Blog (17)
Komentarze (76)
Recenzje (0)

Wstęp do System Center 2012 i opis Virtual Machine Manager

Strona główna@kaluzaaaWstęp do System Center 2012 i opis Virtual Machine Manager
26.11.2012 00:18

Microsoft System Center 2012 to rodzina produktów zwiększająca kontrole, zarządzanie oraz automatyzację infrastruktury opartej o rozwiązania MS oraz firm trzecich. SC2012 powstało między innymi w oparciu o wymagania wewnętrznego IT Microsoftu, gdzie aktualnie na jednego administratora przypada około 4000 serwerów, co pokazuje, do jakiej skali została zaprojektowana rodzinna SC2012 i jakie poziomu automatyzacji możemy się spodziewać. W skład System Center 2012 wchodzą:

 • Virtual Machine Manager – do zarządzania infrastrukturą wirtualną, o czym więcej w dalszej części wpisu.
 • Orchestrator – produkt ten pozwala tworzyć graficzne workflow nazywane runbookami służące do zarządzania infrastrukturą. Za pomocą integration packów (w skrócie IP) można rozszerzać jego integrację z innymi produktami np. Linuksami. Domyślnie przychodzi z IP pozwalającymi na integrację i automatyzacje ze wszystkimi produktami SC2012.
 • Operations Manager – pozwala na szeroko pojęty monitoring infrastruktury. Reguły monitorujące, baza wiedzy dotycząca danego produktu, akcje naprawcze są trzymana w tak zwanych Management Pack ( w skrócie MP). MS udostępnia MP praktycznie do każdego produktu serwerowego, który stworzyli. Dostępne są również MP od Microsoftu do monitoringu AIX, Solaris, Linux, HP-UX, urządzeń sieciowych. Duża część producentów sprzętu serwerowego udostępnia swoje MP monitoringu sprzętu oraz oprogramowania.
 • Configuration Manager – pozwala on na zarządzani konfiguracją środowiska i wspomaga proces zarządzania konfiguracją(Wiki ). Pozwala on na instalację nienadzorowaną systemów operacyjnych(w tym automatyczne migracje np. z Win XP do 7, z 7 do 8), aplikacji, patchy, asset management(zarządzanie licencjami, inwentaryzację sprzętu), monitorowanie zgodności z przyjętymi politykami konfiguracji.
 • Data Protection Manager – do backupu infrastruktury serwerowej opartej o produkty MS oraz stacje klienckie z Windowsem
 • App Controler – pozwala na wdrażanie usług w chmurze prywatnej oraz publicznej(azure). Przez usługę rozumiemy infrastrukturę wraz z konfiguracją złożoną z maszyn wirtualnych niezbędnych do działania np. aplikacji webowej. Na wyjaśnienia pojęcia chmury prywatnej poświęcę osobny wpis.
 • Endpoint protection – antywirus na serwery oraz stacje klienckie zintegrowany z Configuration Manager. Wywodzi się on z rodzinny produktów Forefront i w tym roku został oficjalnie wciągnięty do rodziny SC2012
 • Service Manager – produkt ten służy do zarządzania procesami, automatyzacji, integracji wszystkich produktów SC2012 oraz raportowania. Jest to kawałek ciekawego niedocenianego softu, który potrafi uprościć życie IT.

Tyle w skrócie o całej rodzinie SC2012. Teraz przejdźmy do samego VMM. Virtual Machine Manager służy do zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz częścią sprzętu niezbędnego do działania infrastruktury wirtualnej(Macierze, Load Balancery). VMM pozwala na zarządzania takimi hypervizorami:

 • Hyper-V
 • VMware vSphere hypervisor (poprzez vCenter)
 • Citrix XenServer

VMM pozwala na:

 • Automatyczną instalację serwerów Hyper-V oraz klastrów na serwerach posiadających moduł IPMI, BMC(Wiki ). Funkcjonalność ta dostarczana jest w ramach integracji z WDS oraz WSUS
 • Automatyczną aktualizację serwerów Hyper-V(integracja z WSUS)
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi (tworzenie, rekonfiguracja, usuwanie, snapshoty).
 • Tworzenie szablonów maszyn wirtualnych
 • Tworzenie definicji usług i ich wdrażanie. Składamy z szablonów maszyn, komponentów, skryptów definicja do automatycznego wdrożenia infrastruktury pod daną usługę, np. aplikację webową
 • Automatyczną adresację maszyn wirtualnych.
 • APP-V Server – funkcjonalność pozwalająca tworzyć paczki z aplikacjami serwerowymi. Tutaj artykuły na temat wersji klienckiej APP-V link i link.

Po integracji z Virtual Machine Manager z Operations Managerem dostajemy możliwość uruchomienia PRO Tips (Performance and Resource Optimization). PRO Tipsy pozwalają na optymalne wykorzystanie środowiska poprzez odpowiednie rozmieszczenie maszyn wirtualnych na podstawie monitoringu oraz danych historycznych.

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)