Brainly - Homework Help Student Community Brainly - Homework Help Student Community version 4.19.0

Strona główna iOS Edukacja i nauka Inne programy edukacyjne i naukowe
Pobierz program
lub zeskanuj:

Brainly - Homework Help Student Community to oficjalna aplikacja do obsługi konta użytkownika w serwisie Brainly.com (Zadane.pl). Za jej pomocą można pomagać innym w rozwiązywaniu zadań szkolnych, jak też prosić o wsparcie przy zadaniach, które powierzono nam do zrobienia.

Program jest bardzo prosty w obsłudze, dzięki czytelnemu interfejsowi można łatwo odnaleźć potrzebne informacje. Podzielono go na trzy części, między którymi nawigujemy za pomocą menu widocznego w dolnej części ekranu. Sekcja "Zapytaj" pozwala przesłać prośbę o pomoc w rozwiązaniu zadanej pracy domowej lub zadania na lekcji w szkole. Taka prośba może zawierać tekst i zdjęcie. W sekcji "Odpowiedz" znajdziemy prośby przesłane przez innych użytkowników aplikacji i możemy przesłać nasze propozycje rozwiązania zadania. W sekcji "Ja" można zaś edytować ustawienia profilu, sprawdzić aktualną liczbę punktów Brainly (są one kluczowe, by móc zadawać pytania) i powiadomienia, a także listę najczęściej podejmowanych przez użytkownika przedmiotów i odznak przyznanych za aktywność.

W aplikacji mobilnej Brainly można obsługiwać konto pochodzące z każdego kraju, w którym działa usługa. Wystarczy wybrać odpowiednie państwo po zainstalowaniu programu, wtedy też automatycznie zmieni się domyślny język interfejsu aplikacji.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!