Poprawność polityczna

Dziś przy piątkowej kawie postanowiłem zrobić to czego inni się boją, ruszyć temat poprawności politycznej i cenzury w internetach.

Zacznijmy cytując Wikipedię*:Poprawność Polityczna to sposób używania języka w dyskursie publicznym, którego deklarowanym celem jest zachowanie szacunku oraz tolerancji wobec członków mniejszości, w szczególności wobec grup dyskryminowanych.

O ile można się zgadzać lub nie z samym "niemówieniem" prawdy w imię dyskryminowanych mniejszości, o tyle na pewno dyskusyjne jest samo dyskryminowanie...