Blog (7)
Komentarze (171)
Recenzje (0)

Manifest społecznościowy

Strona główna@jjbManifest społecznościowy
09.01.2021 14:22
foto: pixabay.com
foto: pixabay.com
  1. Usługi społecznościowe, które swym zasięgiem obejmują więcej aniżeli dziesiątą cześć ludności danego terytorium traktuje się jako usługi powszechne.
  2. Serwis społecznościowy to ten, który dostarcza usług społecznościowych. Nie może on w żaden sposób ograniczać swobody publikacji lub dostępu do treści z innego powodu niż ostateczny, prawomocny wyrok sądu właściwego dla terytorium zamieszkania autora tych treści.
  3. Agregator społecznościowy to ten, który wyświetla dane z serwisów społecznościowych. Może on ograniczać swobodę dostępu do treści wedle własnych, precyzyjnie określonych zasad, które są zgodne z prawami obowiązującymi na terytoriach użytkowników tego agregatora, których dotyczy dane ograniczenie. Autor tych treści oraz użytkownik, który bez nałożenia tych ograniczeń stałby się ich odbiorcą muszą zostać każdorazowo wyraźnie powiadomieni o tym ograniczeniu oraz o możliwości dostępu do tych treści za pomocą innych narzędzi do których dostęp w sposób równy, bezwarunkowo, bez ograniczeń, powszechnie i bezpłatnie, musi zapewnić agregator społecznościowy.
  4. Każdy dostawca usług społecznościowych może pełnić funkcje zarówno serwisu społecznościowego jak i agregatora społecznościowego, ale muszą być one wyraźnie i trwale rozdzielone.
  5. Każdemu użytkownikowi przysługuje swoboda wyboru dostawcy usług społecznościowych oraz agregatora usług społecznościowych bez żadnych ograniczeń, a serwis społecznościowy nie może w żaden sposób ograniczać dostępu do treści w tym serwisie przez wybrany przez użytkownika agregator.
  6. Każdemu użytkownikowi przysługuje godziwe wynagrodzenie pieniężne od dostawcy usług społecznościowych, jeśli ten czerpie korzyści z aktywności użytkownika lub związanych z użytkownikiem danych.
  7. Serwis społecznościowy musi każdorazowo uzyskać wyraźną zgodę użytkownika jeśli zechce czerpać korzyści z jego aktywności lub związanych z użytkownikiem danych, a zgodę tę użytkownik wyraża terminowo na okres nie dłuższy aniżeli jeden rok.
  8. Dostawca powszechnych usług społecznościowych nie może uzależnić świadczenia usług na rzecz użytkownika od otrzymania od niego zgody na czerpanie korzyści.
  9. Dostawca powszechnych usług społecznościowych musi w sposób równy, bezwarunkowo, bez ograniczeń, powszechnie i bezpłatnie, dostarczyć narzędzia umożliwiające prezentację treści od tego dostawcy w agregatorach treści społecznościowych pozwalające na prezentację treści w sposób nie gorszy aniżeli za pomocą narzędzi należących, kontrolowanych lub w jakikolwiek sposób powiązanych z tym dostawcą.
  10. W razie złamania którejkolwiek z tych zasad przez dostawcę usług społecznościowych, użytkownikowi przysługuje zadośćuczynienie wynoszące dziesięciokrotność całkowitego globalnego rocznego przychodu dostawcy podzielonego przez dzienną liczbę jego aktywnych użytkowników. Jeśli kwotę zadośćuczynienia daje się wyliczyć w różny sposób to bierze się sumę wyższą.
Komentarze (1)