Blog (35)
Komentarze (574)
Recenzje (0)

Notatki programisty: integracja edytora z rdzeniem aplikacji SFML/Box2D

@biomenNotatki programisty: integracja edytora z rdzeniem aplikacji SFML/Box2D
16.02.2017 09:42

Słowem wstępu: jest to już piętnasty wpis z serii „Notatki programisty”. Przez ostatnie czternaście wpisów kod rozrósł się do dość pokaźnych rozmiarów. Według SourceMonitora kod zbliża się do granicy 4 tysięcy linii kodu, czy to dużo czy mało. Trudno mi powiedzieć. Mimo wszystko: uznałem że jest to doskonały moment do publikacji całego prezentowanego projektu w ramach artykułów. Przy prezentowaniu kodu, niestety, nie obyło się bez drobnych potknięć. Opublikowany kod posiada naniesione poprawki do błędów wykrytych przy integracji kodu. Na serwerze znajdują się dwie gałęzie w repozytorium. W niniejszym wpisie wykorzystamy kod zawarty w gałęzi: Release1 i właśnie to jej kod będziemy rozwijać w następnych tekstach. Link.

Budujemy mosty dla Pana starosty

Dotychczas w aplikacji nie posiadaliśmy żadnego pomostu między naszym prototypem edytora a faktycznym rdzeniem aplikacji w którym odbywała się symulacja świata. Pierwszą cegiełką mającą na celu zbudowanie odpowiedniego połączenia będzie dodanie algorytmu tworzenia świata na podstawie obiektu GameMap. Jak wiemy z poprzednich wpisów, w naszym demie świat jest tworzony przy pomocy specjalnego modułu MapBuilder przez co to właśnie jego w pierwszej kolejności musimy zmodyfikować. Do klasy dodamy nową klasę FromMap która będzie wyglądać następująco:


struct FromMap : public Base
{
  FromMap(b2World* world, GameMap& map);

  void createArea(
      std::vector<std::shared_ptr<IdentifiedBody>>& list,
      Assets::Resources& resources);

  void createDynamicBodies(
      std::vector<std::shared_ptr<MovableBody>>& list,
      Assets::Resources& resources);

  GameMap* m_map;

protected:
  struct FactoryMovable
  {
    struct Base
    {
      virtual ~Base() {}
      virtual MovableBody* create(
          b2World* world,
          Assets::Resources& resources,
          GameMap::Item* item) = 0;
    };

    struct asPlayer : public Base
    {
      MovableBody* create(
          b2World *world,
          Assets::Resources& resources,
          GameMap::Item* item);
    };

    struct asEnemy : public Base
    {
      MovableBody* create(
              b2World *world,
              Assets::Resources &resources,
              GameMap::Item* item);
    };
  };

  struct FactoryStatic
  {
    struct Base
    {
      virtual ~Base() {}
      virtual IdentifiedBody* create(
          b2World* world,
          Assets::Resources& resources,
          GameMap::Item* item) = 0;
    };

    struct asMapFlor : public Base
    {
      IdentifiedBody* create(
          b2World *world,
          Assets::Resources& resources,
          GameMap::Item* item);
    };

    struct asMapWall : public Base
    {
      IdentifiedBody* create(
          b2World *world,
          Assets::Resources& resources,
          GameMap::Item* item);
    };
  };

  void initFactoryMovable();
  std::map<std::string, std::shared_ptr<FactoryMovable::Base>> m_factoryMovable;

  void initFactoryStatic();
  std::map<std::string, std::shared_ptr<FactoryStatic::Base>> m_factoryStatic;
};

Nowa klasa będzie służyć do tworzenia obiektów GameWorld na podstawie naszego modelu mapy. Co warto zauważyć: funkcje odpowiedzialne za tworzenie obiektu mapy na podstawie identyfikatora wydzieliliśmy do pomniejszych klasy dzięki czemu wyizolowaliśmy je od reszty kodu. Następnie je zmapujemy z identyfikatorem z klasy GameObjRegister. Podobny mechanizm zastosowaliśmy w naszym edytorze przez co warto zapoznać się z tym patentem na programowanie gdyż dosyć często będzie nam pomocny. Przykłady mapowania algorytmów były omawiane wcześniej stąd powyższy widok nie powinien nas przerażać. Czas na implementacje nowego budowniczego i jego pomocników:


/* From Map Model */
MapBuilder::FromMap::FromMap(b2World* world, GameMap& map)
  : Base(world),
   m_map(&map)
{
  this->initFactoryMovable();
  this->initFactoryStatic();
}

void MapBuilder::FromMap::initFactoryMovable()
{
  try
  {

  m_factoryMovable[GameObjRegister::get()->list.at(GameObjRegister::Index::Enemy)]
      = std::shared_ptr<FactoryMovable::Base>(new FactoryMovable::asEnemy());

  m_factoryMovable[GameObjRegister::get()->list.at(GameObjRegister::Index::Player)]
      = std::shared_ptr<FactoryMovable::Base>(new FactoryMovable::asPlayer());

