Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.    X

[PHP] (Skrypty) - Własny CMS? cz. 2 - Baza danych

CMS - zarządzanie bazą danych

W poprzedniej części napisaliśmy jeden z podstawowych składników CMS'a, który służy do zarządzania zmiennymi/danymi strony oraz drugi do zarządzania modułami.

Wg. poprzedniego założenia w tej części miała być obsługa znaczników oraz miały powstać moduły itp.
Jednakże postanowiłem, że Was jeszcze pomęczę czymś zawiłym ;) Czymś bez czego nie było by CMS'a.
Zarządzanie bazą danych to jedna z najcięższych rzeczy, którą chcielibyśmy robić. Można (a nawet polecam) do tego użyć już gotowe rozwiązania, takie jak np. Doctrine. Jednakże w celach 'naukowych' stworzymy sobie coś mniejszego, ale spełniającego swoje zadanie. To wszystko po to, aby zobaczyć jak to działa 'mnie więcej' od środka.

Oczywiście zaznaczam, że jest to wersja tzw. 'lite', czyli trochę odchudzona.
W komentarzach zobaczymy jakie wymyślicie usprawnienia :)
Na koniec całego CMS'a napiszę i opiszę co i jak powinno być dodane i zrobione.

1. Baza danych - co i jak

Każdy na początku wie, jakie jest ciężkie zarządzanie bazą. Ciągłe używanie tych samych komend - powtarzanie się w prostych rzeczach. Zamiast na obiektach danych operujemy bezpośrednio na bazie. Tak się robi z początku naszej kariery ;)

Natomiast tutaj zrobimy coś na zasadzie object-relational mapper - ORM. Ukryjemy całą mechanikę odwołań do bazy i będziemy operować na modelach naszych obiektów. Będzie to wyglądać mniej więcej tak: // nasz model wiadomości class NewsData extends CDataBaseHelper { public $title = "VARCHAR(32)"; public $text = "TEXT"; } // pobranie danych z bazy po ID=12 $article = (new NewsData)->getData(12); echo 'title: '.$article->title.' # text: '.$article->text.'<br />'; // zmiana danych w bazie $article->title = 'Dobreprogramy.pl'; $article->save(); // szukanie - zwraca tablice obiektów NewsData zawierających w tytule 'obre' $news = (new NewsData)->filter("id>0 AND title LIKE '%obre%'"); foreach($news as $article) echo 'title: '.$article->title.' # text: '.$article->text.'<br />';

Czy nie jest to prostsze niż bawienie się ciągle z kodem bazodanowym? Tak się to mnie więcej robi w wielu frameworkach, takich jak RoR, Django, cakePHP, Symfony.
Ma to swoje zalety, ale też wady. Jedną z największych wad może być wydajność. A jeśli idzie to coraz bardziej jak np. w RoR, to mamy mniejszą kontrolę nad bazą. Jak to się mówi: "coś za coś". Nie jest tak źle. Do większości zadań narzut nie jest taki duży. Do bardziej zaawansowanych używa się już inne rzeczy. Aczkolwiek większość wygląda tak samo.

Aby to wyżej nam działało musimy wpierw stworzyć klasę, z której będziemy mieć dostęp w każdym miejscu do bazy. Do tego posłuży nam kolejny singleton: CDataBase.
Nasza baza danych to SQLite, ale nie ma przeszkód aby zaimplementować dodatkowe, jak np. MySQL. Do przeglądania i zarządzania bazą SQLite polecam aplikację: SQLite Data Browser ze względu, iż jest obsługiwany na każdym (prawie) systemie. Dla użytkowników Windows jest 'kombajn' Database Browser, który obsługuje nie tylko SQLite. Jest też najbardziej oczywista wersja obsługi SQLite - z linii komend (np. w Windows jest to sqlite3.exe). Ale wybór zostawiam Wam :).

A tak wygląda kod CDataBase do obsługi bazy: class CDataBase { static private $dbHandler = null; static private $szDBName = 'db/website_db.sqlite'; static public function init($szDBName = 'db/website_db.sqlite') { self::$szDBName = $szDBName; } static public function getHandler() { if(self::$dbHandler === null) { try { self::$dbHandler = new PDO('sqlite:'.self::$szDBName); } catch(PDOException $e) { echo $e-getMessage(); } } return self::$dbHandler; } private function __construct() {} private function __destruct() {} } Mamy tutaj tylko 2 metody, gdzie init() ustawia nazwę i miejsce naszej bazy. Nie trzeba używać, ponieważ ustawiliśmy już jako prywatną zmienną należącą do klasy. Druga metoda, to getHandler(), która łączy się z bazą i pobiera do niej tzw. uchwyt, na którym będziemy operować dalej. Metoda ta wpierw sprawdza, czy już wcześniej nie uzyskiwaliśmy dostępu do bazy i jeśli tak, to pobiera już wcześniej zdefiniowany uchwyt. Zapobiegamy niezbędnym narzutom wywołań.

Teraz przyjdzie kolej na największego 'męczennika', dzięki któremu będziemy mogli posługiwać się obiektami danych w odwołaniu do bazy, bez jawnego udziału tejże bazy - taki nasz mały ORM. Klasa ta CDataBaseHelper() będzie klasą abstrakcyjną, którą będziemy dziedziczyć w naszych modelach danych. Będzie ona pobierać i mapować automatycznie dane/zmienne naszych obiektów do/z bazy.

