Blog (359)
Komentarze (10k)
Recenzje (37)
@Shaki81Specjalista ds. teleinformatycznych - raport końcowy z roku 2013 cz.42

Specjalista ds. teleinformatycznych - raport końcowy z roku 2013 cz.42

20.01.2014 18:53

Klika osób zasugerowało, że zakończyłem serię specjalista ds. teleinformatycznych. Nic z tego:) Specjalista ma się dobrze i póki będę pracował w szpitalu to specjalista będzie się pojawiał. Dziś zapraszam do lektury raportu kocowego za rok 2013 jaki zażyczyła sobie moja dyrekcja.

Rok 2013 upłynął spokojnie i bez żadnych większych zmian w infrastrukturze IT Centrum Zdrowia. Najważniejszym zadaniem było oczywiście utrzymanie w pełnej sprawności działania wszystkich układów teleinformatycznych w zakładzie. Pisząc układów mam na myśli sieci komputerowe, telefoniczne oraz telewizyjne, serwerownię oraz cały sprzęt elektroniczny jakim dysponuje palcówka. W głównej mierze to ponad 200 aparatów telefonicznych oraz ok. 100 komputerów.

Na początku tego roku zostało zakupionych 10 pełnych zestawów poleasnigowych (komputer DELL GX 280, klawiatura, mysz, monitor), Zestawy te zostały zaprogramowane (zainstalowałem system oraz odpowiednie oprogramowanie) i wdrożone w miejsca wyszczególnione w załączniku 1. W ciągu całego roku zostało zakupionych również 10 nowych zestawów komputerowych (w tym jeden dla mnie). Załącznik nr 2 przedstawia listę miejsce, gdzie te zestawy wdrożono. Dzięki pomocy pani kierownik jednej z naszych przychodni w kwietniu udało się nam uzyskać trochę u używanego sprzętu komputerowego, który został przekazany nam bezpłatnie z sądu we Wrocławiu. W skład przekazanego sprzętu weszło:

  • 10 laptopów
  • 46 kompletnych komputerów (sama skrzynka)
  • 27 płaskich monitorów różnej wielkości
  • 40 zestawów klawiatura + mysz
  • Ok 10 kg. sprzętów różnych tj. przewodów, przejściówek itp.

Dokładny spis znajduję się załączniku nr 3. Ten sam załącznik opisuje również ile sprzętu było sprawnego, a ile nadawało się tylko do utylizacji. Sprawne monitory zostały rozdysponowane w miejsca gdzie do tej pory użytkowano jeszcze monitory CRT (kineskopowe) - załącznik nr 4 Z komputerów tych udało się poskładać 20 kompletnych, sprawnych jednostek. 15 zostało rozdysponowanych wg potrzeby (załącznik nr 5) a 5 pozostałych zostało przeznaczone na części służące do napraw bieżących użytkowanych komputerów. W ciągu całego roku 25 najstarszych komputerów zostało rozmontowanych i złożonych w magazynie sprzętów uszkodzonych/zużytych. Jednocześnie przypominam o konieczności przeprowadzenia kasacji sprzętu elektronicznego złożonego w tym magazynie, ponieważ zaczyna brakować mi tam miejsca na kolejne sprzęty wycofywane z eksploatacji. Powstało również 5 nowych stanowisk pracy z komputerem .

W ciągu całego roku zostało tez zakupionych 28 nowych aparatów telefonicznych (rozdysponowane wg załącznika nr 6).

Ze względu na wprowadzenie na terenie Polski cyfrowego sygnału telefonicznego znacznym przebudowom uległy sieci telewizyjne (głównie na oddziałach ZOL). Przebudowy zakupiono 400 metrów kabla koncentrycznego oraz 3 nowe anteny szerokopasmowe a także 10 dekoderów DVB-T.

W połowie roku ponadto zostały zakupione podzespoły na 3 serwery (zwykłe komputery), jednakże serwery te nie zostały wdrożone ze względu na późniejszy zakup dysków NAS, które zastąpiły wówczas używane serwery. Podzespoły te zostały wykorzystane do złożenia 3 komputerów i zostały przekazane do administracji (spis w załączniku nr 7).

Również w połowie roku został zakupiony sprzęt sieciowy (wykaz w załączniku nr 8), który został wykorzystany do budowy nowej sieci komputerowej i telefonicznej w głównym szpitalu. Sprzęt ten w większości został już zaimplementowany i działa. Pozostało jeszcze okablowanie, które jest wdrażane sukcesywnie. W trakcie budowy nowej sieci zostało usunięte sporo starszego sprzętu, który powodował liczne awarie w pierwszej połowie zeszłego roku. Ponadto centrala telefoniczna została przeniesiona w nowe miejsce, a okablowanie centrali zostało należycie uporządkowane i zabezpieczone. W trakcie rozbudowy sieci została również całkowicie rozmontowana szafa serwerowa, a wszystkie serwery zostały dokładnie wyczyszczone, częściowo zmodernizowane, pojawił się również nowy serwer odpowiedzialny za administrowanie ruchem telefonicznym, na tym serwerze nagrywane są również rozmowy z monitorowanych linii telefonicznych. Stary serwer archiwizacji został zdemontowany a na jego miejsce pojawił się dysk NAS. W chwili obecnej w serwerowni działa 5 serwerów (4 pod kontrolą systemu Windows oraz jeden pod kontrolą systemu Linux) oraz 2 dyski NAS

Jeżeli natomiast chodzi o oprogramowanie to w tym roku nie wprowadzałem praktycznie żadnego nowego oprogramowania. Rozwiązania programowe pozostały takie same jak w poprzednim roku. Napisałem tylko kilka prostych skryptów (małych programów) ułatwiających pracę zarówno dla mnie jak i dla poszczególnych oddziałów. Jedyną widoczną zmianą oprogramowania była zmiana wersji programu "Płatnik" (rozliczenia ZUS), z wersji 8.01.001A na wersję 9.01.001A, wdrożenie potrwa do końca stycznia.

Ponadto w ciągu minionego roku szpital zakupił kilka urządzeń diagnostycznych współpracujących z komputerem (pełny wykaz w załączniku nr 9). Sprzęty te zostały sprawdzone przez mnie, a następnie zostały zainstalowane w odpowiednich miejscach (również załącznik nr 9). Wraz z wdrożeniem wyżej wymienionego sprzętu, osoby go obsługujące zostały przeszkolone przez moją osobę w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu.

W ciągu całego roku miałem do dyspozycji dwóch stażystów. Bolesław w pierwszej połowie roku oraz Miłosz w drugiej połowie roku. Stażyści ci niejednokrotnie byli pomocni podczas licznych prac przeprowadzanych przeze mnie. Głównym ich zadaniem była pomoc podczas rozbudowy sieci komputerowych, głownie w obydwóch szpitalach. Ponadto pierwszy stażysta znacznie mi pomógł w trakcie inwentaryzacji i "rewitalizacji" sprzętu otrzymanego od Wrocławskiego Sądu Okręgowego.

No jak zwykle spis treści wszystkiego jest tutaj.

SprzętHobby
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (13)