Aktualizacja Adobe LiveCycle Enterprise Suite

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Adobe zapowiedziała wydanie pierwszej aktualizacji pakietu Adobe LiveCycle Enterprise Suite (ES). Pakiet LiveCycle to zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie aplikacji sieciowych wspomagających pracę przedsiębiorstw (system zarządzania treścią, obieg dokumentów, praca grupowa, zabezpieczenie dokumentów itp.).

Aktualizacja LiveCycle ES Update 1 zawiera zintegrowany zestaw usług zarządzania treścią, LiveCycle Content Services ES oraz rozwiązanie Adobe LiveCycle PDF Generator 3D ES do tworzenia i składania dokumentów PDF z danych projektowych produktów. LiveCycle PDF Generator umożliwia współużytkowanie danych dwu i trójwymiarowych oraz automatyczną konwersję i integrację ponad 40 formatów.

Aktualizacja zawiera zintegrowane funkcje Adobe Flex 3 i Adobe AIR, a także umożliwia tworzenie nowej klasy aplikacji, zapewniających osobom w przedsiębiorstwie i poza nim łatwy dostęp do informacji i procesów za pomocą popularnych programów Adobe Flash Player oraz Adobe Reader. LiveCycle ES Update 1 aktualizuje też moduł LiveCycle Rights Management ES w celu rozszerzenia reguł ochrony na pliki pakietu Microsoft Office 2007 oraz PTC Pro/ENGINEER.

Więcej na temat Adobe LiveCycle przeczytać można na stronie producenta. Aktualizacja LiveCycle ES Update 1 zostanie udostępniona w lipcu 2008 r.

© dobreprogramy