Apple znów kopiuje ...

Ponieważ dziwna cisza zapadła na wiodących ( polskich ) portalach technologicznych to może ja napiszę.

Dziś pojawiła się informacja że nowy Iphone to nie tylko okazja do dorobienia na słuchawkach dla Tima & Co oraz ewidnetna zrzynka z fotograficznych rozwiązań LG i Huawei.