Zapraszamy na redakcyjnego bloga, możecie już zgłaszać błędy i pomysły w bugtrackerze

Zgodnie z Waszymi sugestiami postanowiliśmy uruchomić blog redakcyjny, na którym poruszać będziemy tematy związane z portalem, a także z niezwykle ważnym jego elementem - forum. Niewątpliwie tego kanału informacyjnego wyraźnie brakowało, nie było dotąd miejsca, które pozwalałoby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych z informacjami z „wewnątrz”. Mógłbym w tym miejscu rozpocząć długą listę planowanych tematów jakich możecie oczekiwać, tzn.: błędy, pomysły itd… Jednak jak będzie naprawdę szybko się przekonamy. Niemniej warto wrócić do tych błędów i pomysłów.

Zgłaszaliście nam, że brakuje bugtrackera, który umożliwiłby Wam „wytykanie” nam błędów oraz sugerowanie lepszych lub nowych rozwiązań, oczywiście w połączeniu z możliwością śledzenia statusu tychże zgłoszeń. Pozostało mi więc ogłosić, że wraz z blogiem redakcyjnym uruchamiamy portalowego bugtrackera.

Wstępnie zakładaliśmy, że możliwość zgłaszania pomysłów i błędów będą mieli wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu, jednak po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się na rozwiązanie z ograniczonym dostępem. Chcemy żeby zgłaszający orientowali się w zasadach funkcjonowania serwisu oraz żeby byli już w jakiś sposób związani ze społecznością i portalem. Zależy nam również na uniknięciu spamowania, które mogłoby nieco paraliżować system. Uznaliśmy, że za takie obiektywne kryterium można uznać odznaki. Przyjęliśmy więc, że uprawnienia do zgłaszania swoich pomysłów będą mieli użytkownicy z minimum pięcioma odznakami. Przypuszczamy, że te kilka tysięcy osób i tak wygeneruje nam dość roboty ;)

Boczna belka naszego redakcyjnego bloga w zasadzie w całości poświęcona jest bugtrackerowi, przypuszczam więc, że korzystanie z niego będzie czytelne. Oczywiście „błędy i wypaczenia” w bugtrackerze można zgłaszać w bugtrackerze ;)