Terminal Ninja - co zabrać ze sobą do Dojo - TMUX

Od jakiegoś czasu wzmożenie używam konsoli. Postanowiłem, że gdzie to tylko możliwebędę używał tego sposobu interakcji z komputerami. Często jestto wyzwanie, które utrudnia realizację pewnych zadań, jednaknagroda jest nie byle jaka – odznaka hakera wycięta z buraka!Coś co GUI mogłem zrobić kilkoma kliknięciami tu przysparzaczasem nie lada problemów.Jednak jest w tym coś magicznego, wpewien sposób staje się bliższy problemom, które te całeoprogramowanie zainstalowane na maszynach próbuje za nasrozwiązać.