Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    X

[PHP] (Skrypty) - Własny CMS?

CMS - System zarządzania treścią

W świecie, gdzie otacza nas wiele różnych systemów do zarządzania treścią stron internetowych, można zadać sobie pytanie, czy jest sens tworzenia własnego.

Często wybranie gotowego już CMS'a zdaje swoje zdanie. Lecz czasami zdarza się, że nie ma odpowiedniego wyboru, ze względu np. na zbyt duże rozbudowanie, gdzie kontrola całości staje się trudnością.
Inną decyzją na wybranie zaprogramowania własnego CMS'a, to po prostu chęć nauczenia się tworzenia takich systemów od podstaw.

Na wstępie zaznaczę, że chciałem aby tekst był jak najbardziej prosty i zrozumiały.
Również skrypty są w miarę proste, aby przedstawić działania. Oczywiście wszystko to działa i można bezproblemowo stosować.

1. Zarządzanie zmiennymi, danymi, etc ...

Aby nasz system spełniał dobrze swoje zadanie, musi mieć możliwość ustawienia parametrów, tak podstawowych, jak:
 • nazwa strony
 • tytuł strony
 • słowa kluczowe
 • opis strony
Takich, które umożliwią kontrolę:
 • nazwa moduły
 • ID modułu
 • sprawdzenie, czy strona wyświetlana jest pierwszą stroną
Oczywiście nasza system będzie mieć menu:
 • górne
 • środkowe lub boczne
 • dolne - w tzw. stopce

Jako dobrzy programiści trzymamy się dobrych zasad nie używania danych globalnych w programowaniu obiektowym. Jest to spowodowane tym, że przypadkowe można by było zmienić coś. Także daje kontrole nad jednoczesną obróbką tych danych.

Wszystko to opakujemy w jedną klasę, która będzie czuwać nad danymi tymi w systemie.
Dlatego też można ją uczynić ogólnie dostępną bez potrzeby tworzenia z niej obiektu. Takie klasy tworzy się wtedy jako statyczne.

class CMainFrame { public static $bGlownaStrona = false; private static $params = array( "szSiteTitle" => "", "szPageTitle" => "", "szPageDescription" => "", "szPageKeywords" => "", "bFirstPage" => true, "szModule" => "", "iModID" => "", "bMenuItem" => false, "szSubPage" => "", "aMenus" => array(), "aTopMenu" => array(), "aMiddleMenu" => array(), "aBottomMenu" => array() ); private function __construct() { } private function __destruct() { } public static function setParam($paramName, $paramValue) { if(is_array(self::$params[$paramName])) self::$params[$paramName][] = $paramValue; else self::$params[$paramName] = $paramValue; } public static function getParam($paramName) { if(isset(self::$params[$paramName])) return self::$params[$paramName]; return false; } };

Tutaj konstruktor i destruktor są prywatne, aby zapobiec tworzeniu obiektów - są to tzw. singletony.
Metoda setParam sprawdza również czy czasem zmienna nie jest tablica, aby poprawnie obsłużyć dodanie danych tej tablicy.

Użycie tego wygląda tak: // Ustawienie zmiennej CMainFrame::setParam('szSiteTitle', 'Dobreprogramy'); // Pobranie zmiennej echo '<title>'.CMainFrame::getParam('szSiteTitle').'</title>';

Nasz kod można ulepszyć, co da nam większą wygodę w używaniu. Jednym z takich ulepszeń było by dodanie możliwości odwoływania się do zmiennych tak jak do tablicy, czyli: // Ustawienie zmiennej $MainFrame['szSiteTitle'] = 'Dobreprogramy.pl'; // Pobranie zmiennej echo '<title>'.$MainFrame['szSiteTitle'].'</title>';

Aby tego dokonać nasz klasa zaimplementuje jeden z interfejsów jakim jest ArrayAccess oraz zaimplementuje się w nim 4 wirtualne metody, które owy interfejs nam udostępnia.
Są nimi:

 • offsetGet($key) -> służy do pobrania danej/zmiennej
 • offsetSet($key, $value) -> służy do ustawienia danej/zmiennej
 • offsetExists($key) -> sprawdza czy dana/zmienna istnieje
 • offsetUnset($key) -> usuwamy zmienną

Dzięki implementacji interfejsu ArrayAccess nasz klasa, a dokładniej obiekt działa tak jakbyśmy działali na tablicach.
(nie do końca tak samo, ponieważ musielibyśmy jeszcze zaimplementować przynajmniej iteratory)
Do tego trzeba zauważyć, aby takie coś działało, to nie można już używać naszej statycznej klasy, a zaimplementować to jako obiekt, czyli działamy na obiekcie a nie na klasie.

