Realia dzisiejszego świata internetowego - Wędka i ryba

Tekst ten jest apelem do wszystkich użytkowników Internetu.Internet jest dość młodym tworem, ale zadomowił się w życiu człowieka tak bardzo, że niektórzy już nie potrafią bez niego żyć. Takich osób jest coraz więcej. Nie potrafią one żyć poza Siecią, gdy nie mają do niej dostępu, ale czy potrafią żyć w niej i korzystać z jej zasobów?

Odpowiedź brzmi: NIE.… a przynajmniej w znacznej większości przypadków.