Blog (169)
Komentarze (5.3k)
Recenzje (1)

Kupiłeś, nie działa, popsuło się - co dalej?

Strona główna@januszekKupiłeś, nie działa, popsuło się - co dalej?
19.05.2011 17:25

W sąsiednim blogu kolega 'Don Kichot' NRN "walczy z wiatrakami" - czyli opisuje jak próbuje skutecznie reklamować wadliwą rzecz u sprzedawcy, który mu ją sprzedał. Z treści jego wpisów oraz komentarzy wywnioskowałem, że nasza świadomość konsumencka jest - co tu dużo mówić - marna.

Rękojmia czy niezgodność towaru z umową?

Sprawa prosta – są cztery możliwości:

bEKwyObX

1) Przedsiębiorca sprzedaje konsumentowi* – obowiązuje niezgodność towaru z umową, 2) Konsument* sprzedaje konsumentowi* – obowiązuje rękojmia, 3) Konsument* sprzedaje przedsiębiorcy – obowiązuje rękojmia, 4) Przedsiębiorca sprzedaje przedsiębiorcy – obowiązuje rękojmia.

*) dla uproszczenia przyjmujemy, że użyte wyżej pojęcie "konsument" oznacza kogoś, kto nie jest osobą prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie kupuje rzeczy w celu jej wykorzystania w działalności zarobkowej.

Zakres obowiązywania rękojmi lub wykluczenie rękojmi strony umowy sprzedaży mogą między sobą dowolnie ustalać. Są wyjątki - np.: w serwisie Allegro nie wolno zawierać umów, które ograniczają albo wyłączają rękojmie – vide regulamin Allegro, artykuł 7.7.

Rękojmię - reguluje Kodeks Cywilny a niezgodność towaru z umową - Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r – jej opis i szeroki komentarz jest TUTAJ.

bEKwyOcd

Uwaga: Roszczenia z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową kierujemy do sprzedawcy.

Gwarancja:

Gwarancji udziela Gwarant, którym może być producent, sprzedawca albo strona trzecia. Strony umowy gwarancyjnej mogą dowolnie kształtować warunki gwarancji. Nie ma obowiązku udzielania gwarancji.

Uwaga: Roszczenia z tytułu gwarancji kierujemy do Gwaranta lub podmiotu wskazanego przez Gwaranta.

Dodatkowe świadczenia:

Na przykład szeroko ostatnio reklamowane jako "dodatkowa gwarancja na X lat" w dużych sieciach handlowych dodatkowe ubezpiecznie – polega na tym, że sprzedawca przy sprzedaży rzeczy umożliwia klientowi zawarcie dodatkowego ubezpieczenia, na określonych warunkach, za określoną opłatą.

bEKwyOce

Uwaga: Roszczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego kierujemy do Ubezpieczyciela lub podmiotu określonego w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia).

Udostępnij:
bEKwyOcT