Konfiguracja protokołu komunikacyjnego SSH w Ubuntu

Od pewnego czasu wiele informacji związanych z Linuksem znajduję na swoim głównym komputerze. Realizowanie znalezionych informacji związanych z instalacją, konfiguracją systemu przypominało kombinowanie konia pod górę. Zawsze kończyło się laptopem na kolanach i przepisywaniu komend. Dziś na łamach swojego bloga chciałbym przedstawić konfigurację SSH na podstawie dystrybucji Linux Ubuntu 17.10.

Co to jest SSH?

Secure Shell (SSH) jest protokołem komunikacyjnym stosowanym w sieciach TCP/IP. Służy do zdalnego łączenia terminalowego z urządzeniami. Poprzednikiem protokołu SSH jest Telnet. W porównaniu do swego poprzednika, połączenia po SSH są szyfrowane. Numer tego protokołu to 22.

Do czego wykorzystywany jest SSH?

  • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Zdalne sterowanie komputerem

Konfiguracja SSH na Ubuntu

Najlepiej moim zdaniem, aby konfigurować na czystym systemie operacyjnym. Należy wszystkie aktualizacje zainstalować.

Konfiguracja klienta

Jako klientem został komputer z systemem operacyjnym Windows i programem PuTTY. Musimy pamiętać, aby sprzęt był włączony i zalogowany na dowolnym koncie użytkownika. Do połączenia wymagany jest adres IP, który możemy znaleźć za pomocą komendy ifconfig, lecz w Ubuntu 17.10 wyświetla się prośba o zainstalowanie net-tools. Zatem instalujemy przy pomocy komendy sudo apt install net-tools. Po zainstalowaniu narzędzia net-tools wpisujemy komendę ifconfig i szukamy interfejsu sieciowego, z którym się łączymy. Przechodzimy do programu PuTTY.

Słowem podsumowania

Konfiguracja SSH na Linuksie jest bardzo prostą sprawą i dzięki niemu bez potrzeby przechodzenia pomiędzy komputerami możemy zarządzać innym sprzętem. Zapraszam do komentowania i zwracania uwag.