Brak motywacji do wdrażania IPv6

Strona główna Aktualności

O autorze

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Internet Society (ISOC) wśród dostawców Internetu, producentów sprzętu oraz innych firm pokazuje, że podmioty te nie widzą biznesowych powodów do wdrażania protokołu IPv6.

Jako główny powód wprowadzania IPv6 podaje się coraz mniejszą ilość wolnych adresów IPv4. Często można spotkać ostrzeżenia przed ich szybkim wyczerpaniem się, co miałoby nastąpić już w 2012 roku. IPv6 miałoby uratować Internet oferując adresy 128-bitowe zamiast obecnie wykorzystywanych 32-bitowych. Warto jednak zadać sobie pytanie, co się dzieje z adresami, które są przydzielone. Okazuje się bowiem, że są one bardzo często niewykorzystane. Różne firmy i uczelnie pozyskiwały bowiem bardzo duże pule adresów. Xerox, Apple, HP czy Ford dysponują pulami /8, AT&T ma nawet dwie takie pule. Jedna taka pula to ponad 16 milionów adresów. HP, Apple i AT&T mają tyle adresów co cała Afryka. Jest oczywiste, że firmy te nie są w stanie wykorzystać wszystkich adresów z takiej puli. W przypadku więc wyczerpywania się wolnych adresów, niewykorzystane zarezerwowane adresy mogły by być odstępowane lub odsprzedawane. Druga sprawa to fakt, że nie każdy komputer musi mieć publiczne IP. W wielu przypadkach wystarczy aby komputer miał adres prywatny. Stosując więc NAT firmy i inne organizacje mogą zaoszczędzić wiele adresów.

Niektórzy użytkownicy mogą narzekać, że ich system operacyjny obsługuje IPv6, a ich ISP nie oferuje dostępu do Internetu za pomocą tego protokołu. Choć ich liczba przybywa, użytkownicy ci są nadal w mniejszości. Niskie zapotrzebowanie na IPv6 ilustruje fakt, że zaledwie 0,3% zapytań DNS odbywa się po IPv6. W takiej więc sytuacji wdrażanie IPv6 nie jest priorytetem. Nie pomoże tu presja polityczna ani pojawiające się raz po raz alarmistyczne ostrzeżenia o wyczerpywaniu się adresów IPv4.

© dobreprogramy