15 mln zł kary ma zapłacić T-Mobile za włączanie Grania na Czekanie

Strona główna Aktualności
image

O autorze

Jesienią zeszłego roku Prezes UOKiK-u zainteresował się włączaniem abonentom T-Mobile Polska często bezwartościowych usług telekomunikacyjnych (np. słynne Granie na Czekanie), które po zakończeniu okresu promocyjnego nagle stają się płatne – i opłatę dopisuje się do rachunku za telefon. Postępowanie przyczyniło się do zmiany tych praktyk przez operatora, ale to Prezesowi UOKiK-u nie wystarczyło. Nałożył na T-Mobile odczuwalną karę – zapłacić ma za te dodatkowe płatności 15 mln złotych.

Trudno było zaprzeczyć T-Mobile Polska, że świadczyło usługi Granie na czekanie i Szafa Gra (odtwarzanie marnej jakości muzyki podczas oczekiwania na połączenie) oraz Prenumerata (informacje i rozrywka) bez uzyskania zgody klientów. Operator aktywował te usługi przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta, a po zakończeniu okresu promocyjnego, wszystkim tym, którzy z nich sami nie zrezygnowali, doliczał do rachunku dodatkową opłatę.

Otwarcie to naruszało ustawę o prawach konsumenta. Nakłada ona na dostawcę usług obowiązek uzyskania wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza główne obowiązki objęte umową – zgoda taka musi być wyrażona najpóniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy. Zdając sobie sprawę z tego, T-Mobile zaprzestało 17 grudnia 2016 r. pobierania opłat za objęte postępowaniem usługi, licząc, że uniknie kary.

Kary nie uniknęło, choć dzięki zmianie praktyki, jest ona łagodniejsza, Prezes UOKiK-u obniżył ją o 30%, do 15 mln złotych. T-Mobile Polska zostało też zobowiązane do publikacji decyzji na swojej korporacyjnej stronie. Operator płacić jednak nie zamierza, nie opublikował też decyzji UOKiK-u. Zamiast tego opublikował oficjalny komentarz do sprawy.

Dowiadujemy się z niego, że zakwestionowane postępowanie wobec klientów było wynikiem działań w oparciu o wcześniej uzyskane decyzje Prezesa UOKiK potwierdzające prawidłowości mechanizmu świadczenia usług Granie na czekanie, Szafa gra oraz Prenumeraty, a nowe rozstrzygnięcie jest pierwszym dotyczącym kwestii tego, czym jest wyraźna zgoda w świetle rozumienia ustawy o Prawach Konsumentów. T-Mobile nie podważa tego rozstrzygnięcia, ale uważa, że nie powinno odbywać się ono jego kosztem.

Operator tłumaczy, że stosował wieloetapowe informowanie klientów o zasadach i warunkach świadczenia oferowanych usług, w skład których wchodził udostępniany regulamin, SMS z informacją o aktywacji usługi i wyjaśnieniem jak ją w prosty sposób wyłączyć, SMS przypominający o zakończeniu okresu promocyjnego wraz z informacją o dalszych kosztach korzystania z usługi, oraz zaoferowanie aplikacji mobilnej, pozwalającej na zarządzanie funkcjami usługi na smartfonie.

Jak wyłączyć usługę Granie na Czekanie w prosty sposób? T-Mobile kazało swoim abonentom wysyłać SMS-y na bezpłatny numer 80333, o treści NIE. Faktycznie, bardzo proste – tylko czemu w ogóle konieczne? O ile niekiedy można mieć wątpliwości co do decyzji Prezesa UOKiK-u, to w tym wypadku wątpliwości nie mamy: wszelkie usługi typu opt-out, które zmuszają użytkownika do podjęcia działań w celu wypisania się z nich, by nie ponieść dodatkowych kosztów, są nie tylko niezgodne z Ustawą o Prawach Konsumentów, ale też niezgodne ze zwykłą handlową przyzwoitością.

T- Mobile będzie się teraz odwoływać do sądu, by uniknąć najwyraźniej dotkliwej dla siebie kary, jednak powinno rozważyć tę kwestię – jak samo traktowało odwołania swoich klientów, niezadowolonych z tego, że do rachunku doliczono im opłaty za nieinteresujące ich usługi?

© dobreprogramy