  } catch (const std::out_of_range& ex){
    std::cout << __func__ << " " << ex.what() << "\n";
  }
}

void MapBuilder::FromMap::initFactoryStatic()
{
  try
  {

  m_factoryStatic[GameObjRegister::get()->list.at(GameObjRegister::Index::MapFlor)]
      = std::shared_ptr<FactoryStatic::Base>(new FactoryStatic::asMapFlor());

  m_factoryStatic[GameObjRegister::get()->list.at(GameObjRegister::Index::MapWall)]
      = std::shared_ptr<FactoryStatic::Base>(new FactoryStatic::asMapWall());

  } catch (const std::out_of_range& ex) {
    std::cout << __func__ << " " << ex.what() << "\n";
  }
}

void MapBuilder::FromMap::createArea(
    std::vector<std::shared_ptr<IdentifiedBody>>& list,
    Assets::Resources& resources)
{

  for(int i = 0; i < m_map->height; ++i)
  {
    for(int j = 0; j < m_map->width; ++j)
    {
      GameMap::Item* item = &m_map->array[ i ][ j ];
      MapBuilder::FromMap::FactoryStatic::Base* ptr = nullptr;
      try
      {
        ptr = m_factoryStatic.at(item->ID).get();

      } catch (const std::out_of_range& ex){
        ptr = nullptr;
      }

      if(ptr){

        list.push_back(
            std::shared_ptr<IdentifiedBody>(
              ptr->create(m_world, resources, item)));
      }
    }
  }
}

void MapBuilder::FromMap::createDynamicBodies(
    std::vector<std::shared_ptr<MovableBody>>& list,
    Assets::Resources& resources)
{
  for(int i = 0; i < m_map->height; ++i)
  {
    for(int j = 0; j < m_map->width; ++j)
    {
      GameMap::Item* item = &m_map->array[ i ][ j ];
      MapBuilder::FromMap::FactoryMovable::Base* ptr = nullptr;
      try
      {
        ptr = m_factoryMovable.at(item->ID).get();

      } catch (const std::out_of_range& ex){

        ptr = nullptr;
      }

      if(ptr){

        list.push_back(
            std::shared_ptr<MovableBody>(
              ptr->create(m_world, resources, item)));

      }
    }
  }
}

/* Algorytmy tworzenia */
MovableBody*
MapBuilder::FromMap::FactoryMovable::
asPlayer::create(b2World *world, Assets::Resources& resources, GameMap::Item* item)
{
  sf::Vector2f oneFrameSize(104.f, 150.f);
  sf::Vector2f playerBodySize(75.f, 100.f);

  sf::RectangleShape* shapeForAnimation = new sf::RectangleShape();
  shapeForAnimation->setSize(playerBodySize);
  shapeForAnimation->setOrigin(
      shapeForAnimation->getSize().x/2,
      shapeForAnimation->getSize().y/2);
  shapeForAnimation->setPosition(sf::Vector2f(250, 250.f));
  shapeForAnimation->setTexture(
        resources.getTexture(
          Assets::Textures::Player));

  b2Body* myBody = BoxCreators::createDynamicBody(world, playerBodySize.x,playerBodySize.y);
  Animator* animatorPtr = new Animator(shapeForAnimation,oneFrameSize);

  DrawableBodyAnimated* drawablePtr = new DrawableBodyAnimated(myBody, animatorPtr);

  MovableBody* playerItem = new MovableBody(drawablePtr, BodyUserData::Type::Player);

  playerItem->getRenderBody()->setPosition(item->x, item->y);
  playerItem->getMover()->setJumpForce(4.5f);
  playerItem->getMover()->setMaxSpeed(3.5);

  return playerItem;
}

MovableBody*
MapBuilder::FromMap::FactoryMovable::
asEnemy::create(b2World *world, Assets::Resources &resources, GameMap::Item* item)
{
  b2Body* body = BoxCreators::createDynamicBody(world, 90, 60);
  DrawableBodyGenerated* drawable = new DrawableBodyGenerated(body);

  MovableBody* enemyItemB = new MovableBody(drawable,BodyUserData::Type::Enemy);

  enemyItemB->getRenderBody()->setTexture(*resources.getTexture(Assets::Textures::Enemy));
  enemyItemB->getRenderBody()->setPosition(item->x, item->y);
  enemyItemB->getMover()->setJumpForce(3.f);
  enemyItemB->getMover()->setMaxSpeed(2.5f);

  return enemyItemB;
}

IdentifiedBody*
MapBuilder::FromMap::FactoryStatic::
asMapWall::create(
        b2World *world,
        Assets::Resources &resources,
        GameMap::Item* item)
{
  b2Body* boxBody =
      BoxCreators::createStaticBody(
        world, item->width, item->height);

