Blog (7)
Komentarze (49)
Recenzje (0)
@jullo89Początki debugowania...

Początki debugowania...

01.02.2012 22:33, aktualizacja: 02.02.2012 14:18

Dzisiaj będzie troszkę o debugowaniu w NetBeans.

Trochę torii na początek. Debugowaniem nazywamy proces śledzenia wykonywania programu, inaczej mówiąc kontrolowanie i sprawdzanie wykonania programu. Jeszcze prościej?! Śledzenie wykonywania programu krok po kroku, linijka po linijce, instrukcja po instrukcji, sprawdzając przy tym stan obiektów, zmiennych etc. - jaśniej już nie potrafię ;] Celem debugowania jest rozpoznanie błędu w programie, znalezienie miejsca i przyczyny, a następnie usunięcie go. Na końcu znowu należałoby przetestować, czy wyeliminowano błąd i czy nie wytworzyło się nowego(czasami się zdarza ;)). Czyni się to przy użyciu debuggera.

Co to jest debugger? Jest to nic innego jak program komputerowy służący do analizy innych programów (przynajmniej tak twierdzi wiki ), w celu znalezienia i wyeliminowania błędów. Program ten sprawuje kontrolę nad wykonaniem kodu tworzonego przez nas programu. Pozwala na śledzenie obiektów, atrybutów i kontrolowanie wykonania programu( tak jak odtwarzacz muzyczny :P „Play”, „Pause”, „Stop” itp. - przynajmniej taki debugger znam w NetBeans).

Kiedy stosujemy debugowanie? Ja stosuje wtedy, gdy stwierdzę, że program działa niepoprawnie i nie wiem co jest przyczyną. Co debuguję? - zazwyczaj jedynie podejrzane fragmenty programu (nie ma sensu debugowania całego programu, skoro błąd występuje w pewnej funkcji -funkcjonalności). Co sprawdzam? - stan obiektów, atrybutów, referencje do obiektów oraz jak się zmieniają i wypatruję miejsca, w którym obiekt (atrybut) lub referencja przyjmuje niepoprawną stan lub wartość. Kiedy najtrudniej znaleźć błąd – osobiście najtrudniej mi znaleźć błąd jeżeli jest on banalny, mały a wywołuje dużą zmianę w działaniu. Także, gdy program współdziała z innymi programami, wymienia dane itp., oraz w programach współbieżnych i rozproszonych – hardcore!!

Ok. Teraz pora uruchomić NetBeans ;] Gdy już uruchomimy, należy utworzyć nowy projekt, żeby móc na czymś przedstawić sposób debugowania. Wybieramy aplikacje konsolową. Nasz prosty przykład ma za zadanie wypisać z tablicy elementy będące liczbami parzystymi. A więc tworzymy program tak jak to zostało pokazane na rysunku poniżej.

Program z błędem
Program z błędem

Jak widać program zawiera błąd i się zawiesza ;] Nie popisałem się inwencją twórczą, ale to jest przykład i ma pokazać jak się debuguje :P ;]

A więc w miejscu gdzie podejrzewamy, że występuje „bug” zastawiamy pułapki – klikamy lewym przyciskiem myszy na nr linijki( zaprezentowano na rysunku poniżej), a linijka zostaje oznaczona kolorem różowym (nie będę się spierał czy jest to łososiowy czy też brzoskwiniowy).

Zastawianie pułapki
Zastawianie pułapki

W oznaczonych w ten sposób miejscach (nazywanych pułapkami) program zatrzyma się.

Śledzenie obiektów, atrybutów, zmiennych!! Aby śledzić stan obiektów i atrybutów trzeba zaznaczyć nazwę atrybutu lub obiektu, kliknąć prawym klawiszem i z menu konteksowego wybrać „New watch” lub użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+F7.

Dodawanie do obserwacji
Dodawanie do obserwacji

Wyświetli nam się okno, w którym wprowadzamy nazwę.

Nadawanie nazwy
Nadawanie nazwy

Po zatwierdzeniu otworzy nam się nowy panel o nazwie „Variables”, w którym będziemy śledzić stan naszej zmiennej „i”.

Obserwowane
Obserwowane

No to pora odpalać debugowanie. Służy do tego przycisk pokazany na poniższym zrzucie lub skrót Ctrl+F5.

Rozpoczęcie debugowania
Rozpoczęcie debugowania

Program zatrzymał się przed wykonaniem pierwszego cyklu pętli while, a nasza zmienna i ma wartość 0 (pokazane na zrzucie poniżej). a więc teraz wykorzystamy przycisk przejścia do następnej pułapki (o ile jest ona zastawiona – u nas jest w linijce 23). Służy do tego przycisk „Play” :P koloru zielonego. Po jego naciśnięciu zatrzymamy się przed instrukcją zwiększającą wartość i o jeden. Do wykonywania kodu mamy kilka możliwości. Możemy wykonać jedną instrukcję, jedną linijkę programu, ale możemy również wejść do kodu metody i wykonywać jej instrukcje, powrócić z kodu metody, do programu lub przejść do linijki w której umieszczony jest kursor.

Debugowanie
Debugowanie

Poniżej przedstawiono przyciski:

Przyciski służące do sterowania debugowaniem
Przyciski służące do sterowania debugowaniem

1 – „Finish” (Shift+F5)- zatrzymanie procesu debugowania; 2 – „Pause” - przerwa w procesie debugowania, np. podczas wykonywania długich pętli lub operacji; 3 – „Continue”(F5) - wykonanie do następnej pułapki lub zakończenia się programu; 4 - „Step Over” (F8)- wykonanie następnej instrukcji; 5 - „Step Over Expression” (Shift+F8)- wykonanie następnej instrukcji po wyrażeniu; 6 - „Step Into” (F7)- wejście do metody; 7 - „Step Out” (Ctrl+F7)- wyjście z metody; 8 – „Run To Cursor” (F4)- przejście do linijki, gdzie umieszczony jest kursor.

Tyle nam wystarczy, aby mieć kontrolę nad wykonaniem programu i mieć możliwość śledzenia zmian w programie. Przycisk 6, 7 można przetestować na metodzie „println”. Akcja związana z przycikiem 8 działa jedynie jeżeli kursor jest umieszczony w linijce, która ma się wykonać (raczej nie da się zmienić biegu wykonania programu tymi przyciskami, aczkolwiek możemy panować nad czasem ;).

Podczas debugowania możemy również dodawać do obserwowanych nowe obiekty i sprawdzać ich stan.

Śledząc wykonanie programu widzimy, że instrukcja „i++;” wykona się tylko raz, i będzie miało wartość 1, a pętla się nie skończy. Należy usunąć blok „else{}”, a instrukcję inkrementacji przenieść do bloku pętli.

Podczas debugowania możemy sprawdzać o wiele więcej niż przedstawiony tutaj przykład. Są to między innymi stos wywołań, śledzić wykonanie wątków, sesje, załadowane klasy...

Zmienne
Zmienne
Stos wywołań
Stos wywołań
Wątki
Wątki
Sesje
Sesje
Załadowane klasy
Załadowane klasy

Polecam również stworzyć jakiś przykład z wątkami, w których zachodzi synchronizacja.

Uważam, że najlepszą metodą nauki jest uczenie się na błędach :P i debugowanie ;], zatem uczcie się, na większych i mniejszych projektach...

Jakość przede wszystkim ;]

Programowanie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (5)