Każdy obiekt w bazie posiada jeden unikalny wpis. Zazwyczaj jest to ID obiektu, które jest automatycznie inkrementowany (zwiększany). Jest to jeden element, który jest wspólny dla wszystkich danych. Dlatego też będzie to zmienna właśnie naszej klasy bazowej dziedziczona do obiektów wyżej. Dzięki temu nie będziemy musieli jej deklarować w naszych modelach i będzie nam łatwiej napisać naszego ORM'a.

Mam nadzieję, że się nie przestraszyliście kodu z obrazków ;). Może i wygląda na zagmatwany, ale taki nie jest :>

Teraz kod CDataBaseHelper a zaraz po nim opiszę i wytłumaczę, jak to się je :] W niektórych miejscach przeniosłem część składni do nowej linii dla widoczności tutaj na blogu - oczywiście kod jest nadal prawidłowy. abstract class CDataBaseHelper { public $id = "INTEGER PRIMARY KEY"; public function getData($id) { $hResult = CDataBase::getHandler()->query( 'SELECT * FROM '.$this->_getClassName().' WHERE id='.$id ); if(!$hResult) return false; $row = $hResult->fetch(PDO::FETCH_OBJ); if($row) { foreach($this->_getClassVars() as $key => $value) { $this->{$key} = $row->{$key}; } } return $this; } public function filter($szFilter) { $hResult = CDataBase::getHandler()->query( 'SELECT * FROM '.$this->_getClassName().' WHERE '.$szFilter ); if(!$hResult) return false; $rows = $hResult->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ); if($rows){ $aData = array(); foreach($rows as $row) { $obj = new $this; foreach($this->_getClassVars() as $key => $value) $obj->{$key} = $row->{$key}; $aData[] = $obj; } return $aData; } return false; } public function save() { $hResult = CDataBase::getHandler()->query( 'SELECT * FROM '.$this->_getClassName().' WHERE id='.$this->id ); if($hResult === false) { $args = array(); foreach($this->_getClassVars() as $key => $value) { if($key === 'id') { $args[] = 'NULL'; continue; }else { $args[] = "'{$this->{$key}}'"; } } $szInsertSQL = 'INSERT INTO '.$this->_getClassName() .' VALUES('.implode(',',$args).')'; CDataBase::getHandler()->exec($szInsertSQL); } else { $args = array(); foreach($this->_getClassVars() as $key => $value) { if($key === 'id') continue; $args[] = $key.'='."'{$this->{$key}}'";; } $szUpdateSQL = 'UPDATE '.$this->_getClassName() .' SET '.implode(',', $args).' WHERE id='.$this->id; CDataBase::getHandler()->exec($szUpdateSQL); } } public function delete($id = -1) { if($id === -1) CDataBase::getHandler()->exec('DELETE FROM '.$this->_getClassName().' WHERE id='.$this->id); else CDataBase::getHandler()->exec('DELETE FROM '.$this->_getClassName().' WHERE id='.$id); } public function createTable() { $aSQL = array(); foreach($this->_getClassVars() as $key => $value) $aSQL[] = $key.' '.$value; $szSQL = implode(',', $aSQL); $createSQL = 'CREATE TABLE '.$this->_getClassName().' ('.$szSQL.')'; $hResult = CDataBase::getHandler()->exec($createSQL); if(!$hResult) return false; return true; } protected function _getClassName() { return get_class($this); } protected function _getClassVars() { return get_class_vars($this->_getClassName()); } }

Jest tutaj 6 metod oraz 1 zmienna:

 • public $id = "INTEGER PRIMARY KEY"; indeks w bazie danych
 • protected function _getClassName() metoda, dzięki której będziemy pobierać nazwę klasy naszego modelu, umożliwiającą mapowanie do/z bazy
 • protected function _getClassVars() pobiera wszystkie zmienne klasy również w celu mapowania do/z bazy

Dzięki tym dwu powyżej metodom będzie się działa nasza mini magia ;) Są to bardzo ważne metody w tej klasie, które będziemy używać w jej całym obrębie. Tutaj widać możliwości programowania obiektowego, a dokładniej dziedziczenie. Praktycznie wszystko dzieje się w klasie/obiekcie dziedziczonym, który pobiera dane z klasy/obiektu który dziedziczy.

 • public function createTable() używamy tylko raz w celu stworzenia tabeli w bazie. Najpierw pobieramy nazwy zmiennych i ich wartości, które są opisem danych w bazie do tablicy. Następnie tablicę zamieniamy w napis oddzielając każdy element przecinkiem, który następnie podajemy jako składnia SQL. Wcześniej jednak jeszcze pobieramy nazwę klasy, która będzie nazwą tabeli z naszymi danymi w bazie.
 • public function save()Zapisuje zmiany w bazie. Metoda ta sprawdza wpierw, czy obiekt o podanym ID istnieje. Jeśli nie ma takiego, to wstawia jako nowy. W innym przypadki istniejący aktualizuje.
  W pierwszym przypadku wykorzystujemy to, że kiedy PDO::query 'obleje' komunikacje zwraca fałsz. Wtedy pobieramy listę zmiennych obiektu do tablicy, sprawdzając przy okazji, czy nie jest to $id i jeśli tak to ustawiamy na NULL, co podpowie bazie aby automatycznie zwiększyć licznik (ID). Listę zmiennych obiektu pobieramy za pomocą wcześniej pobranej tablicy zmiennych klasy.