A kod wygląda następująco: class CMainFrame implements ArrayAccess { private $params = array( "szSiteTitle" => "", "szPageTitle" => "", "szPageDescription" => "", "szPageKeywords" => "", "bFirstPage" => true, "szModule" => "", "iModID" => "", "bMenuItem" => false, "szSubPage" => "", "aMenus" => array(), "aTopMenu" => array(), "aMiddleMenu" => array(), "aBottomMenu" => array() ); public function __construct() { } public function __destruct() {} public function setParam($paramName, $paramValue) { if(is_array($this->params[$paramName])) $this->params[$paramName][] = $paramValue; else $this->params[$paramName] = $paramValue; } public function getParam($paramName) { if(isset($this->params[$paramName])) return $this->params[$paramName]; return false; } public function offsetGet($paramName) { return $this->getParam($paramName); } public function offsetSet($paramName, $paramValue) { $this->setParam($paramName, $paramValue); } public function offsetExists($paramName) { return isset($this->params[$paramName]); } public function offsetUnset($paramName) {} };

Nie używamy tutaj offsetUnset do usuwania, ponieważ nie jest to nam potrzebne, a do tego nie chcielibyśmy aby nam coś skasowali ;)
Wnikliwy również zauważą, że konstruktor i destruktor nie jest już deklarowany jako prywatny. A to dlatego, że już tworzymy normalne obiekty.
Równocześnie zmieniło się wew. odwołanie do składowych obiektu - nie klasy.
Aby odwołać się do klasy, stosuje się self::, natomiast do obiektu poprzez $this->.

Użycie tego wygląda następująco: // utworzenie obiektu $SiteData = new CMainFrame; // Ustawienie zmiennej $SiteData ['szSiteTitle'] = 'Dobreprogramy'; // Pobranie zmiennej echo '<title>'.$SiteData['szSiteTitle'].'</title>';

Jak widać wygląda to trochę lepiej, chociaż to pojęcie względne ;) Na pewno jest krócej. Do tego jak używamy obiektów, to można stworzyć kilka takich 'kontenerów' w zależności od działania.

2. Obsługa modułów

Aby nasz strona miała trochę więcej możliwości niż tylko wyświetlanie wcześniej ustawionych danych, można zaprzęgnąć systemów modułów. System ten umożliwi nam rejestrowania i ładowania modułów.

Dzięki modułom można dodać do strony galerie, wideo, system newsów, typy stron (listy etc.) itp., które będą ładowane na żądanie.

Nasz system modułów będzie mógł byś zagnieżdżany. Czyli w jednym module, będzie można ładować następny a nawet ten sam. I tak w nieskończoność. Bardzo to ułatwi nam życie, bo np. newsie będziemy mogli załadować galerię lub np. jakieś filmiki, które wcześniej były utworzone. Będzie można nawet dołączyć kolejny news w samym już newsie - jak komu to będzie potrzebne.

Ten nasz system do obsługi modułów, to nic innego jak kolejny singleton, czyli statyczna klasa. Klasa ta będzie zawierać 5 metod:

 • register - rejestrowania modułu
 • load - ładowanie modułu
 • check - sprawdzanie, czy dany moduł istnieje
 • isEmbedded - sprawdzenie, czy aktualny moduł jest wbudowanym
 • getEmbeddedParam - pobranie dodatkowego parametru wbudowanego modułu

