O fotografii krajobrazowej słów kilka

Krajobraz w rozumieniu fotografii to obiekt czystego jej zainteresowania. Otaczający często nas plener jest inspiracją wielu artystów i fotografów. Krajobraz stanowi dla niektórych pewnego rodzaju wewnętrzna fascynację. Uzupełniany jest on na przykład budynkami, mostem lub postaciami, które pełnią funkcje Stafarzu – pełnią w kompozycji obrazu rolę uzupełnienia, ożywienia i przedstawiane są głównie w mocnych punktach, dzięki czemu obraz zyskuje wartość wizualną.

Ile jest jeszcze fotografii w fotografii?

Żyjemy w świecie w którym każdy jest fotografem, a jeśli nie to bardzo łatwo może siebie „mianować” tym oto tytułem, który z roku na rok ma w sobie coraz mniej jakiejkolwiek wartości. Żyjemy w czasach w których każdy jest fotografem, jeśli tylko ma aparat i czasem stwierdzam, że nie ma już chyba różnicy czy jest to aparat Canon 5D Mark III czy aparat w telefonie. W tym artykule nie mam zamiaru porównywać parametrów, jakości i możliwości owych urządzeń, które umożliwiają Nam rejestrowanie obrazu.