Pokrótce o responsywnych stronach: ruchome menu

W tym wpisie opiszę to, jak tworzyć skaczące/ruchome menu w CSS-ie. To, co chcemy osiągnąć jest proste, lecz czymś, z czym się nie spotkałem - menu, które raz będzie wyświetlane z boku, a raz na górze, i to bez użycia EcmaScript.

Wprowadzenie

Pojęcie responsywne strony istnieje od dawna. Sam miałem okazje takie pisać, z użyciem Twitter Bootstrap.

libsell i integracja z libgreattao

Libsell to biblioteka logów. Nazwa pochodzi od Simple Extensible Log Library,. a to dlatego, że aplikacja może ją rozszerzyć. Możliwość rozszerzenia została wprowadzona, jako iż użytkownik może zdefiniować coś, co nazwałem potokami przetwarzania. W takim potoku mogą wystąpić komendy zdefiniowane przez aplikację, ale o możliwości zdefiniowania reguł(potoków) przez użytkownika, jak i możliwości rozszerzenia przez aplikację, nie teraz. Opiszę też to, jak korzystać z interfejsów oferowanych przez Libgreattao dla logów. Jestem autorem libsell, jak i libgreattao.

Piszemy własny instalator w C

W tym wpisie opiszę to, jak stworzyłem instalator dla Libgreatttao. Instalator w zamierzeniu ma obsługiwać tylko x86 i x86_64, jako iż Libgreattao nie ma wsparcia dla Androida. Dzięki takiemu założeniu mogłem go napisać w C. Postanowiłem także użyć komponentów, które są dostępne raczej w każdym systemie Uniksowym, czyli biblioteki standardowej C i podstawowych wywołań/programów Uniksowych.

Libgreattao i jego tekstowa powłoka

W tym rozdziale opiszę sposób poruszania po powłoce wbudowanej w bibliotekę do generowania interfejsów(można ją nazywać biblioteką interakcji), zwanej libgreattao. To moja biblioteka może być użyta do komunikacji z użytkownikiem. Może ona pracować w trzech trybach: normalnym, powłoki, sieciowym. W każdym trybie sposób działania libgreattao jest inny.

[OpenSuSE Tumbleweed/13.2] Plasma 5.3 - instalacja obok KDE4

Od 3.05.2015 korzystam z Plasmy 5.3 z Dolphinem dla KDE5. W tym wpisie opiszę sposób instalacji Plasmy 5.3 obok KDE4 w dystrybucji OpenSuSE tumbleweed.

Instalacja

Do instalacji Plasmy 5.3 i Dolphina dla KDE5 obok KDE4 potrzebujemy dodać odpowiednie repozytorium.Robimy to w Yast: w repozytoria oprogramowania(Software Sources), wybieramy dodaj, a następnie określ url.

O między dystrybucyjnych paczkach: xdg-app

W tym wpisie opiszę sposób instalacji i uruchamiania między dystrybucyjnych paczek xdg-application, znanych jako Gnome Bundle.

Wstęp

Xdg-app to system zarządzania i uruchamiania(posiłkując się xdg-app-helper) applikacji. Xdg-app pozwala na instalację i uruchamianie aplikacji przez zwykłego użytkownika. Xdg-app-helper w zamierzeniu ma uruchamiać aplikacje w środowisku najbardziej, jak to możliwe, odizolowanym od systemu, Obecnie aplikacje nie są tak mocno odizolowane od systemu, jak powinny.

Serwer internetowy wbudowany w libgreattao i jego klient

W tym wpisie chciałbym omówić serwer internetowy, który został wbudowany do biblioteki dynamicznego generowania UI(libgreattao) i jego klient(tao-network-clinet). Zarówno libgreattao, jak i tao-network-client są mojego autorstwa i dostępne na SourceForge. Zarówno klient, jak i kod serwera są w stadium pre-alpha, ale protokół komunikacji jest już raczej stabilny.

Wstęp

Pisanie klient, jak i serwer, w przypadku tych dwóch projektów jest raczej pozbawione sensu. gdyż oba projekty mogą pracować jako klient, jak i jako serwer.

libgreattao i trzy domeny konfiguracji

W tym wpisie chciałbym opisać o tym, jak przekazywać zmienne(konfigurację) do aplikacji i rdzenia libgreattao. Pisząc o rdzeniu mam na myśli główną bibliotekę, bez backendów. Konfigurację rdzenia należy podzielić na konfigurację powłoki i klas okien.

Zaczniemy od tego, jak wywoływać aplikację, by podać konfigurację aplikacji, powłoki i klas okien.

Konfiguracja może pochodzić z plików lub linii wywołania.

Własny podajnik hasła dla NetworkManagera

W tym wpisie chciałbym przedstawić podstawy tego, jak zrobić własny SecretAgent dla NetworkManager-a. Program będzie się komunikować po DBus-ie z NetworkManager-em, by podać mu hasło wpisane przez użytkownika. Za każdym razem, gdy NetworkManager zapyta o hasło, program wyświetli okno z nazwą sieci bezprzewodowej i pytaniem o hasło. Po wprowadzeniu hasła, program prześle je do NetworkManager-a, przez co powinno nastąpić połączenie z siecią.

Program jest prosty i nie wspiera wszystkiego. Przede wszystkim, to nie pamięta on wpisanych haseł.