Blog (6)
Komentarze (46)
Recenzje (0)

Omówienie komend dla wyświetlacza Nextion HMI

Strona główna@kszereOmówienie komend dla wyświetlacza Nextion HMI
24.11.2015 11:28

Skoro była mowa o oprogramowaniu - Nextion Editor, teraz czas na są wyświetlacz. :) Po za dotykowym sterowaniem wyświetlaczem, można również go obsługiwać przy użyciu odpowiednich poleceń i parametrów. Zanim je przedstawię, zapoznaj się z podstawą obsługi wyświetlacza.

199803

Podstawowa wiedza

+ Wszystkie polecenia kończy się trzema bajtami "0xFF 0xff 0xFF". + Wszystkie polecenia i parametry występują w ASCII. + Wszystkie polecenia wprowadzaj małymi literami.

199806

Polecenia

page id lub nazwa strony

Służy do zmiany strony na inną.

bDUzlDYT

Przykłady użycia:

Uwagi: Wyświetlacz automatycznie startuje z ekranem id = 0.

ref id lub nazwa obiektu lub 0

Służy do odświeżenia wybranego obiektu lub wszystkich na aktywnym ekranie.

bDUzlDYZ

Przykłady użycia:

Uwagi: Domyślnie każdy obiekt ładowany jest automatycznie podczas tworzenia i edycji komponentu w Nextion Editor. Jeśli ustawisz na ręczne ładowanie, należy użyć tego polecenia do późniejszego wywołania (odświeżenia). Najnowszy odświeżony obiekt przechodzi na pierwszą warstwę.

get nazwa zmiennej

Służy do zwrócenia zawartości wybranej zmiennej.

bDUzlDZa

Przykłady użycia:

UWAGA: 1. W momencie zwracania typu string, zwracana wartość jest w postaci 0X70+ASCII+0xff 0xff 0xff. 2. W momencie zwracania danych liczbowych, zwracana wartość jest w postaci 0X71+4 byte binary data+0xff 0xff 0xff. 3. Jeśli zostanie zwrócony inny format danych, zapoznaj się z tabelą: Format Zwracanych Wartości, która znajdziesz w dalszej części artykułu.

sendme

Służy do zwrócenia id aktywnej strony, nie zawiera parametrów.

bDUzlDZb

UWAGA: Jeśli zostanie zwrócony inny format danych, zapoznaj się z tabelą: Format Zwracanych Wartości, która znajdziesz w dalszej części artykułu.

cov wejście zmiennej,wyjście zmiennej,długość

Dla trzeciego parametru można przekazać wartość 0, która oznacza automatyczną długość, natomiast inna niż 0 określa stałą długość.

Służy do konwersji typów zmiennych.

bDUzlDZc

Przykłady użycia:

UWAGA: 1. Długość zawsze reprezentuje długość łańcucha znaków, gdy wartość zamienia się w ciąg znaków, jest to długość zmiennej docelowej. Natomiast gdy ciąg znaków zmienia się na wartość, jest to długość zmiennej źródłowej. 2. Jeśli zmienna źródłowa i docelowa są tego samego typu, konwersja nie powiedzie się.

touchj

Służy do kalibrowania ekranu, nie zawiera parametrów.

Przykład użycia:

UWAGA: Wszystkie urządzenia zostały domyślnie skalibrowane, to polecenie nie jest wymagane w normalnych warunkach.

clec

Służy do wyłączenia dotykowych obszarów na wyświetlaczu.

UWAGA: Kiedy użyjesz tej komendy, wszystkie dotykowe obszary na aktywnym ekranie pozostaną nieaktywne. Po wykonaniu polecenia page, wszystkie dotykowe obszary zostaną przeładowane.

tsw nazwa lub id obiektu,stan 0 lub 1

Służy do wyłączenia obszarów na wyświetlaczu.

Przykłady użycia:

UWAGA: Jeśli dla pierwszego parametru przekażesz wartość 255, a dla drugiego 0 to będzie ono dotyczyć wszystkie elementy na aktywnym ekranie, czyli będą nieaktywne. Natomiast jeśli drugi parametr przyjmie 1 to wszystkie będą aktywne.

comstop

Służy do wstrzymywania wykonywania poleceń portu szeregowego, nie zawiera parametrów.

UWAGA: 1. Nie wymaga parametrów. Należy pamiętać, że urządzenie będzie wciąż przyjmować polecenia i zapisać je w buforze. W momencie wykonania polecenia "comstar", urządzenie wykona resztę poleceń zawartych w buforze. 2. Przy użyciu tej komendy w celu wstrzymania dalszego wykonania, należy upewnić się, czy rozmiar bufora nie przekracza maksymalnej pojemności kolejki poleceń.

comstar

Po wykonaniu tego polecenia, zostaną wykonane wszystkie polecenia, które były przechowywane w buforze. Nie zawiera parametrów.

codec

Służy do wyczyszczenia bufora, nie zawiera parametrów..

199859

print zmienna/obiekt

Służy do zwracania wartości danych.

print t0.txt //zwraca wartość z t0.txt w ASCII print j0.val //zwraca wartość z j0.val w 4-bajty szesnastkowo print "123" //zwraca wartość ASCII dla ciągu znaków "123": 0x31 0x32 0x33 print 123 //zwraca wartość w 4-bajtach szesnastkowo "123": 0x7B 0x00 0x00 0x00

UWAGA: 1. Jeśli zmienna jest typu ciąg znaków, urządzenie zwróci ciąg znaków ASCII. Jeśli jest to zmienna numeryczna .val, urządzenie zwróci 4-bajty danych szesnastkowych.

2. Gdy wykonasz polecenie w celu uzyskania danych, urządzenie wysyła tylko zawartość danych, brak identyfikatora startu, ani znaku zakończenia.

printh hex

Służy do wysłania danych szesnastkowo.

Przykład użycia:

UWAGA: 1. print i printh polecenia są wykonywane tylko na wyświetlaczu Nextion. Nie działa w symulatorze oprogramowania. 2. Podczas używania polecenia printh do przesyłania danych, urządzenie wysyła tylko określone znaki, nie ma Startu, Spacji lub znaku Końca. 3. Nie musi używać tylko małych czy wielkich znaków, oba są obsługiwane.

add id obiektu, numer kanału, wartość - min 0 - max 255

Służy do  add 1,0,30 //Dodawanie wartości 30 do kanału 0 komponentu Waveform o numerze ID 1 add 1,1,50 //Dodawanie wartości 50 do kanału 1 komponentu Waveform o numerze ID 1

UWAGA: Każda strona obsługuje do czterech elementów Waveform, każdy składnik przebiegu obsługuje do czterech kanałów. Użytkownik może transmitować dane w sposób ciągły składnik automatycznie przesuwając i aktualizując dane. W trakcie wysyłania danych, właściwości sterujące mogą być zmienione w każdej chwili, np. modyfikować kolor pierwszego planu lub tła każdego kanału.

199873
Więcej poleceń znajdziesz tutaj. Artykuł będzie aktualizowany w miarę możliwośi autora.
bDUzlDZP