Carakan, czyli nowy silnik JavaScript dla Opery

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Opera Software oficjalnie zaprezentowała nowy engine skryptowy swojej przeglądarki. Nosi on nazwę Carakan i jest bazującą na rejestrze maszyną wirtualną JavaScirpt, która jest prawie trzy razy szybsza aniżeli dotychczasowa.

Ostatnie kilka generacji ECMAScript wykorzystywało zestaw instrukcji kodu bajtowego bazującego na stosie. Działanie zbioru opiera się na stosie wartości, w którym instrukcja zdejmuje argumenty ze stosu, przetwarza je i wprowadzona z powrotem do stosu. Pozostałe instrukcje dodają wartości do stosu, a inne zmieniają wartości na stosie. W Carakanie zdecydowano się na zestaw instrukcji kodu bajtowego. Dzięki temu zamiast zmiennych rozmiarów stosu wartości, nie ma ustalonych wielkości bloku (tzw. rejestrów). Zamiast korzystania z wartości na górze stosu, każda instrukcja może uzyskać dostęp do instrukcji dowolnego rejestru. Ponieważ nie ma potrzeby kopiowania wartości z i na stos, dlatego mniej instrukcji musi zostać wykonanych i mniej danych musi ulec skopiowaniu.

Wykonywanie pewnych instrukcji, nawet mimo znacznie szybszych mechanizmów, wciąż może prowadzić do niepowołanych operacji. Dotyczy to głównie pętli, w których zachodzą pewne operacje na liczbach. Nowy kompilator pozwala przekształcać aplikacje ECMAScript w natywny kod. Kompilacja bazuje na analizie statycznej typów w celu eliminacji niepotrzebnych typów kontrolek. Alokator rejestru umożliwia ograniczenie ilości operacji dostępu do rejestru i pamięci. Dopasowuje także wyrażenia regularne. Automatyczna klasyfikacja obiektów pozwala na przypisanie każdemu obiektowi klasy, która gromadzi informacje dotyczące różnych obiektów.

Zmian doczekała także biblioteka Vega, używana do renderingu SVG, Canvas i innych, która potrafi teraz wykorzystać akceleracje sprzętową, zarówno Direct3D, jak i OpenGL. Nowy silnik generowania kodu pozwala na ukrócenie wykonywania pewnych operacji od pięciu do nawet pięćdziesięciu razy. Carackan nie jest jeszcze dostępny w snaphostach Opery 10.

© dobreprogramy