Asterisk 1.4.0

Strona główna Aktualności

O autorze

Pojawiła się wersja 1.4.0 popularnego oprogramowania telefonicznego.

Asterisk jest sieciowym software'owym PBXem, integrującym usługi VoIP i PSTN, mogącym realizować takie funkcje jak telekonferencje, centralka telefoniczna, poczta głosowa czy IVR czyli korzystanie z menu głosowego za pomocą klawiatury telefonu. Dzięki odpowiednim urządzeniom może współpracować z tradycyjną linią telefoniczną. Duża popularność Asteriska wynika m.in. z obsługi wielu protokołów, np. SIP, H323 i IAX2 a także dostępności na wiele platform: Linux, Mac OS X, OpenBSD, FreeBSD i Sun Solaris. Ponadto jest otwarty i dostępny na GPL.

Wersja 1.4.0 jest pierwszą w gałęzi 1.4 i wnosi wiele zmian. Wprowadzono obsługę standardu T.38 (Fax over IP) oraz nową wersję AEL (Asterisk Extension Language). Poczta głosowa jest przechowywana za pomocą IMAPa. Dodano integrację z Jabberem/GoogleTalk. Pojawiło się nowe API do rozpoznawania mowy. Dodano zarządzanie z poziomu interfejsu webowego. Wprowadzono wsparcie dla protokołów SNMP i SMDI. Jest też dużo innych nowości. Ogólem doliczono się ponad 4 tysięcy commitów do developerskiego SVNa od czasu wersji 1.2.

Na stronie projektu można pobrać samego Asteriska jak i różne pliki dodatkowe, np. pliki dźwiękowe dla IVR w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

© dobreprogramy
s