WonderFox DVD Ripper Speedy

Korzystam od lat z różnych programów, by "zrzucić" sobie z DVD nagrania z muzyką. Nie trafiłem jednak na taki, który mi odpowiada. Tym samym nie pamiętam dostatecznie dobrze ich zalet i wad, by właściwie porównać z WonderFox DVD Ripper Speedy.

Ograniczę się w związku z tym jedynie do konkretnego przykładu. Płyta z filmem "Cały ten zgiełk" jest mało przyjazna dla użykownika. Mam czasami ochotę posłuchać jakiegoś jej fragmetu. Przebicie się przez dudniące ostrzeżenia antypirackie jest bardzo irytujące. Szczególnie uciążliwe jest to, gdy dźwięk odtwarza domowy zestaw audio.

Zgrałem już klka razy cały fiilm lub jego fragmenty, ale odtwarzając je widziałem lub słyszałem zawsze takie czy inne pogorszenia w stosunku do oryginału. Niektóre programy miały proste funkcje pozwlające w prosty sposób zgrać materiał z DVD na twardy dysk. Inne działały bardziej w roli konwerterów, których ustawienie wymaga trochę wiecej wiedzy o formatach cyfrowych nagrań A-V, czyli ruchomy obraz i dźwięk.

W przypadku tego filmu zgrania z WonderFox DVD Ripper Speedy sprawdziło się dotychczas najlepiej. Obsługa jest szybka. Pierwszy na liście z zawartoscią pokazuje się główny film. Jest możliwość prostego wyboru ścieżki dżwiękowej i napisów. Klikając w ikonkę "edit" otwiera się do okienko, gdzie można wybrać odpowiedni fragment filmu. Wykonanie wybranego sposób kopiowania uruchamia kliknięcie w ikonkę "run"i proces przebiega bardzo płynnie.

Problemem z tą konkretną płytą było wybranie właściwej ścieżki dźwiękowej. Pierwsza do wyboru pojawia się sieżka z dźwiękiem wielokanałowym 5.1 i jest to optymalny wybór.

Odtwarzając póżniej nagranie tylko z 2 głośnikami należy wybrać jednak w programie opcję z 5.1 W tym przypadku utrata sygnału przestrzennego nie ma znaczenia, bo nagranie robiono sterofonicznie. Miksowanie w programie do ustawinia na 2 kanały z sygnału 5.1 nie brzmi dobrze.