Bash 4.0

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano wersję 4.0 powłoki Bash, jednej z najpopularniejszych na platformach uniksowych.

W nowej wersji usunięto błędy występujące w wersjach 3.x oraz dodano nowe funkcje. Wśród nich znajdziemy tablice asocjacyjne, ulepszone dopełnianie komend i nazw plików oraz dodatki do składni. Wprowadzono koprocesy, asynchronicznie działające polecenia połączone dwoma strumieniami z powłoką wywołującą. Dodano obsługę wyrażenia **, które dopasowuje wszystkie katalogi rekurencyjnie. Zmieniono zasady parsowania na bardziej rygorystyczne polepszając zgodność z POSIX. Wprowadzono także wiele innych zmian.

Osoby chcące korzystać z nowego Basha mogą same skompilować źródła lub też poczekać aż pojawią się w paczkach dla ich dystrybucji.

© dobreprogramy