Blog (52)
Komentarze (3.9k)
Recenzje (1)
@DjLeoWindows Server 2012 - Kompendium wiedzy. Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja

Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy. Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja

31.12.2012 19:02, aktualizacja: 01.02.2013 00:08

W tej części, omówimy zagadnienia dotyczące serwera DHCP. Przejdziemy przez proces instalacji, konfiguracji i zarządzania serwerem DHCP. Omówimy również funkcjonalność nazwaną polityką serwera DHCP (DHCP Policy).

Czym jest DHCP?

W najprostszym tłumaczeniu, jest to przydzielanie adresu IP każdemu komputerowi, który zostanie podłączony do naszej sieci. W momencie kiedy komputer zostanie uruchomiony lub podłączony do sieci, serwer przydziela mu adres IP, wedle ustalonych wcześniej reguł przydzielania adresacji. Do tego właśnie służy serwer DHCP, do zarządzania zasadami przydzielania adresów IP. DHCP jest podstawą, prawidłowego funkcjonowania każdej sieci.

7.1 Instalacja serwera DHCP

Na początku zainstalujemy serwer DHCP. Aby to zrobić, otwieramy (jak zwykle) menadżer serwera. Następnie dodajemy rolę, klikając na "Add roles and features" (punkt 2).

446568

W następnym oknie klikamy "Next".

446570

Ponieważ operujemy na serwerze "fizycznym" a nie na serwerze wirtualnym, to pozostawiamy opcję domyślna i klikamy "Next".

446572

W tym kroku klikamy "Next".

446574

Wybieramy role do zainstalowania, czyli DHCP Server. musimy zwrócić uwagę na to, aby nasz serwer przydzielone na stałe IP. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości instalacji serwera DHCP.

446576

Otworzy się nam okno w którym akceptujemy dodatkowe funkcje, które są niezbędne do działania serwera. Klikamy "Add Features".

446578

Na naszej liście zostanie zaznaczone DHCP Server. Klikamy "Next".

446580

Klikamy "Next".

446582

Ponownie "Next".

446584

W tym oknie zaznaczamy opcję automatycznego restartu "Restart the destination server automatically if required"

446586

Pojawi się okienko w którym zatwierdzamy, że serwer będzie miał możliwość automatycznego restartu, bez uprzedniego powiadamiania nas o tym fakcie.

446588

To ostatni krok, klikamy "Install".

446590

Rozpoczyna się proces instalacji. Po chwili nasz serwer DHCP zostanie zainstalowany.

446592

Po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu instalacji, zamykamy okno klikając na "Close".

446594

Restartujemy serwer.

446596

Po uruchomieniu komputera, w menadżerze serwera, otrzymamy komunikat o wymaganej konfiguracji. Aby dokończyć konfigurację, klikamy na "Complete DHCP configuration".

446598

Pojawi się okno kreatora konfiguracji.

446600

Tutaj podajemy dane użytkownika, który ma uprawnienia autoryzacyjne serwera DHCP w usłudze Active Directory. Do wyboru mamy aktualnego użytkownika (Administrator), wybór użytkownika poprzez wpisanie loginu lub pominięcie autoryzacji. Wybieramy domyślnie klikając "Commit".

446602

W ostatnim oknie otrzymamy podsumowanie. Klikamy "Close".

446604

7.2 Konfiguracja serwera DHCP

W tym kroku zajmiemy się konfiguracją. Otwieramy menadżer serwera i wybieramy prawym klawiszem myszki nasz serwer, następnie klikamy na "DHCP Manager".

446607

Otworzy się nam okno menadżera DHCP.

446609

Nasz serwer powinien być autoryzowany, jeżeli tak nie jest, należy prawym myszki wybrać serwer i kliknąć "Autoryzuj" (Authorize). Ponieważ instalowaliśmy Active Directory i DHCP na tej samej maszynie, w naszym przypadku autoryzacja wykonała się automatycznie.

446611

W dalszej konfiguracji stworzymy sobie zakresy DHCP dla protokołu IPv4. W tym celu klikamy na "Nowy Zakres" (New Scope) i "Next".

446613

Podajemy nazwę i opis zakresu, który zamierzamy utworzyć.

446615

W tych polach wpisujemy, zakres adresów IP dla serwera DHCP. Jest to zakres, w którym nasz serwer, będzie przydzielał klientom adresy IP. Niech to będzie zakres zwierający 41 adresów IP, w przedziale od 192.168.1.110 do 192.168.1.150. Wpisujemy i klikamy "Next".

446617

W tej części tworzymy analogiczny zakres. W tym przypadku, będzie to zakres który zostanie przez nas wykluczony, z wcześniej zdefiniowanej puli adresów. Nie musimy tego wypełniać, jednak dla przykładu stworzymy pulę adresów wykluczonych. Będzie to zakres od 192.168.1.120 do 192.168.1.130, czyli wykluczyliśmy 11 adresów IP.Uzupełniamy, dodajemy zakres przyciskiem "Add", następnie klikamy na "Next".

446619

Kolejne okno to ustalony czas dzierżawy adresu. Po tym czasie adres zostanie zwolniony i inny komputer będzie miał możliwość z niego skorzystać. Domyślnie jest to 8 dni. Klikamy "Next".

446621

W tym kroku wybierzemy, konfigurację opcji serwera DHCP z poziomu kreatora (domyślnie). Klikamy "Next".

446623

W tym oknie wpisujemy adres bramki, w naszym przypadku będzie to 192.168.1.1

446625

Tutaj mamy możliwość określić adresy serwerów DNS z jakich chcemy korzystać w naszej sieci i opcjonalnie nazwę domeny. Nie wpisujemy tutaj nic, klikamy "Next".

446627

Jeżeli korzystamy z serwerów WINS możemy je tutaj określić. Klikamy "Next".

446629

Ostatni krok to aktywacja zakresu, lub odłożenie jej aktywacji na później. Chcemy aktywować zakres, w tym momencie, dlatego zostawiamy domyślnie zaznaczony wariant i klikamy "Next".

446631

Klikamy "Finish".

446633

Nasz serwer jest gotowy do pracy. A świadczy o tym, informacja w statusie stworzonego zakresu.

446635

To wszystko, w kolejnej części zajmiemy się obsługą serwera i polityką przydzielania IP, dla urządzeń spełniających określone w niej kryteria.

Zapraszam do pozostałych wpisów.

Windows Server 2012 - Kompendium wiedzy Część 1 - Wstęp, Wymagania sprzętowe, Instalacja Część 2 - Nowy interfejs, Przegląd funkcji, Konfiguracja serwera Część 3 - Active Directory Domain Services, Instalacja, Konfiguracja Część 4 - Active Directory Users and Computers Część 5 - Active Directory Administrative Center Część 6 - Serwer DNS, Konsola DNS, Konfiguracja, Zarządzanie Część 7 - Serwer DHCP, Instalacja, Konfiguracja Część 8 - Zarządzanie serwerem DHCP, DHCP Policy Część 9 - Zarządzanie serwerem DHCP, Konfiguracja klastra DHCP, Split-... Część 10 - Internet Information Services, Instalacja IIS Część 11 - Internet Information Services, Instalacja Active Directory ...

PoradnikiWindowsSerwery
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (5)