Będzie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji?

Strona główna Aktualności

O autorze

Senat zaakceptował bez poprawek ustawę umożliwiającą utworzenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramach reorganizacji Komitetu Badań Naukowych. Rządowy projekt wcześniej pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W gestii nowego ministerstwa znajdzie się utworzony przez rząd dział administracji państwowej ds. informatyzacji. Do zadań ministerstwa należeć będzie koordynowanie działań związanych z programem informatyzacji kraju - wspomaganie edukacji informatycznej, tworzenie elektronicznej administracji i udostępnianie przez Internet jak największej liczby usług publicznych. Jednym z priorytetów będzie tworzenie serwisów internetowych umożliwiających zdalny kontakt obywatela z urzędem. W ramach tej inicjatywy prowadzony jest m.in. krakowski pilotażowy projekt rozliczania się z drogą elektroniczną z urzędem skarbowym.

Źródło: eGov

© dobreprogramy
s