Blog (29)
Komentarze (1k)
Recenzje (0)

How To: Serwer VPS-ów na OpenVZ i SolusVM w VMWare Workstation cz. 3

Strona główna@okokokHow To: Serwer VPS-ów na OpenVZ i SolusVM w VMWare Workstation cz. 3
25.11.2012 02:03

W poprzednich częściach (1 i 2 ) opisałem jak zainstalować i skonfigurować panelu SolusVM i OpenVZ pod Linuksem CentOS-em w VMWare Workstation. W tej części zarejestrujemy się w sklepie Solus-a i zdobędziemy darmową licencję, następnie aktywujemy ją w zainstalowanym wcześniej panelu, skonfigurujemy interface sieciowe, tak żeby mieć dostęp do VPS-ów bezpośrednio z naszego głównego systemu gospodarza i dodany kilka VPS-ów.

1. Rejestracja licencji trial

a) Wchodzimy na stronę https://www.soluslabs.com/clients/cart.php?a=add&pid=2 i klikamy przycisk Checkout >>.

438598

b) Wypełniamy wszystkie pola formularza i klikamy Complete Order >>.

438600

c) Odbieramy maila i zapisujemy klucz licencyjny.

2. Aktywacja licencji w panelu

a) Uruchamiamy/odpausowujemy maszynę wirtualną z CentOS-em

b) Wchodzimy pod adres Admin Area, który zapisaliśmy sobie w pliku TXT zaraz po instalacji Solus-a. W moim przypadku jest to http://192.168.23.128:5353/admincp/login.php.

438605

c) Logujemy się jako vpsadmin z hasłem admin.

438607

d) W pole new license key wklejamy klucz licencyjny który otrzymaliśmy w mailu i klikamy Update Key.

438609

3. Ustalanie konfiguracji sieci

Za pomocą PuTTY logujemy się do naszej masznyny wirtualnej jako root, a następnie wydajemy polecenie ifconfig eth0 i wciskamy enter.

438612

W drugiej linicje wyjścia polecenia ifconfig eth0 znajdują się wszystkie najważniejsze dane:

inet addr:192.168.23.128  Bcast:192.168.23.255  Mask:255.255.255.0

Pierwszy z adresów - inet addr - 192.168.23.128, jest adresem IP naszej maszyny.

Drugi - Bcast - 192.168.23.255, jest adresem rozgłoszeniowym - pakiety wysłane pod ten adres trafią do każdego komputera w danej podsieci.

Trzeci - Mask - 255.255.255.0 to maska podsieci, za jej pomocą będziemy mogli obliczyć adres podsieci oraz zakres adresów hostów. Te dane będą nam potrzebne później. W przypadku maski - 255.255.255.0 jest to bardzo proste, ale w jakiejś innej maszynie - np. VirtualBox-ie mogą trafić się inne adresy.

Nie będę tutaj opisywał jak to się liczy, zamiast tego odsyłam do kalkulatora. :)

Aby poznać adres bramy domyślnej - naszego wirtualnego routera wpisujemy polecenie route.

438620

Odszukujemy wpis który w polu Destination (cel) ma wartość default. Adres z pole Gateway (brama) będzie w tym wypadku naszym adresem routera. Dla mnie jest to 192.168.23.2.

4. Dodawanie podsieci

a) Wchodzimy w IP BLOCKS -> Add IPv4 Block

b) W polu Block Name wpisujemy dowolną nazwę np. "SIEC VMWARE".

c) W polu Gateway podajemy adres IP wirtualnego routera VMWare np. 192.168.23.2.

d) W polu Netmask podajemy maskę naszej podsieci w notacji dziesiętno-kropkowej.

e) Klikamy na nazwę Google za pierwszym polem Nameserver.

f) W ramce Nodes, zaznaczamy nasz jedyny węzeł - localhost i klikamy Add Block.

438629

5. Dodawanie puli adresów

a) Wchodzimy w IP BLOCKS -> List IP Blocks, a następnie wybieramy Manage ip addresses.

b) Z zakresu dostępnych adresów (min i max host z kalkulatora) wybieramy zakres kilkudziesięciu adresów nie kolidujących z adresem IP naszego serwera w wirtualnej maszynie, ani wirtualnego routera.

