Autodesk - nowy program licencjonowania dla uczelni

Strona główna Aktualności

O autorze

Autodesk poinformował o wprowadzeniu programu Autodesk Campus przeznaczonego dla uczelni i innych instytucji edukacyjnych. Nowa propozycja umożliwia zainstalowanie 100 lub więcej stanowisk oprogramowania, po wniesieniu rocznej opłaty. Program zapewnia dostęp do wielu rozwiązań Autodesk - od klasycznego systemu AutoCAD, do wyspecjalizowanych narzędzi dla poszczególnych branż: Autodesk Inventor do projektowania dla przemysłu; Autodesk Revit, Autodesk Architectural Desktop dla architektury i budownictwa; Autodesk Map 3D lub Autodesk Civil 3D na potrzeby systemów informacji przestrzennej (GIS) i inżynierii lądowej; oraz Autodesk VIZ do renderingu, modelowania 3D i animacji - zaspokajając wszystkie najważniejsze potrzeby projektowe instytucji edukacyjnych.

Licencja Autodesk Campus umożliwia instytucjom edukacyjnym zmianę zestawu użytkowanych programów w czasie trwania roku akademickiego. Po określeniu liczby potrzebnych stanowisk można po prostu aktywować lub dezaktywować nowe rozwiązania objęte licencją - w miarę rozwoju potrzeb edukacyjnych uczelni.

W ramach programu Autodesk Campus instytucja edukacyjna nie nabywa licencji na oprogramowanie firmy Autodesk, lecz uzyskuje prawo wykorzystywania oprogramowania na zasadzie subskrypcji, która działa w oparciu o roczną opłatę (podobnie jak w przypadku programu MSDN Academic Alliance firmy Microsoft). To z kolei upraszcza i zwiększa przejrzystość zarządzania oprogramowaniem, dzięki czemu różne wydziały czy instytuty w ramach uczelni mogą współpracować ze sobą w sposób, który pozwala uniknąć dublowania lub nakładania się kupowanych licencji. Program Autodesk Campus zapewnia również nauczycielom większą swobodę eksperymentowania ze stosowaniem różnych produktów Autodesk do celów dydaktycznych, bez potrzeby zakupu nowych licencji. Subskrypcja na oprogramowanie Autodesk obejmuje również różne moduły do e-learningu, które zapewniają pomoc uczniom i nauczycielom.

Licencja Autodesk Campus jest doskonałym narzędziem do zarządzania całym oprogramowaniem potrzebnym uczelni do nauczania interdyscyplinarnego, a w dodatku zarządzanie to przebiega na bazie jednej umowy, zawartej z jednym dostawcą. (...) Dostępne są również umowy wieloletnie, co pozwala uniknąć biurokracji na szczeblu władz oświatowych i administracji państwowej, związanej zazwyczaj z procesem zakupu oprogramowania przez publiczne instytucje edukacyjne. Licencja Autodesk Campus pozwoli również zaspokoić potrzeby uczelni i szkół, które korzystają już z produktów firmy Autodesk - rozwiązanie umożliwia instytucjom zapewnienie aktualności oprogramowania poprzez przejście do jednej umowy Campus - powiedział Marek Szarkowski, przedstawiciel Autodesk ds. klientów edukacyjnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Dodatkowe informacje na temat rozwiązań firmy Autodesk dla instytucji edukacyjnych można znaleźć pod adresem www.autodesk.pl/education lub u partnerów firmy Autodesk.

© dobreprogramy
s