Operating Systems War

Od zawsze pojawiają się mniej lub bardziej (choć częściej mniej) konkretne wywody na temat przewagi systemu Linux nad systemem Windows, systemu OSX nad Windows, etc. Zazwyczaj to emocjonalnie nacechowane teksty (boję się użyć słowa "przemyślenia") osób, które moim zdaniem po prostu nie znają systemu, który atakują. Stąd chore animozje, długie pseudowywody, kłótnie i ogólny niesmak dla obserwatorów.

Dlatego proponuje rozwiązanie najbardziej "po męsku". Wyjdźmy na zewnątrz, dajmy sobie po razie, zobaczymy kto wróci...