  Tutaj trzeba zauważyć, jak jest żonglowanie pomiędzy klasą a obiektem. Nie pobieramy wartości zmiennej klasy a obiektu. Zauważcie kod $this->{$key} // a dokładnie $args[] = "'{$this->{$key}}'"; który może być wielu osobom nieznajomy. Umożliwia wyłuskanie nazwy zmiennej i wykorzystanie jej do odwołania się do odpowiedniej zmiennej w obiekcie.

  W dalszej części dzieje się to samo, tyle że dane są aktualizowane w bazie.

 • public function filter($szFilter)Szukamy / pobieramy tablicę obiektów z bazy spełniającą warunek $szFilter. Jako parametr przekazujemy warunek WHERE składni SQL, np.: $news = (new NewsData)->filter("id>0 AND title='dobreprogramy'"); // albo - chociaż ta wyżej bardziej polecana $nd = new NewsData; $news = $nd->filter("id>0 AND title='%obr%'");
 • public function get($id)Pobiera dane z bazy na podstawie ID.
 • public function delete($id=-1)Kasuje rekord z bazy. Jeśli parametr nie jest podany, to usuwany jest aktualny obiekt z bazy.

Jakby ktoś czegoś nie zrozumiał, to można pytać w komentarzach. Postaram się w miarę czasu odpowiedzieć...

Największa praca za nami. Teraz wystarczy już zadeklarować nasze modele/klasy do obiektów, których będziemy używać na naszej stronie. Modele te będą również raz stworzone w bazie. Trochę się pomęczyliśmy, ale to wszystko po to, aby od tej pory było wszystko prostsze i wygodniejsze.

  Jedyne co modele muszą, to:
 • dziedziczyć CDataBaseHelper
 • posiadać co najmniej jedną zmienną
 • każda zmienna musi mieć wartość odpowiadającą typowi w bazie danych
class NewsData extends CDataBaseHelper { public $title = "VARCHAR(32)"; public $text = "TEXT"; } class SiteSettingsData extends CDataBaseHelper { public $title = "VARCHAR(32)"; public $keywords = "VARCHAR(32)"; public $description = "VARCHAR(32)"; public $author = "VARCHAR(32)"; } (new NewsData)->createTable(); (new SiteSettingsData)->createTable();

A jak tego używać?

 • wpierw tworzymy modele, np. jak wyżej
 • następnie tworzymy tabele w bazie, np. tak jak wyżej:(new NewsData)->createTable();
 • dodawanie danych $article = new NewsData; $article->title = 'Dobreprogramy'; $article->text = 'Na Dobreprogramy.pl tworzymy swój CMS ;)'; $article->save()
 • pobieranie danych $article = (new NewsData)->getData(1); echo 'title: '. $article->title.'; text: '.$article->text;
 • wyszukiwanie / pobieranie danych wg. podanych zakresów // pobierana jest tablica obiektów $news = (new NewsData)->filter("title LIKE '%obre%'"); foreach($news as $article) echo 'title: '. $article->title.'; text: '.$article->text.'<br />';
 • aktualizowanie danych $article = (new NewsData)->getData(1); $article->title = 'Dobreprogramy.pl'; $article->text = 'Na DP.pl tworzymy swój CMS ;)'; $article->save()
 • usuwanie danych $article = (new NewsData)->getData(1); $article->delete(); // albo (new NewsData)->delete(1);

Co teraz?

Jest to wersja tzw. lite, ale spełnia swoje zadanie. Można ulepszyć, dodać parę rzeczy. Komunikaty o błędach - logowanie można również dodać. Można dodać sprawdzanie poprawności danych. Użycie PDO::prepare tekże może okazać się pomocne, przy czym dodajemy wtedy sprawdzanie danych w modelach i na ich zasadzie przekazywanie parametru typu przy PDO:bind.

Oczywiście do modelów/klas/obiektów można przypisywać normalnie metody, którymi będziemy się posługiwać. To są po prostu normalne obiekty + trochę magii. Tylko trzeba pamiętać, że w takim obiekcie każda zmienna obiektowa ma odwzorowanie w bazie.

Mógłbym to wszystko tutaj umieścić, ale był by to wtedy bardzo długi wykład. A nie o to chodziło :) A inna sprawa, te 'wszystko', jest naprawdę bardzo dużo...

Jeśli coś nie jest zrozumiałe, to proszę śmiało pytać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć w miarę przystępnym czasie.

Co dalej?

Część 3 będzie tym co miało być w tej części - odsyłam do pierwszej części ;) 

internet porady programowanie

Komentarze

0 nowych
kostek135   8 #1 27.12.2013 21:04

Przede wszystkim gratulacje za pomysł, prawdopodobnie jeden z lepszych tutoriali o programowaniu na tym padole.

Mam kilka uwag:
1. Lepiej było zastosować jakiś gotowy mechanizm ORM. Wiem, wiem, ale tak już jest ktoś to zrobił gdzieś kiedyś lepiej i jeśli jest to wydane na otwartych licencjach, to czemu by tego nie użyć?

