Blog (17)
Komentarze (76)
Recenzje (0)

Instalacja System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 w wersji BETA

Strona główna@kaluzaaaInstalacja System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 w wersji BETA
24.11.2012 16:51

SP1 do SCVMM wprowadza obsługę nowego Windows Server 2012 i z punktu widzenia SCVMM najważniejszego komponentu, jakim jest nowe Hyper-V. Najważniejsze nowe funkcje wprowadzone w SCVMM to:

  • Wsparcie dla wirtualizacji sieci w Hyper-V.
  • Możliwość tworzenia własnych rozszerzenie dla konsoli SCVMM.
  • Wsparcie dla Windows Standards-Based Storage Management Service
  • Wsparcie dla nowego format dysków wirtualnych – VHDX oraz możliwość konwersji z VHD do VHDX

Wymagania

SCVMM 2012 SP1 Beta, jako jedyny z rodzinny System Center 2012 SP1 w wersji Beta wymaga instalacji na Windows Server 2012. Pełne wymagania dotyczące instalacji można znaleźć na technecie pod adresem - link Do instalacji w scenariusz „wszystko na jednym serwerze” potrzebne jest:

  • System operacyjny Windows Server 2012 z minimum 2GB ramu.
  • Windows Assessment and Deployment Kit dla Windows 8 z zainstalowanymi funkcjami Deployment Tools i Windows Preinstallation Environment.
  • .NET Framework 4.0, or Microsoft .NET Framework 4.5 – wersja 4.0 jest dostępna w Windows Server 2012
  • SQL Server 2008R2 lub 2012 – pełne wymagania znajdują się tutaj - link. W przypadku tej instalacji użyję SQL Server w wersji 2012

Instalacja

Krokiem pierwszym jest instalacja Windows Assessment and Deployment Kit dla Windows 8. Plik instalacyjny pobieramy z http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652. Jest to tylko pilik do rozpoczęcia instalacji online. Wszystkie wybrane komponenty do instalacji zostaną pobrane automatycznie w czasie instalacji. Uruchamiamy instalator i na ekranie wyboru funkcji do instalacji wybieramy Deployment Tools i Windows Preinstallation Environment. Dalej klikamy Install i czekamy, aż instalator pobierze i zainstaluje wymagane komponenty.

438403

Następnym korkiem jest instalacja SQL Server 2012. Jako, że przechodzenie przez kreator instalacji jest długie i nużące preferuję metodę instalacji z linii komend. Uruchamiamy cmd na uprawieniach administratora i w katalogu gdzie znajduję się instalacja SQL Server 2012 wykonujemy poniższe polecenie:

[code=]setup.exe /Q /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /PID="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" /ACTION=install /FEATURES=SQLEngine,ADV_SSMS /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSYSADMINACCOUNTS="builtin\Administrators"[/code]

W parametrze PID podajmy klucz produktu. Parametr FEATURES wskazuję na instalację silnika bazodanowego oraz narzędzi do zarządzania serwerem. SQLSYSADMINACCOUNTS ustawia, jaka grupa lub konta maja zostać administratorami instalowanego serwera. Wskazałem na "builtin\Administrators", czyli grupa lokalnych administratorów na serwerze. Dokładny opis instalacji nienadzorowanej SQL Server 2012 znajdziemy tutaj -http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms144259.aspx Kiedy zainstalowaliśmy już wymagane komponenty dla SCVMM to możemy przejść do jego instalacji. Uruchamiamy setup.exe i wybieramy Install

438407

Wybieramy VMM management server oraz VMM console.

438409

Podajemy dane oraz klucz, w przypadku braku klucza SCVMM zainstaluję się w wersji ewaluacyjnej.

438411

Akceptujemy licencję.

438413

Wybieramy ustawienia CEIP.

438415

Wybieramy ścieżkę instalacji.

438417

Ekran sprawdzania czy system spełnia wymagania produktu. U mnie wskazuje na brak rekomendowanej ilości ramu.

438419

Ustawienia bazy danych. Wskazujemy nasz lokalnie zainstalowany SQL Server.

438421

Ustawienia konta serwisowego oraz Dstributed Key Management. W instalacji testowej wybieramy Local System account, jako konto serwisowe oraz nie konfigurujemy DKM. W przypadku instalacji produkcyjnej najlepiej zapoznać się z dokumentacją produktu i dobrać odpowiednią konfigurację pod swój scenariusz użycia.

438423

Ustawienia portów. Najlepszą praktyką jest pozostawić ustawienia domyślne.

438425

Ustawienia udziału dla biblioteki. Domyślnie tworzy się w katalogu, w którym instalujemy SCVMM. Ja zmieniłem to na katalog bezpośrednio na partycji C.

438427

Podsumowanie przed ustawionych parametrów. Teraz już tylko należy kliknąć Install, aby rozpocząć instalację.

438429

I instalacja zakończona powodzeniem :).

438431

A tak wygląd uruchomiona konsola SCVMM2012 SP1:

438433

Łukasz Kałużny MVP: Virtual Machine

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)