Blog (29)
Komentarze (1k)
Recenzje (0)
@okokok5. DNS - cz. 4 - Odwrócony DNS w Windows Server 2012

5. DNS - cz. 4 - Odwrócony DNS w Windows Server 2012

15.12.2012 18:13, aktualizacja: 05.02.2013 02:43

Reverse DNS umożliwia zamianę adresów IP na domeny, czyli tak zwaną odwrotną translacje. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie czy host o danym adresie IP należy do danej domeny. Dawniej wykorzystywano go do sprawdzenia, czy serwer SMTP wysyłający e-mail faktycznie znajduje się w domenie z której go wysyła. Takie rozwiązanie zakłada że każdy komputer znajdujący się w domenie może wysyłać w jej imieniu pocztę, oraz że serwer SMTP znajduje się w naszej domenie. Z powodu tych ograniczeń, obecnie do celu sprawdzenia nadawcy podczas odbioru wiadomości e-mail wykorzystuje się SPF oraz coraz częściej DKIM. Mimo to revDNS jest nadal wykorzystywany do zamiany adresów IP na hostname. Rekord SPF będzie opisane w dalszej części. Na razie skupmy się jednak na revDNS.

Odwrócony DNS wykorzystuje specjalne domeny - in-addr.arpa, dla adresów IPv4 i ip6.arpa dla IPv6, oraz specialny typ rekordu - PTR.

W przypadku IPv4, adres revDNS ma format odwróconego adresu IP z końcówką .in-addr.arpa, np. 1.0.168.192.in-addr.arpa, dla adresu 192.168.0.1. Z tego względu teoretycznie wydelegować można tylko fragmenty po 256, 65 536 lub 16 777 216 adresów. W praktyce jednak, dzięki wykorzystaniu aliasów CNAME, możliwa jest delegacja dowolnych fragmentów.

Fragmenty te, lub całe strefy są delegowana przez operatorów udostępniających nam podsieć adresów lub jeśli mamy podsieć niezależną od operatora, od RIPE lub innego rejestratora.

Jak już wspomniałem, w strefie revDNS znajdują się rekordu PTR. Jako jedyny "parametr", przyjmują one po prostu adres domeny, na który chcemy "zamienić" adres IP.

Poniżej przykładowy plik strefy:

z


1. 137.168.192.in-addr.arpa.    3600 IN SOA ns1.przykladowa.local. hostmaster.przykladowa.local. 2012120500 86400 900 2592000 3600

2. 137.168.192.in-addr.arpa.    3600 IN NS ns1.przykladowa.local.
3. 137.168.192.in-addr.arpa.    3600 IN NS ns2.przykladowa.local.

4. 1.137.168.192.in-addr.arpa.   3600 IN PTR router.przykladowa.local.

5. 101.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR server1.przykladowa.local.
6. 102.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR server1.przykladowa.local.

7. 201.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR client1.przykladowa.local.
8. 202.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR client2.przykladowa.local.
9. 203.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR client3.przykladowa.local.
10. 204.137.168.192.in-addr.arpa.  3600 IN PTR client4.przykladowa.local.
 • 1. Standardowy rekord z ustawianiami danej strefy. Użyliśmy serwera DNS i adresu e-mail z poza strefy - ns1.przykladowa.local. i hostmaster.przykladowa.local.
 • 2 i 3. Adresy serwerów DNS utrzymujących naszą strefę.
 • 4. Rekord PTR "zamieniający" adres IP 192.168.137.2 na router.przykladowa.local.
 • 5 i 6. Rekordy PTR serwerów.
 • 7-10. Rekordy PTR dla innych komputerów w strefie.

Oraz w wersji skróconej:


@    SOA ns1.przykladowa.local. hostmaster.przykladowa.local. 1d 15m 30d 1h

    NS ns1.przykladowa.local.
    NS ns2.przykladowa.local.

1    PTR router.przykladowa.local.

101   PTR server1.przykladowa.local.
102   PTR server2.przykladowa.local.

201   PTR client1.przykladowa.local.
202   PTR client2.przykladowa.local.
203   PTR client3.przykladowa.local.
204   PTR client4.przykladowa.local.

IPv6

W przypadku IPv6, sytuacja jest bardzo podobna. Zamiast domeny in-addr.arpa używana jest domena ip6.arpa. Adres IPv6 też musi zostać zapisany odwrotnie, ale inaczej niż w IPv4, podział na "podstrefy" następuje co 1 znak heksadecymalny, czyli 4 bity. Przykładowy adres IPv6 2001:db8::567:89ab, w zapisie revDNS będzie wyglądał następująco: b.a.9.8.7.6.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa. Przypominam że puste miejsca (: i ::) w adresie IPv6 to zera, więc nasz przykładowy adres 2001:db8::567:89ab, może zostać zapisany jako 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0567:89ab.