2. Brakuje naprawdę podstawowych funkcjonalności: działania na grafach obiektów (kaskadowo), pola przeźroczyste, i generalnie wszystko co jest z tym związane (lazy fetching, etc, etc - zakładam ,że wiesz o czym mówię wymieniać nie muszę). Wiem, że wymagałoby to napisania frameworka mapującego od zera, dlatego patrz punkt 1.

3. Moim zdaniem warstwa abstrakcji jest zbyt mała, ten kod uzależniony jest w tym momencie od jedynej słusznej RDB. Jeśli mają zgodne dialekty, to małym nakładem sił, można byłoby to przerobić, ale co jeśli nie. Albo ktoś uzna, że chciałby korzystać z plików płaskich, albo ODB?

4. Mógłbyś dodać małą zmianę, zamiast takiego obleśnego sklejania zapytania, użyć PrepareStatement. Zrobić w klasie ORM-u tablicę

query[class][operation]; // class - klasa którą mapujemy, operation - zapis, odczyt, etc.

i przechowywać w niej własnie PS. To byłby duży skok bezpieczeństwa oraz wydajnościowy (jednorazowa kompilacja zapytania). W tym momencie rozumiesz, co się stanie jak będę miał tablicę ze 100.000 obiektów tego samego typu i wykonam foreach'em update?

Podsumowanie
IMHO jest potencjał, więc kontynuuj. Naprawdę jeden z lepszych wpisów o programowaniu tutaj.

d4kw0x   9 #2 28.12.2013 07:30

@kostek135
Zauważ, że ja to wszystko (prawie) opisałem ;)
Pisanie ORM'a chociażby takiego, to tylko w celach edukacyjnych.


Wszystkie te rzeczy opisałem w tekście, że można i nawet powinno się użyć.

pkt 0). Wszystko jest w celach edukacyjnych. I nawet tak małe rozwiązanie jest dużo lepsze niż klepanie - powtarzanie kodu. Dla małych projektów i nawet dużych na początek dla początkujących i tych trochę bardziej znających jest to często wystarczające - tzn. lepsze niż ...

ad 1). Jak wyżej. Napisałem o tym, np. o Doctrine. Ale w celach poznawczych lepiej napisać swój - chociaż mniejszy w funkcjonalność. A zwłaszcza dla osób, które lubią swoje rzeczy tworzyć ;p

ad 2). Aj tam. Można było też prostą rzecz dopisać. Wystarczy, że ustawimy tzw. Persistant Connection do bazy i już jest duży skok - bo jest cache'wone ;). Ale tutaj nie o to chodziło.

ad 3). Jak użyjesz MySQL też nie będzie bólu, bo przejdzie bez problemu. Zresztą to też również opisałem.

ad 4). Na końcu. W sekcji "Co teraz?" napisałem o napisaniu zapytań PDO::prepare i dzięki temu zwiększyć między innymi bezpieczeństwo. Tyle że od razu trzeba było by napisać sprawdzanie poprawności typów i ich podawanie na podstawie mapowania danych.

Zastanawiałem się nad tą wydajnością. Do zwiększenia samej wydajności mogłem użyć do obiektów nawet 'proste' SPLObjectStorage zamiast zwykłej tablicy obiektów. Itp. Itd. Ale nie wiem czy na początek było by to dobrym rozwiązaniem.

100.000 obiektów? Nie no. Nie żartuj ;p. Szczerze, to tyle obiektów update'owanych na raz to mało które aplikacje WWW mają, jeśli jakiekolwiek. Rozumiem aplikacje. I to pisane w C++/C#/Java, ale nie w PHP ;) Największą jaką znam w PHP to chyba jest Facebook, ale to chyba i tam nie wiem czy tam tyle jest. Z tym, że tam używają innych technologii, takich jak Java, Erlang etc. Do tego stworzyli kompilator PHP - C++ w celu zwiększenia wydajności.

Do tego przy tak dużej liczbie aktualizowanych na raz obiektów nie użyłbym RDB a noSQL'a.

Zobacz, że nawet Twitter odszedł od RoR na rzecz Scali i Javy. Po prostu do projektów RT i na dużą skalę PHP, Ruby, czy Python nie za bardzo się nadają.


Zastanawiałem się długo jak rozwiązać ten tutorial. I jak zawsze trzeba było iść na kompromisy. Dlatego też staram się wszystko opisywać, że coś można dodać i coś powinno się dodać.

Jakbym chciał wszystko do razu zmieścić, to chyba mało by kto to przeczytał i mało by się ktoś zainteresował ze względu na wielkość kodu. Ludzie jakoś jak nie widzą szybko efektów, to się zniechęcają. Małymi krokami, ale idą do przodu.

Chciałem na początku właśnie wybrać gotowe frameworki, ale wybrałem drogę przez tworzenie CMS'a na własnym, gdzie ktoś może się ew. czegoś nauczyć w procesie jego tworzenia.
Wszystkie rzeczy, które mają być będę po woli dodawane:
- system użytkowników
- podstawowy system zabezpieczeń
- dojdą wyjątki
- system logowania zdarzeń
- system sesji/aplikacji
- tzw. AjaxHelper oraz HtmlHelper
- +ciągłe rozbudowywanie zarządcy aplikacją oraz bazą.


