popularne tematy: porady

Poznaj Spikit API - narzędzie dla prawdziwych geeków!

Program w jego najnowszej wersji coraz częściej wykorzystują osoby wdrażające w swoich czterech kątach idee inteligentnych domów i np. sterują za pomocą Spikit popularnym na polskim rynku systemem Fibaro. Nie dziwię się im. Połączenie tych dwóch technologii przynosi wiele satysfakcji (nie mówiąc o efekcie WOW!). Jednocześnie w sieci pojawiają się jak grzyby po deszczu kolejne amatorskie lub bardziej profesjonalne projekty wykorzystujące platformy Arduino lub Raspberry Pi.

Kilku nad wyraz aktywnych użytkowników wymieniło na ten temat ze mną poglądy.

Od zera do spikera - sterujemy komputerem za pomocą głosu cz. 4

Człowiek to ciekawe stworzenie, dasz mu odpowiednie narzędzia i postawisz w obliczu problemu - będzie tylko kwestią czasu nim uruchomią się w nim odpowiednie procesy myślowe i zacznie szukać stosownego rozwiązania... z potrzeby lub choćby z czystej ciekawości. Każdy z nas inaczej, na swój sposób. Kreatywnie.

Czasami odnoszę nieodparte wrażenie, że oprogramowanie ubiegłej dekady bardziej niż obecnie wspierało właśnie takie indywidualne przejawy twórczej aktywności. Przynajmniej w obszarach, które interesują mnie najbardziej.

Od zera do spikera - sterujemy komputerem za pomocą głosu cz. 3

Komputer to nadal bezduszne narzędzie i bez cienia wątpliwości twierdzę, że nieprędko (o ile w ogóle) taki stan rzeczy ulegnie zmianie. Możemy jednak komunikować się z nim w całkiem ludzki sposób, tak jak z drugim człowiekiem, używając abstrakcyjnych pojęć i nośnika informacji jakim jest stara, wysłużona fala akustyczna.

Jak mówić do komputera, aby ten nas rozumiał? Najlepiej wykorzystać jakieś oprogramowanie, które wyszuka w naszej mowie wcześniej ustalone (zaprogramowane) komendy głosowe i podejmie właściwe dla tych poleceń działania.

Od zera do spikera - sterujemy komputerem za pomocą głosu cz. 2

Jak mówić do komputera, aby ten nas rozumiał? Najlepiej wykorzystać jakieś oprogramowanie, które wyszuka w naszej mowie wcześniej ustalone (zaprogramowane) komendy głosowe i podejmie właściwe dla tych poleceń działania. Aplikacją zdolną do podejmowania takich działań, obsługującą język polski, działającą szybko i sprawnie, jest Spikit. Ten tekst ma na celu pokazać, że utworzenie własnego

Programowanie wielo-UI-wątkowe

Możliwość tworzenia aplikacji wykorzystujących wątki robocze (ang. Worker Threads) w .NET to żadna nowość. Istnieje wiele dobrze udokumentowanych sposobów radzenia sobie z tak zdefiniowanym zagadnieniem wielowątkowości:Threading in C# by Joseph Albahari

Jednakże prawie wszystkie dostępne w sieci artykuły poruszają (i opisują) zagadnienie wielowątkowości wyłącznie w kontekście wątków wykonujących żmudne (czyt.

Handle Unhandled, czyli .NET'owa obsługa krytycznych błędów w kilku krokach

W programowaniu, jak w codziennym życiu, pojawiają się sytuacje całkiem nieprzewidziane. Sytuacje, czy też zdarzenia, na które nie mieliśmy gotowych odpowiedzi na etapie projektowania programu. Lecz człowiek to nie maszyna. O ile w prawdziwym świecie na każde nieprzewidziane zdarzenie mamy szansę choćby "jakoś", nawet prowizorycznie, zareagować (nie dotyczy tragicznych zdarzeń losowych skutkujących definitywnym wyjściem z nieskończonej pętli

Zmiana paradygmatu, czyli o GUI słów kilka

Mały paradoks oprogramowania

Kiedykolwiek programista pragnie uszczęśliwić stałego użytkownika, oferuje mu bądź ulepszoną funkcjonalność produktu bądź nowy, "ulepszony" a zarazem urzekający interfejs graficzny (ang. GUI, Graphical User Interface). Czasami dochodzi do sytuacji, w której funkcjonalności rozszerzyć się nie da. Czasem też jakakolwiek próba pójścia w tym kierunku mogłaby nawet zostać stanowczo odrzucona przez zagorzałych użytkowników-tradycjonalistów. Coż w takich sytuacjach może zrobić biedny twórca?...

Vista to nie Vista, 7-ka to nie 7-ka

I stało się... Dziś, po raz pierwszy od dłuższego czasu straciłem "programistyczną cierpliwość". Nie będę jednak wylewał tu swoich żalów - nie. Przecież nikomu nie jest to do szczęścia potrzebne. Ale każdą ludzką złość i frustrację można, przy odrobinie kombinatoryki, przedstawić w sposób nieco przyjemniejszy, z pożytkiem dla świata zawsze-młodych-duchem programistów.

Rzecz dotyczy wersji systemu Windows, jego komponentów, i takich tam...

Na potrzeby wykonywanego zawodu wybrałem system operacyjny Windows 7 Enterprise.

O wydajności w aplikacjach .NET cz. 3

W poprzednim odcinku cyklu O wydajności w aplikacjach .NET omawialiśmy mechanizm Opakowywania i Rozpakowywania (ang. boxing/unboxing), czyli przekształcania pewnych typów danych w typ bazowy (tu Object) i z powrotem. Dziś zajmiemy się kwestią bardziej przyziemną, doskonale znaną wszystkim programistom... Ale czy na pewno?

Operacje na ciągach znaków

Środowisko .NET Framework udostępnia nam typ danych System.String na potrzeby reprezentowania ciągów znaków.

O wydajności w aplikacjach .NET cz. 2

Na wydajność nowotworzonego oprogramowania ma wpływ wiele czynników. Nie będę tu podejmował kwestii stosowanych algorytmów, ponieważ temat ten jest już dogłębnie opisany w wielu pozycjach książkowych. Poza tym każdy problem wymaga indywidualnego podejścia. W czym zatem, jak nie w algorytmice, szukać upragnionej wydajności? W rozwiązaniach uwzględniających specyficzną konstrukcję platformy .NET i jej wiodącego języka (C#).

Dziś, w ramach kontynuacji rozważań będących przedmiotem poprzedniego wpisu Wydajność w aplikacjach .NET