reklama

1 miliard wolnych adresów IPv4, IPv6 w 2011 roku?

Strona główna Aktualności

O autorze

Nieco ponad rok temu, Cisco wydało raport w sprawie kończącej się puli adresów IPv4. Wówczas liczba wolnych kombinacji wynosiła około 1,25 miliarda. W ubiegłym tygodniu zanotowano ich spadek do jednego miliarda.

Z 3,7 mld możliwych do wykorzystania adresów, 2,7 jest już zajętych. Oznacza to, że do dyspozycji użytkowników pozostało jedynie 39 bloków po 16,78 miliona adresów oraz dodatkowe 339 mln, które IANA (Internet Assigned Numbers Authority) przekaże dla regionalnych zarządców, nieudostępnionych do tej pory prowiderom, czy użytkownikom końcowym. Warto zaznaczyć, że mimo, iż adresy IPv4 o długości 32-bitów pozwalają na wygenerowanie 4,294.97 milionów unikalnych kombinacji pewne z nich nie są powszechnie dostępne w Internecie, np. zakres od 0 do 127, gdyż stanowią one skróty do domyślnych tras i adresów localhost, a których w sumie jest 33,55 mln.

Geo Huston z Asia Pacific Network Information Centre napisał skrypt pobierający stosowne informacje i obliczający ile pozostało jeszcze wolnych adresów IPv4. Obecnie wskazuje on datę 10 lutego 2011 roku jako moment oddania przez IANA ostatnich bloków oraz 17 grudnia 2011 za dzień przyznania ostatniego wolnego numeru IPv4. Pomimo, że zakłada on wzrost wykorzystania ich o 30 punktów procentowych każdego roku, w porównaniu z 2006 r., w 2007 odnotowano takowy wzrost zaledwie na poziomie 19 punktów proc.. Zakładając jednak nawet utrzymanie się w najbliższych latach tak pesymistycznego stosunku wzrostu, pewne jest, że wyczerpanie tych adresów nastąpi dwa lata później, w 2013 r.

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama
Polecamy w WP TechnologieWP TechnologieNie wiemy, co jemy - państwowe badania to kropla w morzu. Projekt FoodRentgen chce to zmienić