Dzięki za podsumowanie :) Oczywiście będę kontynuować.

d4kw0x   9 #3 28.12.2013 07:44

@kostek135
Nie będę również ukrywać, że tutorial ten powstał dlatego, że mam już trochę dość Python + Django, gdzie się dzieje dużo rzeczy auto magicznie. I w celach odbicia się od tego, zachciało mi się wrócić do czegoś o niższym poziome abstrakcji. A że jako programista C/C++ i były Asm'owiec, to nawet PHP jest dobrą ucieczką pary Python i Django ;)

hind   2 #4 28.12.2013 09:25

Wg mnie też ten cały ORM jest nie od tej strony co trzeba... Zrób porządny adapter do bazy który będzie miał wbudowany queryBuilder, a dopiero na to nałóż warstwę modeli.

Opis typów danych w tabelach też jest trochę bez sensu. bo jednak po to się robi ORMy żeby było łatwiej, i zwracało obiekty które oprócz danych zwracają zbiór możliwości (nie sam array a obiekt z logiką biznesową)

A jak chcesz opisywać już bazę, to raczej kierowałbym się ku phpDoc albo osobnej tablicy z definicjami któ©e i tak można trzymać w cache i pobierać bezpośrednio z bazy

d4kw0x   9 #5 28.12.2013 09:36

@hind
Przeczyta dlaczego jest taki a nie inny. Gdybym miał pisać wszystko jak jest w dużych ORM'ach to nie było by miejsca.

To jest tylko na potrzeby tutoriala w pisaniu CMS'a. I lepiej to niż pisanie wszystkiego od ręki.

Gdzie Ci zwraca array? Chodzi Ci o zwracanie tablicy obiektów? Spełnia to swoje zadanie.
Opis typów danych w tabelach?

Zaznaczę po raz kolejny. Tutaj nie chodzi o zbudowanie ORM'a czy całej otoczki. Tutaj chodzi o prosty CMS, który spełnia swoje zadania. Na coś większego nie ma miejsca i czasu.

We wpisie przecież napisałem, że do kontaktu z bazą stworzymy coś na zasadzie ORM'a. Słowo(-a) [wyrazy] klucz: 'na zasadzie'.

Tutaj chodzi mniej więcej o zasadę nauki programowania i poznania zasady działania przy użyciu ciekawych opcji, które daje język, przy zachowaniu czystej składni.


Heh. Widzę, że nie do końca zrozumiałeś sensu tego tutoriala.
Ja nie chcę stworzyć ORM'a czy tym podobnych dziwadeł. To jest tworzenie CMS'a bez zewnętrznych naleciałości.


Jeśli chciałbym stworzyć np. ORM'a, to wtedy seria miała by tytuł: "[PHP] (Skrypty) - Własny ORM".
A tak ma inny tytuł, bo dotyczy czego innego.

Ale też zapraszam do napisania własnego tutoriala i opisania i zrobienia tego wszystkiego. Chętnie się czegoś nauczę...

hind   2 #6 28.12.2013 13:12

@d4kw0x w klasie CDataBaseHelper zastosowałbym metody statyczne dla filter, getData i createTable, żeby niepotrzebnie nie tworzyć za każdym razem nowej instancji.
Do podstawy to wystarczy, ale w dłuższej perspektywie używanie metody filter stanie się mało wygodne.

"new $this" <- to mnie się jakoś nie podoba, zastosowałbym albo clone $this albo new static;

d4kw0x   9 #7 28.12.2013 13:50

@hind
Tyle, że 'clone' nie zawsze zadziała. Działa tylko na płytkie kopiowanie. A co z głębokim? Tak prawdę mówiąc nie musiał w getData stosować powrotu z obiektem a zostawić na samym obiekcie.
Bo mogę spokojnie działać przy getData na aktualnym obiekcie. Ale miałem takie założenie nie inne.

new static działa tylko na klasie, a w getData pracuję na klasie i na obiekcie.

Użył byś tych metod jako statyczne?
Teraz proszę odpowiedz mi jak zrobić dziedziczenie i pobranie danych oraz operowanie w tych metodach na zmiennych obiektu? Pragnę tylko zauważyć, że metody statyczne nie mają dostępu do zmiennych obiektowych, a tylko i wyłącznie do klasy.

Oczywiście można by było zrobić statyczne, ale wtedy nie ma tego co tutaj osiągnąłem. Do tego trzeba by było podawać jawnie w tych metodach jako dodatkowy parametr obiekt z którego chcemy mapować z/do bazy. Przy czym stała zmienna każdego obiektu (modelu) musiała by zwierać w sobie ID itp. itd.
createTable mógłbym jeszcze zrobić statyczną, ale już getData i filter się nie da bez obejść i bezsensownego zaciemniania kodu, ze względu, że tutaj pracuję na obiekcie i na klasie.

Jest przy Twoim rozwiązaniu dużo więcej obejść i kombinacji i niepotrzebnych dodatkowych odwołań.
Ale jak wiesz jak to zrobić w tak czytelny sposób jak ja zrobiłem lub nawet lepszy, to proszę przedstaw tutaj. Pamiętaj przy tym, że te modele, tzn. obiekty mogą bez problemu zawierać metody i są pełnoprawnymi obiektami.


