AllSys AllSys 3.4.5

Strona główna Mac Firma Programy do prowadzenia firmy
Pobierz program

AllSys to program księgowy dla firm, zbudowany z użyciem otwartych narzędzi i bibliotek. Składa się z 6 modułów, z których każdy można nabyć osobno: CRM, Transport, Sprzedaż, Magazyn, Zakupy, Kasa i Bank.

Moduł do obsługi relacji z kontrahentami to dowolnie konfigurowany CRM, pozwalający przechowywać zwykłe kontakty informacyjne, zadania z terminem końcowym i w przedziale czasowym.

Moduł Transport służy do obsługi firmy transportowej i pozwala wystawiać faktury spedycyjne, transportowe, usługi w UE i zlecenia. Faktury można wystawiać w walucie rozliczeniowej PLN, EUR i USD dla kontrahenta z Polski.

Moduł do obsługi fakturowania pozwala wystawiać faktury za sprzedaż usług i towarów. Ma własny dodatkowy oddzielny słownik usług i towarów nie powiązany z modułem magazynowym. Faktury można wystawiać w PLN, EUR i USD.

Moduł do obsługi magazynów i dokumentacji magazynowej dostarcza wszystkie możliwe sposoby rozliczania towarów magazynowych, fakturowanie sprzedaży magazynowej, wystawianie WZ w momencie wystawiania faktury lub faktury z wielu WZ, generuje bieżące bilanse towarów, zamknięcia miesięczne, roczne i daje możliwość definicji dowolnej ilości własnych magazynów.

Moduł do obsługi faktur zakupowych obsługuje faktury wewnętrzne (zakupy w UE), rejestry i zestawienia faktur VAT wewnętrznych włącznie z wydrukiem wymienionych dokumentów.

Moduł Kasa i Bank umożliwia wystawianie dokumentów KP/KW oraz rejestracja dokumentów źródłowych w raportach kasowych, zdefiniowania wielu kas w PLN i walutach, bezpośrednie wystawianie dokumentów KP/KW poprzez funkcję rozlicz faktury VAT lub faktury VAT korekty, rejestrację wyciągów bankowych i rozliczenie sald kontrahentów.

Program AllSys jest aplikacją stworzoną w języku Java zgodnym i do uruchomienia go będzie niezbędne środowisko uruchomieniowe Java.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!