C2ExchangeRules - proste rozwiązanie dużego problemu

Strona główna Aktualności

O autorze

Od 1 stycznia br. wszystkie spółki prawa handlowego (m.in. S.A., Sp. z o.o.) są zobowiązane do umieszczania we wszelkiej korespondencji handlowej, w tym elektronicznej, informacji rejestrowych takich jak adres siedziby, numer NIP czy kapitał założycielski.

Ta na pozór drobnostka to olbrzymi problem dla większych firm, zatrudniających dużą ilość pracowników (a spółki prawa handlowego to zazwyczaj właśnie większe firmy). Każdy z pracowników takiej spółki musi bowiem w wysyłanych przez siebie mailach bezwzględnie umieszczać informacje rejestrowe. Wymóg ten można oczywiście spełnić dodając stosowne informacje w autopodpisie ale ustawienie autopodpisu setce czy tysiącu pracowników może być już bardzo dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że często wykorzystywany w większych firmach serwer pocztowy Microsoft Exchange nie daje takiej bezpośredniej możliwości - należałoby więc to robić ręcznie w programach Outlook na poszczególnych końcówkach.

Na początku roku na forach internetowych poświęconych serwerowi Exchange zaczęły się pojawiać dyskusje na ten temat. W połowie lutego pojawiło się też rozwiązanie - wrocławska firma CodeTwo (wyróżniona przez nas za program C2PublicFolders) stworzyła bezpłatny program C2ExchangeRules pozwalający centralnie definiować stopki dodawane do wiadomości pocztowych wysyłanych przez serwer Microsoft Exchange.

C2ExchangeRules pozwala na zdefiniowanie w centralnym miejscu bezpośrednio na serwerze Exchange, jakie stopki i dla jakich nadawców mają być dołączane do wysyłanych wiadomości. Dzięki niemu odgórnie można zdecydować, jakie podpisy mają być dołączane do wiadomości, a użytkownicy korzystający z firmowej poczty nie mają wpływu na ich treść. Zdecydowanie ułatwia to zarządzanie podpisami dla wiadomości - teraz administrator nie musi definiować stopek na każdym komputerze klienckim i pilnować użytkowników, aby ich używali. Oczywiście każdy z użytkowników wciąż może dodawać do wysyłanych wiadomości prywatną stopkę zawierającą jego dane personalne.

Przeglądając korespondencję trafiającą na redakcyjne skrzynki, widać, że wielu administratorów do dnia dzisiejszego nie uporało się z tym problemem. Warto więc wiedzieć, że można się z nim uporać korzystając z prezentowanego rozwiązania. Program można pobrać na stronach producenta.

© dobreprogramy

Komentarze