A tak wygląda kod: class CModule { private static $aModules = array(); private static $bEmbedded = false; private static $embeddedParam = null; public static function register($szModuleName, $szModuleFile) { self::$aModules[$szModuleName] = $szModuleFile; } public static function load($szModuleName, $iModuleID, $embeddedParam = null) { if($szModuleName != '' && is_numeric($iModuleID) && ($bExists = self::check($szModuleName))) { $_szModule = CMainFrame::getParam('szModule'); $_iModID = CMainFrame::getParam('iModID'); if($_szModule !== $szModuleName) { self::$bEmbedded = true; self::$embeddedParam = $embeddedParam; } CMainFrame::setParam('szModule', $szModuleName); CMainFrame::setParam('iModID', $iModuleID); if($bExists) { if(file_exists(self::$aModules[$szModuleName])) include(self::$aModules[$szModuleName]); } if(self::$bEmbedded) { self::$embeddedParam = null; self::$bEmbedded = false; } CMainFrame::setParam('szModule', $_szModule); CMainFrame::setParam('iModID', $_iModID); return true; } return false; } private static function check($szModuleName) { foreach(self::$aModules as $key => $val) if($key === $szModuleName) return true; return false; } public static function isEmbedded() { return self::$bEmbedded; } public static function getEmbeddedParam() { return self::$embeddedParam; } }

Nasz wcześniejszy system do zarządzania danymi/zmiennymi strony - CMainFrame - jest tutaj używany. Tutaj widać, do czego się to m.in. przydaje.

Jak widać z powyższego kodu, najbardziej rozbudowaną jest metoda load.
Przyjmuje on 2 lub 3 parametry, gdzie 3 parametr jest domyślnie ustawiony na null, czyli pustą zmienną. Służy ona - $embeddedParam - do ustawienia dodatkowego parametru dla modułów. Czasami taki parametr może się przydać. W następnym artykule, będzie jego zastosowanie.
Dwa pierwsze parametry odpowiadają za nazwę oraz ID modułu. Parametry te będą pobierane na początku strony. Jest to takie same 'coś', jak na portalu DP, podczas np. podglądy tworzonego wpisu na blogu, tj. 'PodgladBloga,11111.html', gdzie 'PodgladBloga', to $szModuleName, a '11111' to $iModuleID.

  Co robi metoda load?
 • sprawdza poprawność parametrów oraz czy podany moduł został zarejestrowany
 • zapamiętanie zmiennych modułu ładującego, aby później je odtworzyć i powrócić do dalszego wykonywania po zakończeniu modułu ładowanego
 • jeśli dodatkowy parametr istnieje to zapamiętanie go
 • ustawienie danych modułu (nazwa modułu oraz jego ID - potrzebne do załadowania z bazy)
 • jeśli plik modułu istnieje to załadowanie jego kodu
 • przywrócenie zmiennych modułu ładującego, które zapamiętaliśmy na początku

A jak to wygląda w działaniu? Najprościej tak: // ustawienie danych modułu // ?module=news&modID=23 if(isset($_GET['module']) && $_GET['module'] != "") { CMainFrame::setParam('szModule', $_GET['module']); CMainFrame::setParam('bFirstPage', false); } if(isset($_GET['modId']) && $_GET['modId'] != "") CMainFrame::setParam('iModID', $_GET['modId']); // 'rejstracja' przykładowych modułów CModule::register('list', 'modules/list.php'); CModule::register('content', 'modules/content.php'); CModule::register('news', 'modules/news.php'); CModule::register('article', 'modules/article.php'); CModule::register('gallery', 'modules/gallery.php'); CModule::register('video', 'modules/video.php'); CModule::register('contact', 'modules/contact.php'); // oraz załadowanie modułu: CMainFrame::load('news', 23); CModule::load(CMainFrame::getParam('szModule'), CMainFrame::getParam('iModID'));

Dzięki takiemu ładowaniu modułów, pomijamy bloki if lub switch, co zmniejsza kod oraz co najważniejsze daje nam większą kontrolę nad kodem. Osiągamy to właśnie dzięki obiektowości. Przy dodawaniu większej ilości modułów, trzeba było by dodawać kolejny if lub kolejny argument w switch. Mniej więcej wyglądało by to tak: // to wszystko zamiast: CModule::load(CMainFrame::getParam('szModule'), CMainFrame::getParam('iModID')); switch(CMainFrame::getParam('szModule')) { case 'news': include('modules/news.php'); break; case 'list': include('modules/list.php'); break; case 'article': include('modules/article.php'); break; case 'gallery': include('modules/gallery.php'); break; case 'video': include('modules/video.php'); break; case 'contact': include('modules/contact.php'); break; case 'content': default: include('modules/content.php'); } Gdzie trzeba by było jeszcze dodatkowo sprawdzać ID. Jest to mnie wygodne i przejrzyste niż użycie CModule::register().A do tego jeśli robimy ładowanie modułów z panela administracyjnego, to wtedy widzi się zalety ładowania poprzez obiektowość, tak jak CModule::load()

Ciężej by również było zagnieżdżać moduły, ze względu na powtórzenia tego samego kodu. A my jako programiści, którzy chcąc stosować się do dobrych zasad, stosujemy metodę DRY, czyli Don't repeat yourself - co oznacza: Nie powtarzaj się.