Poczekaj, aż skończę ten tutorial - jakieś 2-4 części. Wtedy będą kolejne części w celu dodawania nowych funkcjonalności itp. w celu większego rozwinięcia i większych możliwości. Ale nie można wszystkie na raz zrobić.

PS.
filter() ma działać na zasadzie, jak jest w Django. Czyli nieparametryzowana metoda, gdzie sprawdzam zmienne na podstawie klasy i pobierania parametrów za pomocą func_get_args() i powiązanych. Ale stwierdziłem, że będzie za dużo tego materiały na początek. W Django jest to również proste filtrowanie i o dziwo spełnia bardzo dobrze swoje zadanie w większości wypadków bez sięgania do ręcznego ustawiania zapytań SQL.

Viperoo   7 #8 29.12.2013 11:44

Czy twój CMS jest zgodny z PSR-* ?

d4kw0x   9 #9 29.12.2013 12:45

@Viperoo
Stara wersja nie. Ale stara ma już ponad 4 lata. Chociaż miałem bardzo dobre rozłożenie struktury.

Natomiast nowa wersje, którą teraz opisuję, jest tworzona tak jakby od nowa, na potrzeby tego tutoriala. Tzn. z nowymi zasadami, bardziej obiektowo - bardziej PHP >= 5.3
Będą przestrzenie nazwa itp.

Najpierw 'ogólnikowo' tutaj opisuję. Po zakończeniu pierwszej serii, tzn. tej aktualnej, która pokazuje podstawowe zasady, przejdę właśnie do rozbudowy w drugiej serii i tam także już będzie odpowiednia struktura. Będzie większe wgłębianie się w temat razem z analizą.

Ogólnie dążę właśnie do jak najlepszej integracji.

W skrócie na Twoje pytanie :): TAK i NIE. tzn. jest w trakcie przebudowy - budowy od nowa.

PS.
Stara wersja została napisana w 2 dni - całość (frontend i backend)

mleczyk   2 #10 30.12.2013 13:43

Dobry wpis. Według mnie lepszy od poprzedniej części. Bardziej mnie zaciekawił. Osobiście zrobiłbym mechanizm bazy danych trochę inaczej bo wydaje mi się, że jest trochę przekombinowany :P No ale spełnia swoją rolę i wygląda 'pro' :) A można gdzieś zobaczyć Twój cms w działaniu?

d4kw0x   9 #11 30.12.2013 17:32

@mleczyk
Ten CMS, który tutaj jest, to powstaje na potrzeby tego kursu/poradnika. Stary, jest stary i powstał na szybkiego, jak to się mówi "na kolanie". Na starym działa kilkadziesiąt stron. Był na GitHubie, ale ze względu iż przepisuję kod, to go ściągnąłem.
Także wszystko jest na nowo przepisywane, czy też tworzone od początku, aby było całkowicie PHP >= 5.3. Wersje tego CMS'a będzie wersją specjalnie dobropogramową :). Jak już zakończę pierwszą serię, to wtedy będziemy iść z gitem i będzie ogólnodostępny, aby ew. ktoś się mógł przyłączyć ;]

A dlaczego Twoim zdaniem jest trochę przekombinowany?
To jest podłoże na następną serię, gdzie dojdzie dużo ciekawych rzeczy, gdzie ma być wszystko przejrzyste i z miarę wieloma opcjami.

mleczyk   2 #12 31.12.2013 07:58

@d4kw0x Z chęcią zobaczę efekty pracy :) Masz wizję jak to wszystko będzie wyglądało skończone więc to ma nogi i ręce. Osobiście napisałbym to inaczej, ale ile programistów tyle rozwiązań wiadomo. Nie jestem przekonany w jakim celu masz metodę 'create table'. Planujesz tworzyć tabele już w samym cms-ie, już po jego instalacji?

d4kw0x   9 #13 31.12.2013 09:34

@mleczyk
createTable - wiesz, to jest takie ułatwienie.
Musiałbym użyć skryptu zew. do całej roboty. A tak na początek wszystkio dzieje się przez CMS'a.
Jakoś tabelę trzeba stworzyć w bazie, a to działa bardzo dobrze na początek. W rozwinięciu w drugiej serii będzie skrypt do tych zadań, a przynajmniej do sprawdzania poprawności danych i tworzenia tabel.

Ale też nie stoi na przeszkodzie aby w samym CMS'ie tworzyć tabele podczas instalacji, bez skryptów.
Jak już wcześniej zauważyłem, nie mogę wszystkiego na raz wszystkiego tworzyć, bo by było za dużo do czytania i za dużo do przetworzenia. A lepiej od podstawowych działających rzeczy przejść następnie do rozwijania :)

Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie :]

  #14 31.12.2013 13:55

Myślałem, że wniosę coś ciekawego z tego kursu, ale jednak to się nie wydarzy.
Używanie frameworków, gotowych funkcji i przede wszystkim "SELECT * FROM" jest wrogiem dobrego systemu. Generalnie zasada jest prosta:
- wydajność systemu
- elastyczność systemu
Wybierz jedno...

d4kw0x   9 #15 31.12.2013 19:53

@ULLISSES (niezalogowany)
A czytałeś dokładnie co napisałem na początku oraz co pisałem podczas opisu ?
Właśnie tak to jest, jak człowiek nie przeczyta, lub co gorsze nie zrozumie i potem myśli, że coś wie.

