Historia piractwa medialnego nośników muzycznych — na tle rozwoju urządzeń do odtwarzania dźwięku w Polsce

Piractwo było wszechobecne od początku powstania pierwszych nośników muzycznych. W Polsce ma ono miejsce od ponad 50 lat, a ja tutaj pokrótce zawarłem, jak ten proceder się kształtował, samoistnie łącząc z postępem technicznym sprzętów grających w dawnych czasach PRL i w okresie wczesnego kapitalizmu.

Czasy głębokiego komunizmu, kiedy wszystko, co z Zachodu było w Polsce zakazane

Wtedy to oficjalne na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, pojawił się na rynku fonograficznym pierwszy pirat.