Co dalej?

W następnej części pokażę jak w prosty sposób używać znaczników w tekście na stronie.
Czyli tak samo jak jest podczas tworzenia wpisu na blogu DP.
Stworzymy dwa znaczniki {Gallery}{/Gallery} odpowiedzialny za ładowanie zdjęć na stronie oraz {Video}{/Video}, który będzie wczytywał film z YouTube'a.

Także stworzymy kilka prostych modułów, w tym między innymi:

 • galeria
 • wideo z YT
 • content - zawartość strony

A w części trzeciej zajmiemy się obsługą bazy danych, po czym skleimy wszystko w całość. I tak powstanie nasz prosty CMS. Do obsługi bazy danych użyjemy PDO, a bazą będzie SQLite.

Zostanie jeszcze stworzenie prostego panelu administracyjnego, systemu logowania i proste zabezpieczenia zapobiegające przejęciu sesji.

Długi wpis i myślę, że nie udało mi się kogoś uśpić, a jeśli tak, to zawsze coś :) 

internet porady programowanie

Komentarze

0 nowych
mikolaj_s   13 #1 23.12.2013 17:56

Jako nauka kodowania to nawet ciekawe, ale branie się na poważnie za robienie CMS wymaga już poważnego powodu. Po co komu następny CMS nie różniący się od pozostałych? I nie powinien go piasać początkujący.

Frankfurterium   9 #2 23.12.2013 18:32

@mikolaj_s

Kto najpierw nie stworzy kilku koślawych, niczym nieróżniących się od istniejących CMS-ów, ten najprawdopodobniej nigdy nie stworzy tego jednego genialnego.

d4kw0x   9 #3 23.12.2013 19:36

@mikolaj_s
Na początku napisałem 2 powody, dla których warto takie coś zrobić.
Pierwszy, to często niemożność wyboru już istniejącego. Tzn. ściślej pisząc. Potrzebujemy wyspecjalizowany system do zarządzania. Drugi to oczywiście chęć nauki.
Oczywiście tworząc już taki CMS, korzystamy na ogół z gotowych frameworków, takich jak np. w przypadku PHP: CakePHP, Symfony, Yii itp., a np. w przypadku Python, będzie to Django, web2py, Pylons.
Często też większość nadaje się tylko albo do sklepu, albo do tzw. stron blogowych. Przeróbki tego to już duży nakład pracy, gdzie często lepiej wychodzi zrobienie czegoś od początku za pomocą frameworków.

No i jak zawsze jest chęć nauczenia się czegoś więcej. Po tym wiemy jak co działa i możemy wtedy sami coś pokombinować z gotowymi.

Tworzenie CMS'a od podstaw uczy nie tylko programowania backendów portali/stron itp. ale także uczy się wtedy zasad dobrego programowania, jak i np. przydaje się do tworzenia gier/aplikacji, ze względu na zapoznanie się z wzorcami projektowi i ich wykorzystaniem.

@Frankfurterium
Jak to mówią: "Każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku" :)

  #4 23.12.2013 19:48

@mikolaj_s
Wyobraź sobie że czasami lepiej jest zrobić samemu tzw. autorski cms i jego rozwijać (ja to robi kilka dużych firm w kraju) a niżeli uczyć się tych istniejących gdzie np. za chwilę coś zmienią, przekodują i trzeba się uczyć znowu. A tak masz swój który znasz od podszewki. I na pewno jest mniej dziurawy niż te które mocno się rozrastają (przypadek Joomla).

SebaZ   15 #5 23.12.2013 23:18

@Frankfurterium
Albo nie nauczy się wykorzystywać już istniejących, bo wbrew pozorom tego też trzeba się nauczyć.

mikolaj_s   13 #6 24.12.2013 00:21

@Frankfurterium:
Problem w tym, że niektórzy robią to nie dlatego, że chcą się uczyć pisania, tylko dlatego, że nie mogą lub nie potrafią wykorzystać i dodawać własne elementy do istniejących CMS. Gorzej ta sytuacja wygląda we frameworkach webowych.

ziggurad   11 #7 24.12.2013 00:42

Sam mam swojego koślawego CMSa z którego jestem dumny :) I moim zdaniem na czas nauki, kombinowania itp jest to bardzo dobry pomysł.

