Blog (413)
Komentarze (5k)
Recenzje (0)
@wojtekadamsStart Ubuntu 10.04 bez podłączonego monitora

Start Ubuntu 10.04 bez podłączonego monitora

08.06.2011 15:03, aktualizacja: 29.12.2011 11:52

Ostatnio miałem "potrzebę" :) skonfigurowania wspomnianego Ubuntu tak, aby wstawał z włączonymi xami bez podłączonego monitora - domyślnie sobie z tym nie radził. Żeby tego dokonać potrzebujemy zmienić dwa pliki konfiguracyjne systemu (xorg.conf,grub). Edycje plików powinniśmy wykonywać spod poziomu root.

Raz, dwa, trzy, ZACZYNAMY!

386820

Domyślnie Ubuntu w wersji 10.04 nie używa już pliku xorg.conf umieszczonym w folderze X11, a więc dla "potrzeby" tworzymy plik xorg.conf w /etc/X11.

Przykładowo plik możemy utworzyć przez komendę touch:

touch /etc/X11/xorg.conf

Gdy już go utworzymy to wklejamy do niego poniższy kod:

Section "Device"
   Identifier "Configured Video Device"
   Driver "vesa"
   EndSection

   Section "Monitor"
   Identifier "Generic Monitor"
   HorizSync 58-62
   VertRefresh 75-117
   EndSection

   Section "Screen"
   Identifier "Default Screen"
   Device "Configured Video Device"
   Monitor "Generic Monitor"
   DefaultDepth 24
   SubSection "Display"
   Depth 24
   Modes "1024x768"
   EndSubSection
   EndSection

zapisujemy i wychodzimy...

Pierwszy krok za nami ufff :)

Teraz kolej na szybką zmianę w configu gruba. Odnajdujemy plik konfiguracyjny w /etc/default/grub, a w nim linijkę zawierającą GRUB_CMDLINE_LINUX="" - domyślnie owa zmienna jest pusta. dopisujemy do niej "nomodeset" po zmianie powinna wyglądać tak:

GRUB_CMDLINE_LINUX="nomodeset"

Zapisujemy zmiany i aktualizujemy gruba poprzez polecenie update-grub - jeśli tego nie zrobimy to Ubuntu zostanie załadowany w ogóle bez interfejsu graficznego.

Restartujemy maszynę - jak wszystko poszło jak należy cieszymy się Ubuntu wstającym bez podłączonego monitora :)

Jak ktoś jest leniwy dołączam skrypt, który załatwi to wszystko sam :)

#!/bin/bash
function PSSROOT()
{
if [ "$(whoami)" != "root" ] ; then
  echo "ODPAL SKRYPT JAKO ROOT!"
  sleep 2
  exit
fi
}

function UBUNTUVERSION()
{
  clear
  distro=`lsb_release -i -r -s`
	case $distro in
	  Ubuntu*10.04) 
		;;
	*) echo $distro nie jest saportowane!; 
	read -p "Nacisnij klawisz zeby wyjsc " var
	exit 1;;
	esac
}

function SYSTEM_CHANGE()
{
clear
cp /etc/default/grub /etc/default/grub_BACKUP
sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=.*/GRUB_CMDLINE_LINUX="nomodeset"/' /etc/default/grub
update-grub
#==================================
if [ -e /etc/X11/xorg.conf ]
then
 echo "Masz już plik xorg.conf - tworze kopie"
 mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_BACKUP
 touch /etc/X11/xorg.conf
else
 echo "Tworze plik .xorg.conf"
 touch /etc/X11/xorg.conf
fi

cat >> /etc/X11/xorg.conf <<DELIM
Section "Device"
   Identifier "Configured Video Device"
   Driver "vesa"
   EndSection

   Section "Monitor"
   Identifier "Generic Monitor"
   HorizSync 58-62
   VertRefresh 75-117
   EndSection

   Section "Screen"
   Identifier "Default Screen"
   Device "Configured Video Device"
   Monitor "Generic Monitor"
   DefaultDepth 24
   SubSection "Display"
   Depth 24
   Modes "1024x768"
   EndSubSection
   EndSection
DELIM
}
#================= MAIN =====
PSSROOT
UBUNTUVERSION
SYSTEM_CHANGE
SprzętLinux
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (9)