Ceny będą spadać?

Strona główna Aktualności

O autorze

Polska Izba Informatyki przedstawiła aktualne zestawienia porównawcze podstawowych ofert na rynku dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów europejskich.

Jak można przeczytać w zestawieniu: "Dostęp wąskopasmowy typu dial-up (poprzez numery 020 xxxx) do Internetu jest w Polsce wykorzystywany przez ponad 70% użytkowników. Obecnie cena 1 godziny bezpośredniego dostępu do Internetu w Polsce wynosi 1.31 euro w szczycie oraz 0.65 euro poza szczytem. Oferta ta jest tańsza od oferty BT (odpowiednio 3.62 i 1.36), Wanadoo w Hiszpanii (3.0 i 3.0) oraz Austria Telecom, Belgacom i Wanadoo w Holandii, ale też droższa od oferty T-Online (0.95 i 0.48) oraz zdecydowanie najtańszej oferty NTL w Wielkiej Brytanii (0.91 i 0.91 ). Z kolei ceny dostępu wąskopasmowego w pakietach (im wyższy abonament pakietu, tym niższa cena za jednostkę połączenia) w Polsce są w porównywalne z ofertami z krajów unijnych dla podobnych okresów pakietu, różniąc się o +/- 10 eurocentów za godzinę połączenia. Polska oferta jest zdecydowanie niższa od ceny połączeń w pakietach w Czechach, w Estonii oraz w Holandii i Austrii.

Dostęp szerokopasmowy, który można podzielić na oferowany w dwóch pasmach szybkości transferu: wolnym - w zakresie od 128 kbps do 1 Mbps oraz szybkim - powyżej 1 Mbps. Oferta dostępu szerokopasmowego 128 kbps w Polsce w cenie około 16 euro/miesiąc (z instalacją) jest jedną z tańszych na rynku unijnym. Podobnie, porównanie cen dostępu 320 kbps i 640 kbps wykazuje, że lokują się one wśród podobnych ofert w innych krajach, przy czym istnieją znaczące różnice związane z okresem zawartej umowy oraz limitów na maksymalną wielkość transferu czy czasu połączenia. Problemem jest w Polsce brak dobrej oferty na szybkie połączenia szerokopasmowe powyżej 1 Mbps dla klientów indywidualnych. W niektórych krajach unijnych (Niemcy, Belgia) oferty na połączenia powyżej 1 Mbps mają ceny porównywalne z oferowanym w Polsce dostępem 640 kbps. Wielu operatorów międzynarodowych posiada oferty szerokopasmowe z limitem transferu lub z limitem czasu.

Powyższa ocena cen usług dostępu do Internetu została dokonana na podstawie danych zebranych przez Unię Europejską oraz OECD, a także na podstawie materiałów otrzymanych od operatorów działających w Polsce. Dokładne porównanie wszystkich ofert jest trudne ze względu na dodatkowe ograniczenia i promocje, a także częste ich modyfikowanie przez operatorów. Operatorzy-członkowie Izby są zdeterminowani, by obniżać ceny dostępu do Internetu oferując dostęp coraz lepszej jakości, a także by docierać z korzystną dla klienta ofertą do wszystkich regionów Polski. Operatorzy poprzez wzajemne rozmowy oraz negocjacje handlowe, często wspierane opiniami Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, dążą do obniżania kosztów dzierżawy łącz i transmisji danych."

Działania te, jak twierdzi Polska Izba Informatyki, "mimo że trudne w obecnej sytuacji konieczności stałego inwestowania w rozwój infrastruktury, przyniosą jednak w niedalekiej przyszłości pozytywne skutki - lepszą dostępność do usług wyższej jakości oraz niższe ceny."

© dobreprogramy
s