Na moim postawiłem już kilka prostych stron które w większości działają do dnia dzisiejszego :)

Artykuł ciekawy, prześledzę na spokojnie pewnego wieczoru jak będę przebudowywał swój system bo niestety jest to konieczne...

Pozdrawiam
ziggurad

  #8 24.12.2013 01:52

W jakim programie piszesz kod?

manieKMP   6 #9 24.12.2013 04:26

@mikolaj_s, dobrze że Edison nie miał takiego podejścia przy tworzeniu żarówki (ponad 10 tys. sposobów jak jej nie robić...), oraz kolejnych wynalazców innych źródeł światła, inaczej dziś byśmy pewnie siedzieli przed kompami z matrycą podświetlaną świeczkami lub w najlepszym wypadku jego -Thomasa- produktem ;)
Poza tym, łatwiej jest raczej coś dodać do czego istniejącego (potrzebna mniejsza wiedza z danego zakresu), niż tworzyć od zera "nowe", tym samym tworzenie własnego cms'a nie jest chodzeniem na skróty, a ile z tego satysfakcji może być...

d4kw0x   9 #10 24.12.2013 08:30

@SebaZ, @mikolaj_s
Wykorzystanie Symfony 2 lub CakePHP również będzie ;)
Ale dopiero po zakończeniu podstawowych rzeczy.

@mikolaj_s
Wiesz mógł bym napisać co i jak zrobić w Python + Django, ale to by chyba nie o to chodzi. Bo tam sama magia się dzieje i mało ludzi by się nauczyło dlaczego co i jak. Oczywiście można tak wszystko tworzyć, ale jak się nauczy co i jak działa od podstaw, to wtedy masz większe możliwości ingerencji i zmian.

@ziggurad
Na moim stoi bardzo dużo stron. Do tego parę dużych firm i nawet 10 stron pewnej dużej 'instytucji', gdzie jest do tego podpięty pewny system. I uwierz mi, że w moim też się przyda parę rzeczy dodać i przebudować. Ale co najważnijsze, to tak jak napisał @manieKMP, trzeba dalej pisać i robić.

Do każdego zadania jest dobra inna rzecz. Raz coś będzie w Python + Django. Innym razem PHP + Symfony. A jeszcze innym wykorzysta się gotowca w stylu WordPress czy do forum IP.Board

d4kw0x   9 #11 24.12.2013 08:30

@manieKMP
Dużo satysfakcji + dużo większa wiedza po tym :)

Jim1961   7 #12 24.12.2013 08:43

co powninien zrobić każdy programista php?
napisać właśny framework/cms'a :D

Jim1961   7 #13 24.12.2013 08:46

Anonim (niezalogowany) | 24.12.2013 1:52
SublimeText

d4kw0x   9 #14 24.12.2013 12:02

@Anonim (niezalogowany) | 24.12.2013 1:52
Akurat tutaj jest SublimeText
Wcześniej używałem tylko i wyłącznie Notepad++ na Windows a na SL6 Gedit.
Teraz to już SublimeText. A to dlatego, że jest na każdą platformę.

@Jim1961
He he ;)

arlid   14 #15 24.12.2013 14:15

Ciekawy wpis. Z chęcią w wolnej chwili zagłębię się bardziej w temat - zaciekawił mnie. Dobry wpis :)

mikolaj_s   13 #16 24.12.2013 23:12

@manieKMP: Po Edisonie, który opatenował żarówkę długo nikt nie wymyślił lepszego źródła, a ci co zrobili świetlówki opierali się na wiedzy i znali zasadę działania żarówki wolframowej. Więc uczenie się jak napisać dobrze CMS warto zacząć od poznania konstrukcji konkurencji.

"Poza tym, łatwiej jest raczej coś dodać do czego istniejącego (potrzebna mniejsza wiedza z danego zakresu), niż tworzyć od zera "nowe", tym samym tworzenie własnego cms'a nie jest chodzeniem na skróty, a ile z tego satysfakcji może być..."

