Blog (219)
Komentarze (4k)
Recenzje (1)

MS SQL - ręczne ładowanie funkcji CLR z biblioteki dll

@djfoxerMS SQL - ręczne ładowanie funkcji CLR z biblioteki dll
06.08.2011 17:44

Wpis będzie krótki i treściwy: "jak ręcznie wgrać funkcję CLR do bazy MS SQL, mając bibliotekę dll?" :)

Kilka razy zdarzyło mi się, iż musiałem wgrywać funkcje CLR do bazy danych, ale nie było możliwość zrobienia szybkiego deploya z poziomu Visual Studio. Jedynie co mieliśmy do dyspozycji to biblioteka dll z CLR.

Oto kilka kroków jak wgrać taką dllkę do MS SQL:

1. Przygotowanie bazy pod CLRki:USE [master]
GO
GRANT UNSAFE ASSEMBLY TO PUBLIC
USE [NAZWA_BAZY]
GO

EXEC dbo.sp_changedbowner @loginame = N'sa', @map = FALSE
ALTER DATABASE [NAZWA_BAZY] SET TRUSTWORTHY ON

EXEC sp_configure 'show advanced options' , '1';
GO
RECONFIGURE;
GO

2. Mając już przygotowaną bazę pod CLRki wrzucamy dllkę:CREATE ASSEMBLY [NAMESPACE_DLLKI] FROM 'c:\nasza_bilbioteka.dll' WITH PERMISSION_SET = unsafe 

3. Ostatnim krokiem będzie stworzenie CLRek:USE [NAZWA_BAZY]
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[NAZWA_FUNKCJI_1](@PARAMETR1 TYP,@PARAMETR2 TYP(,..))
RETURNS ZWRACANY_TYP WITH EXECUTE AS CALLER
AS
EXTERNAL NAME [NAMESPACE_DLLKI].[UserDefinedFunctions].[NAZWA_FUNKCJI_2]

Gdzie: [NAZWA_BAZY] - nazwa naszej bazy [NAMESPACE_DLLKI] - Namespace naszej dllki (bierzemy np.z vs) 'c:\nasza_bilbioteka.dll' - ścieżka do biblioteki dll (musimy mieć dostęp) [NAZWA_FUNKCJI_1] - nazwa funkcji widziana w SQL [NAZWA_FUNKCJI_2] - nazwa funkcji z dllki @PARAMETR1 TYP - nazwa parametru wejściowego i jego typ, oczywiście nieobowiązkowe ZWRACANY_TYP - typ jaki zwraca CLRka

W taki oto sposób przygotowaliśmy bazę, aby działały w niej funkcje CLR oraz wrzuciliśmy przykładową funckję CLR z bilbioteki dll.

Mam nadzieję, iż wpis komuś się przyda :)

Programowanie
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)