W moim przypadku cały zakres adresów to 192.168.23.1 - 192.168.23.254, adres routera to 192.168.23.2, a adres wirtualnego serwera to 192.168.23.128. Wybrałem więc zakres adresów od 192.168.23.20 do 192.168.23.60.

c) Wpisujemy ten zakres w pola Start IP (IP początkowe) oraz End IP (IP końcowe) w ramce Add IP Range oraz zatwierdzamy klikając przycisk Add IP Range.

438635

6. Dodawanie klienta

a) Wchodzimy w CLIENTS -> Add Client.

b) Wypełniamy wszystkie pola i klikamy Create.

438639

7. Dodawanie VPS-a

a) Wchodzimy w zakładkę VIRTUAL SERVER -> Add Virtual Server.

b) Wybieramy z listy OpenVZ.

438643

c) Nic nie zmieniamy tylko przechodzimy dalej (Continue >>).

438645

d) Wypełniamy wszystkie pola (podpowiedzi w obrazku) i klikamy Create Virtual Server.

438647

e) Zapisujemy podane hasła i klikamy Continue.

438649

Na tym etapie mamy już utworzony serwer VPS. Z danymi wybranymi w 6. punkcie możemy zalogować się do panelu klienta (adres Client Area z pliku TXT):

438651

Oraz przez SSH:

438653

Niestety tylko z serwera w wirtualnej maszynie. VPS nie ma dostępu do internetu, ani nawet połączenia z naszym systemem gospodarzem. Musimy to zmienić:

8. Konfiguracja sieci

Domyślnie (z punktu widzenia CentOS-a w wirtualnej maszynie) połączenie z siecią i z VPS to dwa różne interface sieciowe. Ponieważ na obu jest ustawiona ta sama podsieć IP połączymy je za pomocą mostka.

a) Edytujemy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

- Wpisujemy vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 - Wciskamy i, aby przejść w tryb edycji - Usuwamy linijkę BOOTPROTO="dhcp" - Na końcu pliku dopisujemy BRIDGE="br0" - Wciskamy ESC, wpisujemy ":wq" i zatwierdzamy enterem, aby zapisać plik.

438659

b) Edytujemy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-venet0

- Wpisujemy vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-venet0 - Wciskamy i, aby przejść w tryb edycji - Na końcu pliku dopisujemy BRIDGE="br0" - Wciskamy ESC, wpisujemy ":wq" i zatwierdzamy enterem, aby zapisać plik.

438662

c) Konfigurujemy mostek

- Wpisujemy vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 - Wciskamy i, aby przejść w tryb edycji - Wpisujemy:

DEVICE="br0"
TYPE="Bridge"
BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"

- Wciskamy ESC, wpisujemy ":wq" i zatwierdzamy enterem, aby zapisać plik.

438667

d) Restartujemy wszystkie połączenia sieciowe wpisując:

/etc/rc.d/init.d/network restart

Uwaga: Po tej operacji PuTTY może się na chwilę przywiesić, lub nawet całkowicie wyłączyć.

438671
438672

9. Połączenie z terminalem VPS przez PuTTY

a) Włączamy PuTTY, zaznaczamy połączenie z naszą maszyną wirtualną (u mnie CentOS), klikamy Load, zmianiemy IP, na IP naszego VPS (u mnie 192.168.23.20), zmieniamy nazwę sesji np np. VPS1 i klikamy Save, a następnie Open. Spowoduje to dodanie do listy zapamiętanych sesji połączenia z naszym VPS, a następnie połączenie się z nim.

Na końcu oczywiście wykonujemy snapshoota.

438676

Wszystkie części: How To: Serwer VPS-ów na OpenVZ i SolusVM w VMWare ... cz. 1 How To: Serwer VPS-ów na OpenVZ i SolusVM w VMWare ... cz. 2 How To: Serwer VPS-ów na OpenVZ i SolusVM w VMWare ... cz. 3

Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (10)