No raczej jest dokładnie odwrotnie. Trzeba poznać CMS, sposób jego działania i przemyśleć jak można w nim coś udoskonalić. Nie mając wiedzy o dotychczasowych rozwiązaniach można zrobić najwyżej coś funkcjonalnego ale szanse na dobry projekt, łatwo rozszerzalny są niewielkie. Wspomniany przez Ciebie Edison nie działał w prózni, znał wyniki prac innych inżynierów i udoskonalił tylko projekt niemca. Poznaj budowę kilku CMS i wtedy możesz napisać coś lepszego o ile stwierdzisz, że da się napisać lepiej.

@d4kw0x: Początkujący najwięcej nauczy się czytając cudzy kod, a nie próbując samodzielnie wpaść na to jak to napisać. W Twojego kursu mają tę okazję, jednak nie zachęcałbym ich do pisania własnego CMS bez poznania w jaki sposób zrobili to inni.

d4kw0x   9 #17 25.12.2013 08:39

@mikolaj_s
Jakby nie patrzeć, to masz rację ;p

Myślę, że sposób i to co będę opisywać, to będzie bardzo proste nawet dla tych początkujących.
I jakby nie patrzeć, będą czytać cudzy kod ;)

mcyellen   2 #18 28.12.2013 11:48

Wielce mi się spodobał pomysł tego bloga bo każdy z nas zmaga się z problemem zarządzania wiedzą i jej ewentualnego dalszego udostępniania. Dlatego zdecydowałem się podzielić uwagami:

Z uwag formalnych:
- fajnie by było napisać na wstępie co czytelnik powinien już wiedzieć ewentualnie przeczytać aby moc ze zrozumieniem korzystać z bloga
- dobrze by było też napisać co trzeba mieć już zainstalowane jeśli to nie wynika wprost z pierwszego ;-)

Jako laik w zakresie programowania rozumiem koncept zmiennych globalnych ale nie rozumiem akapitu:

Jako dobrzy programiści trzymamy się dobrych zasad nie używania danych globalnych w programowaniu obiektowym. Jest to spowodowane tym, że przypadkowe można by było zmienić coś. Także daje kontrole nad jednoczesną obróbką tych danych.

d4kw0x   9 #19 29.12.2013 12:04

@mcyellen
Wyszedłem z założenia, że ktoś kto szuka/czyta taki temat jak ten, czyli jak stworzyć własny CMS w PHP, to już zna trochę PHP i wie jak skonfigurować swoje środowisko.

Jedynym założeniem jest jakakolwiek znajomość PHP. Oczywiście podstawowa znajomość.

Gdyby tematem było, np.: "[PHP] Kurs programowania", to wtedy bym napisał na początku co komu jest potrzebne, jakie są wymagania. Opisałbym krok po kroku konfiguracje i instalacje środowiska i niezbędnych do tego innych aplikacji. Było by opisane na różne środowiska itp. itd.
Lecz wystarczy wpisać w wyszukiwarce frazy: "php kurs" i jest tego dużo ;). To są naprawdę tak podstawowe rzeczy i dużo rozpisywania się, do tego to samego co już jest, gdzie szkoda by było mojego czasu na to, ponieważ założeniem moim była nie stricte nauka PHP od podstaw, a ew. nauka ciekawych rzeczy już po podstawach. Zawiłe trochę :)


Natomiast temat: "[PHP] (Skrypty)" już sugeruje, że jest to temat dla osób znających już (w jakimkolwiek stopniu) PHP.

##
Co do zmiennych globalnych.
Chodzi o to, że mając przykładowo zmienną, która jest obliczana, czy przerabiana na jakieś tam zasadzie przez obiekt i jest ona globalna to niechcący można było by ją zmienić w innym niezwiązanym obiektem, co mogło by spowodować tzw.: 'wywalenie' programu. Jest też możliwe, że jakiś inny proces może zmienić tą zmienną i wtedy także uraczy nas 'wykrzaczenie' aplikacji lub w najlepszym przypadku inne niż oczekiwane rezultaty.

Ogólnie zasada jest taka, że w programowaniu obiektowym powinno się omijać zmienne globalne.
A największe zagrożenie niesie kiedy tworzymy coś wielowątkowo.

Ale np. w programowaniu funkcyjnym - FP, nie ma problemu zmiennych globalnych.

