Jak uruchomić lub zatrzymać iptables w Ubuntu

Witam dzisiaj chciałbym pokazać jak uruchomić iptables w Ubuntu

iptables to program sterujący filtrem pakietów (głównie używanym jako zapora sieciowa bądź NAT) opracowany dla systemu operacyjnego Linux.

Do wyboru mamy następujące komendy:

a] ufw command - Polecenie to służy do zarządzania zaporą w linuxie poprzez prosty interfejs

b] iptables command - Polecenie to służy do konfiguracji, i sprawdzania tablic i reguł filtrowania pakietów IPv4 w jądrze Linuxa.