Autodesk Revit Building 9 po polsku

Strona główna Aktualności

O autorze

Autodesk

wprowadza na rynek polską wersję Autodesk Revit Building 9 - rozwiązania dla branży architektonicznej i budowlanej. Nowa wersja uzupełnia portfolio rozwiązań Autodesk dla tego sektora oferowanych na polskim rynku.

Rozwiązania z rodziny Autodesk Revit zostały zaprojektowane dla potrzeb Modelowania Informacji o Budynku (ang. Building Information Modeling, BIM). Modelowanie informacji o budynku to tworzenie i wykorzystywanie skoordynowanych, spójnych i kwantyfikowalnych informacji o budynku w procesie projektowym, czego efektem jest rzetelna cyfrowa reprezentacja budynku. Model cyfrowy może być wykorzystywany do podejmowania decyzji projektowych, przygotowywania wysokiej jakości dokumentacji budowlanej, analiz zyskowności, szacowania kosztów i planowania budowy i finalnie zarządzania obiektem.

Autodesk Revit Building 9 umożliwia architektom i projektantom kompleksowe podejście do tworzenia budynku, uwalniając od konieczności podziału na rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje czy elewacje. Dzięki technologii parametrycznego zarządzania zmianami każda - gdziekolwiek wprowadzona - poprawka znajduje natychmiastowe odzwierciedlenie w całym projekcie, włączając w to modele, rysunki, zestawienia, przekroje, rzuty i renderingi. Zapewnia to łatwą koordynację, spójność i kompletność dokumentacji projektowej.

Autodesk Revit Building jest dostępny jako pojedyncze oprogramowanie lub w pakiecie Autodesk AutoCAD Revit Series - Building 9, zawierającym Autodesk Revit Building i AutoCAD. Informacje na temat cen i w różnych opcjach zakupu (wersje full, upgrade, cross-upgrade, subskrypcje, licencje, edycje edukacyjne) można uzyskać u partnerów Autodesk w Polsce.

© dobreprogramy
s