Autodesk Inventor Professional - projektowanie 3D w edukacji

Strona główna Aktualności

O autorze

Autodesk Inventor Professional został wybrany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako podstawowy program do nauki projektowania trójwymiarowego. W ramach umowy zostanie on zainstalowany na ponad 5 tys. stanowisk w 261 Centrach Kształcenia Ustawicznego i Centrach Kształcenia Praktycznego. Wyboru dokonano w wyniku przetargu.

Autodesk Inventor Professional jest pakietem oprogramowania do projektowania trójwymiarowego dla przemysłu. Na świecie z oprogramowania Autodesk Inventor korzysta już ponad pół miliona inżynierów. Swoją popularność rozwiązania Autodesk zawdzięczają m.in. łatwości przejścia na projektowanie trójwymiarowe (Autodesk Inventor Professional pozwala korzystać zarówno z rysunków dwuwymiarowych jak i modeli trójwymiarowych), rozbudowanej funkcjonalności, łatwości użytkowania. Pakiet zawiera ponadto oprogramowania do zarządzania danymi - Autodesk Vault.

Autodesk Inventor jest najlepiej sprzedającym się oprogramowaniem do projektowania trójwymiarowego. Niewątpliwie dobra znajomość obsługi tego programu jest ważnym atutem na rynku pracy. - powiedział Marcin Jan Czajkowski, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Autodesk.

Centra kształcenia ustawicznego prowadzą ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych. Z kolei centra kształcenia praktycznego realizują zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu.

© dobreprogramy
s