Konfiguracja odwróconego DNS

Dodawanie rekordów do strefy przykladowa.local.

W strefie utworzonej w drugiej części - przykladowa.local., nie ma odpowiednich rekordów A dla routera, serwerów i pozostałych hostów (których w ogóle nie ma), a serwery nie mają "swoich subdomen" - server1.przykladowa.local. i server2.przykladowa.local.. Mają tylko subdomeny dla pełnionych przez nie funkcji - ns1.przykladowa.local., www.przykladowa.local., mx.przykladowa.local. itp. dla pierwszego serwera, oraz ns2.przykladowa.local. dla drugiego serwera. Zanim zajmiemy się domeną reverse lookup, musimy dodać odpowiednie rekordy - router.przykladowa.local., server1.przykladowa.local., server2.przykladowa.local., client1.przykladowa.local., client2.przykladowa.local., client3.przykladowa.local., oraz client4.przykladowa.local, w normalnej strefie. Możemy także ustawić tym komputerom hostname (nazwę komputera), na własnie te adresy.

Gdybyśmy korzystali z Active Directory, wpisy te zostały by utworzone automatycznie. Możliwe było by także automatyczne utworzenie strefy revDNS i dodanie odpowiednich rekordów.

1. Uruchamiamy Server Manage i z menu Tools wybieramy DNS.

443020

2. Przechodzimy do strefy przykladowa.local. i klikamy Add Record.

443022

3. Jako typ rekordu wybieramy Host (A or AAAA) i klikamy Create Record...

443024

4. Dodajemy rekordy i wracamy do DNS Managera.

 • router.przykladowa.local. - 192.168.137.1
 • server1.przykladowa.local. - 192.168.137.101
 • server2.przykladowa.local. - 192.168.137.102
 • client1.przykladowa.local. - 192.168.137.201
 • client2.przykladowa.local. - 192.168.137.202
 • client3.przykladowa.local. - 192.168.137.203
 • client4.przykladowa.local. - 192.168.137.204
443027
98614
98615
98616
98617
98618
98619

5. Obecnie nasza strefa wygląda tak:

443038

Tworzenie strefy revDNS

1. 2x klikamy na Reverse Lookup Zones, a następnie wybieramy New Zone.

443041

2. Klikamy Next >, wybieramy Primary zone i znów klikamy Next >.

98622
98623

3. Wybieramy IPv4 Reverse Lookup Zone i podajemy prefix sieci. Może się on składać z 1, 2 lub 3 oktetów. Najczęściej jest to część sieci adresu IP. W moim przypadku: 192.168.137.

98624
98625

4. Pozostawiamy domyślną nazwę pliku strefy oraz, również domyślnie, nie pozwalamy na dynamiczne aktualizacja strefy.

98626
98627

5. Zamykamy kreator

98628
98629

Zmiana NS-ów

1. 2x klikamy na rekord NS, a następnie Edit...

98630
98631

2. Wpisujemy adres domenalny serwera DNS - ns1.przykladowa.local. i podajemy jego adres IP, w moim przypadku jest to 192.168.137.101.

98632
98633

3. Klikamy Add i dodajemy rekord kolejnego serwera - ns2.przykladowa.local. U mnie ma on IP 192.168.137.102. Tym razem wyświetli się błąd, bo serwer nie jest jeszcze skonfigurowany do obsługi tej domeny.

98634

4. Przechodzimy do zakładki Start of Authority (SOA) i zmieniamy wartość pola Primary server na ns1.przykladowa.local.

98635
98636

Dodawanie rekordów PTR

1. Klikamy PPM na puste miejsce na liście i z menu kontekstowego wybieramy New Pointer (PTR)...

443076

2. Dodajemy rekordy dla kolejnych adresów:

 • 192.168.137.1 - router.przykladowa.local.
 • 192.168.137.101 - server1.przykladowa.local.
 • 192.168.137.102 - server2.przykladowa.local.
 • 192.168.137.201 - client1.przykladowa.local.
 • 192.168.137.202 - client2.przykladowa.local.
 • 192.168.137.203 - client3.przykladowa.local.
 • 192.168.137.204 - client4.przykladowa.local.
98638
98639
98640
98641
98642
98643
98644
98645

Dodawanie domeny do drugiego serwera

1. Wchodzimy w Server manager na drugim serwerze i z menu Tools, wybieramy DNS.

443093

2. Z menu po lewej stronie wybieramy Reverse Lookup Zones i klikamy na New Zone.

443095

3. Klikamy Next >, Secondary zone i ponownie Next >.

98648
98649

4. Wybieramy IPv4 Reverse Lookup Zone i podajemy prefix sieci - 192.168.137.

98650
98651

5. Wpisujemy adres IP pierwszego serwera. U mnie jest to 192.168.137.101.

98652
98653

6. Zamykamy kreator

98654
98655

Testujemy

443113

Pozostałe części

InternetWindowsSerwery
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)