  #20 31.12.2013 13:50

@mikolaj_s:
Czy każdy "dobry projekt" musi być łatwo rozszerzalny? Uważam, że takie właśnie założenia są zwykle przyczyną upadków projektów. Był PHPNuke, był PostNuke, było wiele innych CMSów. Obecnie Joomla budzi wstręt, Drupal posiada wąskie grono wyznawców, a prym wiedzie Wordpress, którego nazywanie CMSem jest podobnym nadużyciem jak nazywania Fiata 126p samochodem.
Rozumiem ewolucję stron w sieci i to, że większość stron można sprowadzić do formy blogowej. Niestety WP do niczego innego się nie nadaje, bo by zrobić w nim cokolwiek ciekawego, trzeba instalować pluginy nie pisane przez autorów systemu, lecz przez przypadkowych ludzi. Nie neguję wiedzy tych ludzi, ale przeraża mnie fakt, jakie niebezpieczeństwa niesie to ze sobą.
Jestem wyznawca systemów zamkniętych, bo takie systemy są bardziej spójne, zawierają mniej błędów i są zdecydowanie szybsze/bardziej wydajne. Wychwalany pod niebiosa WP z powodu swojej otwartości i rozszerzalności wykonuje masę niepotrzebnych rzeczy, przez co bez dobrego (agresywnego wręcz) keszowania nie jest w stanie udźwignąć sporego ruchu, z którym poradzi sobie pierwszy lepszy amatorski CMS, który nie jest rozszerzalny.
Rozumiem, że takie krowy przyspieszają rozwój sprzętu itp, ale osobiście wolę mały i szybki system, który robi dokładnie to czego od niego wymagam, niż kombajn, którego funkcje można rozszerzać klikając po panelu administracyjnym.
Jestem minimalista i tak już mam. Jest to moja opinia i nikt nie musi się z nią zgadzać, ale błędne jest stwierdzenie, że rozszerzalność projektu jest zawsze dobrą drogą - prawdę mówiąc zwykle jest dokładnie odwrotnie.

d4kw0x   9 #21 01.01.2014 10:35

@ULLISSES (niezalogowany)
Jak widzę, to Ciebie coś boli a o programowaniu i jego zasadach wiesz tyle co ja o brakujących cząsteczkach w kosmosie.


Zresztą widzę, że z Toba nie ma co dyskutować .

LittleGrejmer   3 #22 02.01.2014 21:28

Ja troszeczkę poczekam z PHP, bo najpierw muszę zrobić coś z moim koślawym C++

d4kw0x   9 #23 03.01.2014 08:24

@LittleGrejmer
A możesz wyjaśnić dlaczego C++ jest koślawe ? ;p Ja uwielbiam samo C jaki i C++ ;]
Może by tak po zakończeniu całej serii w PHP zrobię CMS'a w C++ ? :)

O4i   11 #24 10.01.2014 17:31

Pokaż belkę Sublime Text tą co uciąłeś nad paskiem menu? :)

d4kw0x   9 #25 11.01.2014 11:00

@O4i
A co chcesz ujrzeć? ;p
Tak to wersja trial. Prawdę mówiąc (pisząc) był to mój dziewiczy rejs z tym programem i postanowiłem go wypróbować właśnie na tym kursie. Zazwyczaj na Windows używałem Notepad++ a na Gnome GEdit. Zaczyna mi się podobać i prawdopodobnie zakupię, ze względu, iż jest na wiele platform.

Jeśli chodzi o ucinanie ;p Nie uciałem. To po prostu jest wersja pełno ekranowa, bo chciałem jak najwięcej uchwycić kodu.

;)

  #26 13.04.2014 15:20

Będą kolejne części ?

d4kw0x   9 #27 16.04.2014 21:33

@QazM (niezalogowany)
We święta ukaże się kolejna część. Będzie trochę więcej czasu na 'twórczość" :)
(poiwnno się udać ;)

  #28 06.03.2015 06:08

lpcham cie

winiardesign   2 #29 12.07.2015 19:01

poleca ktoś jakąś książkę dla początkującego, mam za sobą napisane kilka stronek, bardzo dobra znajomość html html5 oraz dobra php i javascript. Po prostu nie wiem od czego mam zacząć. Ktoś coś? najlepiej sprawdzonego.

  #30 15.08.2015 10:19

@Anonim (niezalogowany): Sublime Text 2