  IdentifiedBody* newItem =
      new IdentifiedBody(
        new DrawableBodyGenerated(boxBody),
        BodyUserData::Type::Wall);

  newItem->getRenderBody()->setPosition(item->x, item->y);
  newItem->getRenderBody()->setTexture(
        *resources.getTexture(Assets::Textures::Wall));

  return newItem;
}

IdentifiedBody*
MapBuilder::FromMap::FactoryStatic::
asMapFlor::create(
        b2World *world,
        Assets::Resources &resources,
        GameMap::Item* item)
{
  b2Body* boxBody =
      BoxCreators::createStaticBody(
        world, item->height, item->width);

  IdentifiedBody* newItem =
      new IdentifiedBody(
        new DrawableBodyGenerated(boxBody),
        BodyUserData::Type::Map);

  newItem->getRenderBody()->setPosition(item->x, item->y);
  newItem->getRenderBody()->setTexture(
        *resources.getTexture(Assets::Textures::Map));

  return newItem;
}

Okej, czyli ekipę budowlaną mamy z głowy. Teraz konieczne jest aby nasz pracownik biura budowlanego potrafił obsłużyć klienta który przychodzi do niego z planem budowy. Do klasy GameWorld dodamy nowy konstruktor który będzie prezentować się następująco:


/* Nowy konstruktor */
GameWorld::GameWorld(Assets::Resources &resources, GameMap &map):
  m_boxWorld(BoxCreators::createWorld()),
  m_builder(new MapBuilder::FromMap(m_boxWorld.get(), map))
{
  m_boxWorld.get()->SetContactListener(&m_contactDetector);

  m_builder->createArea(listIdentifiedBodies, resources);
  m_builder->createDynamicBodies(listMovableBodies, resources);
}

W tym momencie mamy wszystko czego nam potrzeba do zastosowania naszego pomostu. Dodajmy do klasy CoreApps która przechowuje klasy startowe naszych przykładów, nową funkcje core() która naszym przykładem:


void CoreApps::core(GameMap& map)
{
  sf::RenderWindow* windowItem =
            new sf::RenderWindow(
              sf::VideoMode(800, 600, 32),
              std::string("SFML/Box2D - tech demo"),
              sf::Style::Default);

  std::shared_ptr<sf::RenderWindow> window(windowItem);
  std::shared_ptr<ControlKeys>playerControl(new ControlKeys());

  FpsStabilizer stabilizer(60);

  Assets::Resources resources("data.zip");
  GameWorld world(resources, map);

  MovableBody* playerPtr = world.getPlayer();
  ContactDetector* contactDetector = world.getContactDetector();

  while(window->isOpen())
  {
    /* OTHER */
    stabilizer.work();

    for(auto& item : world.listMovableBodies){
      item->getRenderBody()->setColor(sf::Color::White);
    }

    /* EVENTS */
    sf::Event myEvent;
    while(window->pollEvent(myEvent))
    {
      if(myEvent.type == sf::Event::Closed){
        window->close();
      }
    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_JUMP)) {
      playerPtr->getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Jump);
    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_RIGHT)) {
      playerPtr->getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Right);

      DrawableBodyAnimated* ptr =
          (DrawableBodyAnimated*)playerPtr->getRenderBody();

      ptr->getAnimator()->setAnimation(0);

    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(playerControl->MOVE_LEFT)) {
      playerPtr->getMover()->move(
            BodyMover::Direction::Left);

      DrawableBodyAnimated* ptr =
          (DrawableBodyAnimated*)playerPtr->getRenderBody();

      ptr->getAnimator()->setAnimation(1);
    }

    if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::Escape)){
      window->close();
    }

    /* BOX2D */
    world.prepareWorld();

    for(auto& enemyItem : world.listMovableBodies)
    {
      break;
    }

    const bool contactCondition =
        (!contactDetector->isContactListIsEmpty()) &&
          contactDetector->isContactListContains(
            ContactDetector::Contact::Type::PlayerTouchEnemy);

    if(contactCondition)
    {
      std::vector<ContactDetector::Contact::Info> enemyContacts =
          contactDetector->getContactList(
            ContactDetector::Contact::Type::PlayerTouchEnemy);

      if(!enemyContacts.empty()){

        for(auto& contact : enemyContacts)
        {
          break;
        }
      }
    }

    /* RENDER */
    window->clear(sf::Color::Black);

    for(auto& item : world.listMovableBodies){
      item->getRenderBody()->update();
      item->getRenderBody()->render(*window);
    }

    for(auto& item : world.listIdentifiedBodies){
      item->getRenderBody()->render(*window);
    }

    window->display();
  }
}

Jeszcze wywołanie z funkcji Editor::run() naszego rdzenia pod klawiszem:


if(sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::F2))
{
  CoreApps::core(*map.get());
 }

I viola. Efekt prezentuje się jak poniżej:

615502

Co prawda moglibyśmy przeprowadzić głębszą integrację edytora z rdzeniem poprzez przekazanie wskaźnika do okna aby zarówno edytor jak i rdzeń pracował w jednym oknie aczkolwiek uznałem to za zbędną kosmetykę.

Jak zawsze dzięki za uwagę!

GryProgramowanieHobby
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (4)