Dodajemy niestandardowy kolor do paska zadań w windows 10

  1. Przechodzimy w personalizuj > kolory i wyłączamy opcję "automatycznie pobierz kolor wiodący z mojego tła
  2. W wyszukaj wpisujemy regedit, dzięki czemu przejdziemy do edytora rejestru

  3. Przechodzimy do klucza HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize

    Odnajdujemy tam SpecialColor, klikamy na ten wpis dwa razy, aby do edytować, a następnie wpisujemy swój kolor, ale UWAGA! Kolor ten podajemy w RGBA

    Teraz może słowo wyjaśnienia...

Przywracamy kolory paskom tytułowym w windows 10

Dlaczego właściwie w windows 10 paski tytułowe są białe?

Za taki stan rzeczy odpowiada biblioteka uDWM.dll, która porównuje nazwę pliku motywu aero.msstyles, jeżeli nazwa jest taka, to każdy inny kolor niż biały jest ignorowany.

Jak sami się pewnie teraz domyślacie, żeby kolory przywrócić, trzeba zmienić nazwę motywu zapisanego w aero.msstyles.

  1. Przechodzimy do C:\Windows\Resources\Themes
  2. Kopiujemy folder aero i i wklejamy go do tej samej lokalizacji czyli C:\Windows\Resources\Themes