O fotografii krajobrazowej słów kilka

Krajobraz w rozumieniu fotografii to obiekt czystego jej zainteresowania. Otaczający często nas plener jest inspiracją wielu artystów i fotografów. Krajobraz stanowi dla niektórych pewnego rodzaju wewnętrzna fascynację. Uzupełniany jest on na przykład budynkami, mostem lub postaciami, które pełnią funkcje Stafarzu – pełnią w kompozycji obrazu rolę uzupełnienia, ożywienia i przedstawiane są głównie w mocnych punktach, dzięki czemu obraz zyskuje wartość wizualną.