Bitwa przegrana ale wojna trwa

Strona główna Aktualności

O autorze

Każda firma zatrudniająca więcej niż 5 osób obowiązana jest do rozliczania się z ZUS za pośrednictwem programu Płatnik firmy Prokom. Powszechnie wiadomo, program ten działa jedynie pod kontrolą systemu Windows, alternatywy nie ma, choć mogłaby być.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, wciąż o "prawo do istnienia" walczy program Janosik, a w zasadzie jego autorzy i Ruch Wolnego Oprogramowania. Program tworzony jest dla platformy Linux, jednak ZUS nie chce udostępnić protokołu komunikacji niezbędnego do działania jakiegokolwiek alternatywnego dla Płatnika programu. W związku z powyższym RWO pozwał ZUS do Sądu Administracyjnego, domagając się ujawnienia niezbędnych informacji dotyczących protokołu komunikacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił jednak skargę, a wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał jego decyzję i oddalił skargę z powodu ochrony danych osobowych i ochrony tajemnicy Przedsiębiorcy (Prokomu).

Jak można przeczytać na łamach serwisu 7thGuard.net: Orzeczenie to może mieć bardzo istotne znaczenie dla procedury stosowanej w trakcie rozpoznawania przez organy administracji wniosków o udzielenie informacji publicznej. Wystarczy by organ administracji bez pokazania dowodów wskazał jako podstawę merytoryczną decyzji odmownej ochronę danych osobowych lub ochronę tajemnicy przedsiębiorcy by wyłączyć możliwość stosowanie sądowej kontroli postępowania przez Sądy Administracyjne. W takim przypadku jedyną droga odwołania będzie pozew do Sądu Powszechnego co wiąże się z wyższymi kosztami, bardziej niekorzystnym dla obywatela rozkładem ciężaru dowodowego oraz z bardzo długimi terminami oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Często na pierwszą rozprawę oczekuje się około roku a odstępy pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami sądu mogą być półroczne lub dłuższe. Generalnie należy ocenić, że przyjęta przez NSA wykładnia przepisów ogranicza prawa obywatelskie przez zamknięcie jednej z możliwych dróg kontroli prawidłowości wydanej decyzji przez wyspecjalizowany sąd administracyjny.

Wojna o Płatnika nie została jednak przegrana. Na rozpatrzenie czeka pozew w Sądzie Powszechnym, dotyczący tej samej sprawy, złożony przez Sergiusza Pawłowicza, jednego z autorów programu Janosik. W odwodzie pozostaje również Ustawa o informatyzacji (o jej projekcie pisaliśmy) ale na efekty jej wejścia w życie poczekamy jeszcze 2 lata.

Mamy nadzieję, że w końcu każdy z nas będzie mógł podjąć decyzję z jakiego systemu i jakiej aplikacji chce korzystać, w końcu złote lata monopoli wspieranych przez system prawny ponoć minęły...

© dobreprogramy
s