Błękitna linia po kontroli...

Strona główna Aktualności

O autorze

Wprowadzona przez Telekomunikację Polską S.A. tzw. "Błękitna linia TP", umożliwiająca składanie zamówień i obsługę petentów, działa źle. Do takiego wniosku doszłedł Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Kontrola przeprowadzona przez urząd trwała ponad 3 miesiące. Szczegółowe działania kontrolne przeprowadzono w Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. Przedmiotem kontroli objęto zgłoszenia, zamówienia usług telekomunikacyjnych, reklamacje, jak i świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także kwestię odszkodowań udzielanych abonentom.

Niestety, wyniki kontroli, jak wielu zapewne przewidziało nie napawają optymizmem. Operator "Błękitnej Linni TP" błędnie oszacował jej obciążenia. Ponadto błędem jest niewystarczająca liczba konsultatów, a także zlikwidowanie znacznej ilości Biur Obsługi Klienta. W systemie rejestrowano bardzo duże ilości zgłoszeń, z których większość nie była załatwiana w terminie.

W okresie przeprowadzania kontroli do URTiP wpłynęło 145 skarg na funkcjonowanie "Błękitnej Linii TP". W skargach tych najczęściej poruszano problem braku możliwości kontaktu z konsultantem, bądź długiego oczekiwania na połączenie. Ponadto abonentów przyprawia o ból głowy brak "zgodności" wśród konsultantów, bowiem jak wynika z kontroli, często otrzymywano sprzeczne informacje od różnych "fachowców".

Prezes URTiP Witold Graboś wszczął postępowanie administracyjne, którego celem jest wydanie decyzji przedstawiającej zakres naruszenia przepisów Prawa Telekomunikacyjnego oraz "Regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych przez Telekomunikację Polską S.A.", jak i wyznaczenie terminu usunięcia wszelkich nieprawidłowości.

© dobreprogramy
s