Mniejsze zło. Dialog Zielonego Ekologa z Pozytywistą Klimatycznym

Andrzejki roku pańskiego 2019. Do klimatycznego holocaustu pozostało jeszcze kilkadziesiąt lat. Dzień wcześniej, Parlament Europejski, 429 głosami „za” (przy 225 na „nie” i 19 „wstrzymuję się”) przyjął rezolucję w sprawie kryzysu klimatycznego. W takich okolicznościach, w piwnicznym pubie, spotkali się Zielony Ekolog i Pozytywista Klimatyczny. Usiedli przy barze, zamówili po piwie i wsłuchali się w piosenkę „The Seed” Aurory Aksnes, którą barman, nie do końca legalnie, odtwarzał ze Spotify: