Błąd w... Notatniku ;-)

Strona główna Aktualności

O autorze

Nawet w tak prostych, wydawałoby się, aplikacjach jak systemowy Notatnik zdarzają się błędy. Tym razem nie jest to żaden błąd z zakresu bezpieczeństwa ale raczej błąd - ciekawostka ;-)

Wystarczy uruchomić Notatnik i wpisać "AAAA BBB CCC DDDDD" (lub inną kombinację tekstu składającą się kolejno z 4, 3, 3 i 5 tych samych znaków). Następnie zapisujemy dokument w postaci pliku .txt, otwieramy go ponownie i... naszym oczom ukazują się nic nie mówiące prostokąty ;-) Dzieje się tak dlatego, że program przekonwertował tekst do Unicode. Microsoft niedługo wypuści poprawkę likwidującą ten błąd.

Przy tej okazji warto przypomnieć inną "ciekawostkę", którą wielu użytkowników uważa za błąd choć tak naprawdę błędem nie jest ;-) Należy w edytorze Microsoft Word wpisać "=rand(200,99)", wcisnąć klawisz Enter i... (sami zobaczcie ;-). Liczby w nawiasie można oczywiście zmieniać. Choć efekt, który uzyskamy na ekranie jest zaskakujący to wyjaśnienie okazuje się prozaiczne i znaleźć je można w jednym z artykułów Bazy Wiedzy Microsoft.

© dobreprogramy
s