Proszę przeczytaj jeszcze raz a może zrozumiesz.

Tylko napiszę Ci na temat "SELECT * FROM". Doczytałeś może jak pisałem, że to jest ogólny zarys, jak może wyglądać ORM oraz jak można to stosować? Doczytałeś może sugestie, że pare rzeczy trzeba zmienić? Doczytałeś może, że to jest pierwsza seria, krótka seria, która ma na początek pokazać zasadę działania, a następnie w kolejnej odsłonie będą dodawane nowe rzeczy oraz ulepszane i poprawienie ew. już istniejących?
I wreszcie ostatnie. Doczytałeś może, że jakby, miał umieścić wszystko co ma być i opisać to, to wtedy by nie było miejsca na to oraz nie dało by się zachęcić kolokolwiek do tego, ze względu na bardzo długie nie widzenie efektów?

Pamiętaj, że jeśli komuś przekjazujesz jakąs wiedzę, to nie dajes od razu zadań na Bozon Higsa, czy nawet każem tej osoby wyliczać całki przed wcześniejszym zapoznaniem tej osoby z podstawowymy zasadami oraz wzorami?

Ale jak każdy masz prawo do swojego zdanie. Nie oceniam tutaj Twojego zdania, lecz to, że prawdopodobnie nie przeczytałeś co jest tutaj oraz w poprzedniej części napisane i próbujesz coś oceniać z wyrwanym z kontekstu wyrażniem . Albo co gorsza, nie zrozumiałeś co przeczytałeś.

I ostanie pytanie na koniec. Czy na początku nauki o czymś od razu tworzysz najwydajniesze algorytmy oraz zabezpieczenia? Odpowiem na to pytanie sam. ROTFL.

Widzę, że Twoja wiedza jest cudowna, tak z czytania tekstu jak i programowania, bo Twoje założenie, że Uzywanie framweorków oraz gotowych funkcji jest wrogiem dobrego systemu. To mi wystarczyło na podsumowanie Twojej wiedzy...

Żeby nie było, to zapraszam do merytorycznej wypowiedzi z Twojej strony następnym razem. Ew. do napisania swojej wersji kursu i próby przekazania tego innym. Powodzenia.

d4kw0x   9 #16 31.12.2013 20:02

@ULLISSES (niezalogowany)
Aha i zapomniałem o najważniejszym.
Proszę wskaż jakieś dowody na to, że w tym przypadku "SELECT * FROM" jest mało wydajne.

Już nie jeden próbować pokazywać, że np JOIN jest yszbkie a co się okazuje? Jest często tak powolne, że nawet szkoda sobie tym czas zajmować.

Jeślibym miał tylko wybiórczo pobierać dane z tabeli, to wtedy to było by marnotractwem zasobów. Ale jeśli pobiera się wszystko z tabeli to tutaj nie ma nic, co mógłbyś poprzeć.

  #17 05.01.2014 20:15

1. Kursów pisał nie będę, bo znudziło mi się rozdawanie swojej wiedzy za darmo. Gdy wchodzę do sklepu, to nikt mi niczego za darmo nie daje. Wiedza też kosztuje.

2. Zawsze wyciąga się z bazy tylko potrzebne pola - niezależnie czy to jest duży CMS, czy typowe "hello world". Dobrych nawyków trzeba się uczyć od początku.

3. Konieczność częstego używania JOIN oznacza, że baza została źle zaprojektowana. JOIN to jeszcze większe zło niż "gwiazdka".

d4kw0x   9 #18 07.01.2014 08:54

@ULLISSES (niezalogowany)
ad 1). To po co piszesz na DP? Czy Twoje zdania nie są czasami bezcenne? LOL!

ad 2). A wiesz chłopie, że tutaj są wszystkie pola potrzebne!!!
(no i po drugie od początków kursów na SQL'a uczy się SELECT *)

Jak widzę i co wcześniej napisałem nie masz zielonego pojęcia co ten kod robi i próbujesz coś mądrego napisać, bo się nauczyłeś jakiś czas temu coś. Ale jak zawsze widać, wiedza teoretyczna i praktyczna nie jest równa.

I jak zwykle, nie pokazałeś żadnego dowodu, że ten kod jest wolniejszy w tej sytuacji.
Z tobą nie ma co polemizować. To jak z człowiekiem do którego się mówi w innym języku. Niby słyszy. Niby widzi, że ktoś coś mówi. Ale i tak nic z tego rozumie.

A z JOIN tylko Cię podpuściłem, żeby ogarnąć Twoją wiedzę. Widać nie pomyliłem się. Twoja wiedza jest znikoma - przynajmniej praktyczna wiedza.

