31 tys. zł kary za płatne SMS-y: UOKiK zbyt łagodny dla wydawcy gier dla dzieci?

Strona główna Aktualności

O autorze

CT Creative Team dał się poznać jako firma pełna kreatywnych pomysłów na zwodzenie użytkowników sieci telefonii komórkowych. W tym roku, w wyniku wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przyszło jej zapłacić 142 tys. zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, których naciągano na kosztowne SMS-y w grze o nazwie „Quiz Wiedzowy”. Teraz decyzją Prezesa UOKiK-u firma została ukarana za nakłanianie dzieci do wysyłania kosztownych SMS-ów w swoich aplikacjach mobilnych kwotą wielokrotnie mniejszą. Czyżby UOKiK starał się zachęcić innych do podjęcia podobnego biznesu?

Należący do CT Creative Team serwis Wapster.pl oferuje wszystko na Twoją komórkę – oprócz standardowych tapet, dzwonków, aplikacji (takich jak np. Piardofon, pozwalający piardnąć swoim telefonem), znajdziemy tam sporo gier dla dzieci, o tak sugestywnych nazwach jak Zwierzaki Atakują, Trzep w Łeb czy Inwazja Robali. Oficjalnie gry są bezpłatne, co oznacza, że za darmo można pobrać je na swój telefon. Każda jednak z gier zawiera dodatkowe płatne opcje, których aktywacja wiąże sięz wysłaniem SMS-ów Premium.

To właśnie sposób realizacji tych funkcji został uznany przez Prezesa UOKiK za naruszający zbiorowe interesy konsumentów. Z decyzji nr RŁO 372014 możemy się dowiedzieć, że konsumentom nie były przekazywane we właściwym czasie, tj. po każdej czynności w grze związanej z wysłaniem SMS-a Premium, informacji o poniesionych przez nich rzeczywistych kosztach i sumie poniesionych kosztów. Prowadziło to do ograniczenia zdolności konsumentów do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej zamówienia tych dodatkowych płatnych opcji.

I faktycznie, w grach przygotowanych przez CT Creative Team postarano się, by ukryć fakt wysłania płatnego SMS-a przed graczem (z założenia przecież małoletnim). Na odnoszące się do sytuacji w grze pytania, np. Masz za mało bąbelków. Czy mimo tego chcesz rozwinąć moc udzielić można było odpowiedzi TAK/NIE. Jeśli gracz wybrał TAK, otrzymywał komunikat informujący o kosztach SMS (od 2 do 11 zł), możliwość potwierdzenia wysłania takiego SMS-a komendą OK, anulowania wysłania komendą ANULUJ, oraz, na co UOKiK zwrócił uwagę, włączenia automatycznego potwierdzania wysyłania SMS-ów, komendą ZAWSZE OK.

Wybranie tej ostatniej opcji oznaczało, że gra swobodnie mogła wysyłać automatycznie generowane SMS-y o treści np. ANDR#ROBALE#2XREGSPEED. SMS-y takie nie pozostawały w pamięci telefonu, więc gracz nie mógł zweryfikować, ile SMS-ów zostało wysłanych i jakie koszty poniesie. Nic więc dziwnego, że niektórzy za zabawę swoich dzieci zobaczyli rachunki od operatorów telekomunikacyjnych siegające niemal trzech tysięcy złotych.

Warto zwrócić uwagę na zawarte w decyzji kreatywne wyjaśnienia CT Creative Team, dotyczące nieujawniania łącznych kosztów zabawy. Firma twierdzi, że skoro nie jest operatorem telekomunikacyjnym, to nie ma praktycznych możliwości weryfikowania kosztów poniesionych przez abonenta. Podkreśla przy tym, że powoływanie się przez Prezesa UOKiK na dobre obyczaje, rzekomo naruszone przez spółkę, nie pozwalają na kreowanie powinności nienormowanych w prawie powszechnym. Na korzyść CT Creative Team ma świadczyć też to, że spółka zachowała szczególną ostrożność w formułowaniu regulaminu gry, wprowadziła obowiązek akceptacji umowy licencyjnej i obowiązek dwukrotnej akceptacji każdego zamówienia płatnego dodatku. Regulamin ten m.in. zawiera zapisy, że gry przeznaczone są dla abonentów usługi telekomunikacyjnej, a więc spółka nie odpowiada za to, że doszło do przekazania telefonu komórkowego osobie małoletniej.

Argumentacja prawników CT Creative Team została jednak w większości odrzucona, a forma prezentacji płatnych opcji w grach – za wprowadzającą w błąd przeciętnego konsumenta. Prezes UOKiK zauważył też, że nieprawdą jest, jakoby gry były skierowane tylko dla osób pełnoletnich, korzystających z telefonów na podstawie umowy abonenckiej – odbiorcą oferty spółki mogą być też osoby niepełnoletnie, korzystające np. z telefonów na kartę. Co więcej, firma zdradziła się co do swoich intencji względem planowanej grupy docelowej, nadając reklamy swoich gier w kanałach telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci, m.in. Disney Channel czy Boomerang. Takie osoby mogą faktycznie nie zorientować się, że pytanie Pozostał ci jeden niedźwiedź do ubicia. Czy chcesz wywołać trzęsienie ziemi (sic!) oznaczać będzie poniesienie przez nich dodatkowych kosztów.

Mając na uwadze szkodliwość wspomnianych działań, Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 31 457 zł, co stanowi pewien odsetek przychodu CT Creative Team w 2013 roku i pewien odsetek maksymalnego wymiaru kary. Dlaczego piszemy pewien? Otóż informacje te uznano za tajemnicę przedsiębiorstwa. Kwota, za którą trudno kupić nowe auto osobowe, ma podkreślać naganność zachowania spółki, jest przy tym adekwatna do stopnia naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów i współmierna do możliwości finansowych przedsiębiorcy. Warto wspomnieć, że wcześniejsza kara, w wysokości ok. 140 tys. złotych, nie wywarła na CT Creative Team większego wrażenia – profil działalności spółki nie uległ znaczącym zmianom. Trudno się spodziewać, by kara wielokrotnie mniejsza takie wrażenie na spółce mogła wywrzeć.

Konsumenci, którzy uważają, że zostali wprowadzeni w błąd co do kosztów korzystania z aplikacji mobilnych czy wysłanych SMS-ów mogą uzyskać bezpłatną pomoc w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, u rzeczników konsumentów lub w Federacji Konsumentów pod numerem infolinii 800 007 707. Wszystkim zaś polecamy po prostu wyłączyć płatne SMS-y – niewiele z nich dobrego może dla użytkowników wynikać.

Najłatwiej zrobić to w Play, wysyłając SMS o treści STOP na numer 6000 i Plusie, wysyłając SMS o treści START BLOKADA na numer 8888. W T-Mobile niestety trzeba dzwonić na biuro obsługi abonenta, na numer 602 900 000, zaś w Orange należy zalogować się na konto internetowe i zmienić ustawienia. Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina też, że na życzenie abonenta operatorzy muszą zapewnić darmową możliwość ustawienia progu kwotowego, powyżej którego wysyłanie SMS-ów Premium zostanie zablokowane.

© dobreprogramy
s