Powodzenia!

d4kw0x   9 #19 07.01.2014 08:56

Następne 2 części będą pod koniec miesiąca. Może uda mi się jedną zrobić wcześniej, ale to zobaczymy jak z czasem będzie.

gowain   17 #20 07.01.2014 09:37

@d4kw0x pisz, pisz, a trollami się nie przejmuj :) Zawsze znajdą się maruderzy, którzy będą się wywyższali jacy to są wspaniali. Rzeczy w tym, że od czegoś naukę trzeba zacząć, a nie da się od razu być guru :) Ja mam te rzeczy za sobą, ale czytam z ciekawości.

d4kw0x   9 #21 07.01.2014 11:15

@gowain
Teraz już wiem (po jego ostatniej wypowiedzi), że to troll ;)
Jestem na etapie przygotowanie jak mają wyglądać dwie następne i ostatnie części (tylko czasu brak) pierwszej serii, bo jak zwykle nie da się wszystkie od razu przedstawić oraz tak napisać, żeby zaciekawiło ;]. Ważne żeby na początek było prosto, a dopiero w 2 serii będzie więcej tzw. 'jazdy' ;)

A maruderzy jak byli tak zawsze będą ;) Z początku czytając często komentarze tutaj na DP, myślałem, że zostanę 'obrzucany błotem' za wybranie PHP, ale jak widać nie jest źle :> i że będą dowody, że inne wybory są lepsze ...

Tobi74   4 #22 09.01.2014 10:10

Dobre :) czekam na resztę :)
@d4kw0x
wybór PHP jest jak najbardziej słuszny, niby robimy "tylko" strony internetowe, ale to też trzeba umieć robić porządnie, co jest oczywiście kwestią punktu widzenia.

  #23 18.01.2014 10:22

Świetnie. Czekam na drugą cześć.

  #24 29.01.2014 11:15

...jak z nieba spadł mi ten artykuł :D. Szukałem przez ostatni tydzień jakiegoś konkretnego materiału na pierwszy rozsądnie zrobiony CMS. Odkurzyłem stare książki z PHP i CMS a tam sodoma i gomora(wyślij formularz i prześlij do bazy lub jak zainstalować gotowca ;/) Na studiach to może to wypalało ale dla żeby zrobić dla kogoś ;/ . Również jak przedmówcy czekam na resztę :) .

d4kw0x   9 #25 30.01.2014 08:25

@Luk@ (niezalogowany)
Oj tam od razu z nieba ;)

Myślę, że w ten weekend dam radę (za dużo roboty). Tydzień, może max 2 tygodnie i usystematyzuję umieszczanie kolejnych części.

  #26 15.02.2014 10:37

Super, super. Kiedy kolejna część?

  #27 25.04.2014 12:46

Nie potrzeba zamykać połączenia z bazą ?
CDataBase::getHandler()->close()
Dołączam się do pytania od Anonim. (niezalogowany), kiedy kolejna część ? ;D

d4kw0x   9 #28 26.04.2014 06:08

@abc+ (niezalogowany) | 25.04.2014 12:46
A po co?
PDO zamyka połączenie kiedy obiekt jest zniszczony. Najlepiej przypisuje się do obiektu PDO NULL.
Tutaj wykorzystuje fakt, że kończąc skrypt PHP samo niszczy wszystkie obiekty (nie zawsze, ale to może kiedy indziej).

Inna sprawa. Zależy od zadań, ale można skorzystać ze stałego połączenia z bazą.

Bardziej zaawansowane rzeczy będę w późniejszym etapie.

A kiedy następna, jak tylko znajdę trochę więcej czasu.
Jeśli nie wyrobię się na majówkę, to nie wiem kiedy. Mnie również nurtuje to pytanie od dłuższego czasu.
Zauważ, że obie pierwsze lekcje powstały na święta w tamtym roku - czyli wtedy kiedy mam najwięcej czasu ;)

  #29 23.05.2014 13:22

Można jaszcze skądś pobrać cały kod Twojego CMSa ? Szkoda, że blog nie jest już kontynuowany.

d4kw0x   9 #30 23.05.2014 17:40

@Anonimowiec (niezalogowany) | 23.05.2014 13:22

Stara wersja jest tutaj - oj bardzo stara: http://www.smallcms.net.pl/
Kod jest taki, że ...

Nowa wersje jest w repo, ale jeszcze nie jest dostępna.

Czy nie jest kontynuowany? Na razie brak czasu...
Już mam połowę 3 lekcji napisaną...

Mnie samego męczy, że nie mam kiedy tego dokończyć :/

d4kw0x   9 #31 23.05.2014 17:41

Ten stary CMS ma chyba tylko wygląd panelu administracyjnego podobny i logikę.
Kod jest całkiem nowy.

  #32 26.05.2014 15:49

Nie powinno być:
public $id = "INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT";
aby można było dodawać nowe rekordy ?
Czekam na następną część .

d4kw0x   9 #33 27.05.2014 18:15

@laik2 (niezalogowany) | 26.05.2014 15:49
A wiesz jak działa SQLite? ;)

A próbowałeś tego kodu? Czy nie dodaje Ci nowych rekordów? ;)

Ja również czekam ;)

Do poczytania o tym co wyżej:
http://www.sqlite.org/autoinc.html

meciarz   2 #34 10.06.2014 23:20

Czekamy z niecierpliwością na kolejne części. Kod z komentarzami - bezcenny, człowiek może się nauczyć poprawniej pisać dzięki takim osobom jak Ty.
Dziękuję i pozdrawiam

  #35 31.10.2014 09:02

Fajny pomysł na kurs, szkoda, że już nie rozwijany.